Pierwsze Damy Polski i Litwy na konferencji o dostępności do informacji dla osób niepełnosprawnych

W poniedziałek w Pałacu Prezydenckim w Wilnie odbyła się konferencja pod patronatem i z udziałem Pierwszych Dam Polski i Litwy nt. dostępności do informacji dla osób niepełnosprawnych. – Osoby z niepełnosprawnościami na co dzień zmagają się z różnymi barierami. Mają one jednak pełne prawo – i całkowicie słusznie oczekują jego respektowania – korzystać z całej przestrzeni oraz wszelkich usług i zasobów publicznych, które stanowią dobro wspólne naszych społeczeństw – stwierdziła Agata Kornhauser-Duda.
Dobra jakość życia, to wartość, która jest celem każdego z państw i stanowi podstawę dobrobytu współczesnego społeczeństwa. Dlatego w Wilnie zorganizowano konferencję „Dostępność do informacji dla osób z niepełnosprawnościami”, której zadaniem jest wymiana doświadczeń ekspertów z obu krajów i omówienie rozwiązań odpowiadających na potrzeby i oczekiwania obywateli z dysfunkcjami. Jak podkreśliła Agata Kornhauser-Duda w Polsce osób z niepełnosprawnościami jest blisko 5 milionów, co oznacza, że z trudnościami różnego rodzaju zmaga się aż co siódmy-ósmy obywatel. – Niepełnosprawność nigdy nie jest wyborem, lecz okolicznością, z którą przychodzi mierzyć się – często niespodziewanie. Nikt z nas nie może wiedzieć, czy sam nie doświadczy tego losu wskutek wypadku, choroby czy podeszłego wieku – podkreśliła Pierwsza Dama. – Każdy ma też możliwość uświadomienia sobie potrzeby i złożoności tematu dostępności, bo w swoim otoczeniu – wśród naszych najbliższych, znajomych, sąsiadów – mamy z całą pewnością kogoś, kto się z tym zmaga – zauważyła. Pierwsza Dama mówiła o inicjatywach na rzecz osób z niepełnosprawnościami, które wspiera od początku prezydentury męża, przytoczyła też przykłady dobrych praktyk i programów, które w Polsce przyczyniają się do poprawy warunków życia tych osób.
Podczas konferencji wskazywano na obszary implementacji różnych form komunikacji na Litwie, politykę dostępu do informacji dla osób z niepełnosprawnościami w Polsce czy zagadnienia dostępu do informacji z punktu widzenia osób niepełnosprawnych. W wydarzeniu uczestniczyli eksperci oraz przedstawiciele instytucji publicznych i organizacji pozarządowych z obu krajów. Omówiono rzeczywiste potrzeby i wyzwania w obszarze dostępu do informacji oraz doświadczenia osób z niepełnosprawnością.
Agata Kornhauser-Duda wskazała, że sprawa dostępności należy do najważniejszych wyzwań społecznych naszych czasów. – Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że aby potencjał osób niepełnosprawnych mógł być w pełni wykorzystany muszą zostać stworzone odpowiednie warunki. Należy wspierać wszelkie inicjatywy, które z jednej strony pokazują umiejętności, talenty i zainteresowania osób z niepełnosprawnościami, a z drugiej strony nagradzać i promować te podmioty, instytucje, organizacje, które to osobom niepełnosprawnym umożliwiają – stwierdziła. Pierwsza Dama Polski od 2015 roku odbyła wiele spotkań i rozmów, zarówno z osobami niepełnosprawnymi jak i z ich opiekunami oraz z osobami i organizacjami działającymi na rzecz środowiska niepełnosprawnych. Zwróciła uwagę, że w naszym kraju wprowadzono wiele ułatwień, także w zakresie dostępności, jak choćby program Dostępność Plus, w ramach którego zaplanowano ok. 23 miliardy złotych na sfinansowanie inwestycji, które zapewniają osobom o szczególnych potrzebach swobodny dostęp do dóbr i usług oraz możliwość udziału w życiu społecznym i publicznym. Omawiając pokrótce założenia Funduszu Solidarnościowego, z którego realizowane są między innymi takie programy jak centra opiekuńczo-mieszkalne, jak opieka wytchnieniowa czy asystent osoby niepełnosprawnej oraz przyjętą przez polski rząd w lutym bieżącego roku Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami, Małżonka Prezydenta podkreśliła, że skala potrzeb jest znacznie większa, a realizacja oczekiwanych zmian zajmie szereg lat.
– Osoby z niepełnosprawnościami na co dzień zmagają się z różnymi barierami. Mają one jednak pełne prawo – i całkowicie słusznie oczekują jego respektowania – korzystać z całej przestrzeni oraz wszelkich usług i zasobów publicznych, które stanowią dobro wspólne naszych społeczeństw. Dlatego dostosowywanie otaczającej rzeczywistości do szczególnych potrzeb, wynikających z utrudnionej mobilności i innych ograniczeń, jest nie tylko miarą człowieczeństwa i oraz oznaką nowoczesności naszych państw, lecz wprost powinnością władz i decydentów – oświadczyła. Czytaj dalej →

Dostępność Plus: PARP ogłosiła wyniki I rundy konkursu „Design dla przedsiębiorców”

„Design dla przedsiębiorców – Dostępność Plus” to konkurs, który w czasie pandemii cieszył się ogromnym zainteresowaniem firm. Celem konkursu jest dofinansowanie opracowania nowego lub ulepszonego projektu wzorniczego, którego efektem będzie wdrożenie na rynek innowacji produktowej oraz dofinansowanie niezbędnej do jej wdrożenia inwestycji. Innowacja produktowa ma zaspokoić specyficzne potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi, zarówno fizycznymi, jak i poznawczymi.
Konkurs był skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw działających na terytorium Polski z wyłączeniem województw ze wschodniej części Polski: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła wyniki I rundy konkursu. Przedsiębiorcy złożyli łącznie 467 wniosków o dofinansowanie na kwotę prawie 136 mln zł. Pozytywnie oceniono projekty 128 firm, którym przyznano dofinansowanie na prawie 70 mln zł. Konkurs jest finansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Czytaj dalej →

Dostępność… ale o co chodzi?

Fundacja Mir nawiązała współpracę z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie promowania programu Dostępność Plus. W nowo powstałym dziale pn. „Dostępność Plus” będziemy prezentować Państwu zagadnienia dotyczące szeroko rozumianej dostępności oraz dotychczasowe efekty programu Dostępność Plus. Będziemy publikować również aktualne informacje dotyczące działań związanych z programem, a więc: informacje o nowych rozwiązaniach prawnych, konkursach dotacyjnych dla przedsiębiorców, instytucji publicznych i NGO, konferencjach, szkoleniach etc. Jak zawsze zachęcamy zatem do regularnego zaglądania do niniejszej zakładki, byście mogli Państwo być na bieżąco. Czytaj dalej →