Konferencja: „Turystyka osób z niepełnosprawnościami”

Konferencja „Turystyka osób z niepełnosprawnościami” organizowana jest przez Podlaską Regionalną Organizację Turystycznąw ramach realizacji zadania publicznego finansowanego ze środków Ministerstwa Rozwoju. Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego.
Konferencję podsumuje integracyjny spływ kajakowy, który odbędzie się 18 września 2020 r. – jego uczestnicy będą mieli okazję poznać bariery, jakie stoją na drodze osób z niepełnosprawnościami do pełnego i zadowalającego korzystania z atrakcji turystycznych województwa podlaskiego.
Patronat nad wydarzeniem objęły również Fundacja Inicjatyw Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych IMPULS oraz Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych START.
Patronat medialny: TVP3 Białystok oraz Polskie Radio Białystok.
Projekt realizowany przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną zakłada również realizację dwóch szkoleń. Szkolenia odbędą się jesienią. Szkolenia skierowywane są do kadr branży turystycznej, która ma bezpośredni kontakt z osobami z niepełnosprawnościami (pracownicy recepcji hotelowej, restauracji, punktów informacji turystycznej).
Realizacja projektu obejmuje również wydanie publikacji z ofertą turystyczną województwa podlaskiego dostępną dla osób z niepełnosprawnościami.
Główne cele realizacji zadania publicznego to podwyższenie wiedzy i świadomości branży turystycznej województwa podlaskiego na temat turystyki osób z niepełnosprawnościami, ułatwiania dostępu osobom
z niepełnosprawnościami do atrakcji turystycznych województwa podlaskiego oraz integracja podlaskiej branży turystycznej oraz środowiska reprezentującego osoby z niepełnosprawnościami.
Projekt adresowany jest doorganizatorów turystyki, zarządców obiektów turystycznych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się osobami z niepełnosprawnościami, przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji związanych z turystyką i osobami z niepełnosprawnościami, a także do osób
z niepełnosprawnościami.
Osoby z niepełnosprawnościami to turyści, którzy podczas imprez turystycznych napotykają na wiele barier, takich jak: transport, zakwaterowanie, dostęp do atrakcji turystycznych, niedostosowane miejsca czy też bariery informacyjne, takie jak brak informacji o potrzebach i obsłudze tych ludzi, co wynika często ze słabego wyszkolenia personelu branży turystycznej. Brak wykwalifikowanej kadry branży turystycznej, która zna specyfikę tego środowiska i potrafi świadczyć usługi z uwzględnieniem potrzeb osób
z niepełnosprawnościami powoduje ograniczenie dostępu dla tych osób do turystyki pomimo jej niezaprzeczalnych walorów i pozytywnego wpływu rehabilitacyjnego. Dogłębne poznanie uwarunkowań uprawiania turystyki przez osoby z niepełnosprawnościami oraz kadrę turystyczną może zwiększyć szansę ich uczestniczenia w tej dziedzinie aktywności, którą określa się jako jedną z najskuteczniejszych form rehabilitacji.
Działania zaplanowane w niniejszym zadaniu publicznym pozwolą na redukcję istniejących problemów poprzez podwyższenie wiedzy oraz świadomości kadr branży turystycznej na temat turystyki osób
z niepełnosprawnościami. Działania takie jak konferencja, integracyjny spływ kajakowy oraz szkolenia, przygotowane przez doświadczonych i wykwalifikowanych ekspertów, jak również bezpośredni udział głównych zainteresowanych czyli osoby z niepełnosprawnościami, wpłynął na poprawienie wiedzy kadr branży turystycznej w zakresie podjętej problematyki oraz dostępności turystyki dla osób
z niepełnosprawnościami. Przygotowanie publikacji z ofertami turystycznymi dla turystów
z niepełnosprawnościami ułatwi im wybór dostosowanych produktów turystycznych.

PROGRAM KONFERENCJI

17 września 2020 r.

 1. 09:30 – 10:00 – Rejestracja uczestników
 2. 10:00 – 10:30 – Otwarcie Konferencji – Bożena Nienałtowska, Prezes Zarządu Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
  Wystąpienia:
  · Olga Piekarzewska – Główny Specjalista z Wydziału Planowania i Upowszechniania Turystyki z Departamentu Turystyki w Ministerstwie Rozwoju
  · Anna Cichowicz Borowska – Dyrektor Operacyjny Sanatorium Uzdrowiskowego Augustów
 3. 10:30 – 17:15 – Prelekcje:
  I. „Główne formy oraz funkcje aktywnej turystyki osób z niepełnosprawnościami” – Ryszard Rodzik, Prezes Podlaskiego Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych „START”
  II. „Turystyka w mig” – Marlena Rogowska, Dyrektor Biura Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazury Zachodnie
  III. „Aktywne formy turystyki w odniesieniu do poszczególnych rodzajów niepełnosprawności” – Mariusz Rodzik, Wiceprezes Podlaskiego Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych „START”
 4. 12:45 – 13:15 – Przerwa kawowa
  IV. „Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami” –
  dr Anna Drabarz, Pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego ds. Osób
  z Niepełnosprawnościami
  V. „Przepisy dotyczące dostosowania obiektów hotelarskich do potrzeb osób niepełnosprawnych” – Małgorzata Luto, Główny Specjalista w Departamencie Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
 5. 14:45 – 15:45 – Obiad
  VI. „Główne problemy wynikające z niedostosowania obiektów turystycznych
  do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” – Wojciech Grabowski,
  Prezes Fundacji Inicjatyw Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „IMPULS”
 6. 17:15 – 18:00 – Otwarta dyskusja
 7. 18:00– Zakończenie konferencji
 8. 19:00 – kolacja

18 września 2020 r.

 1. 10:00 – 15:00 – Integracyjny spływ kajakowy Czarną Hańczą na odcinku Wigry-Maćkowa Ruda

 

Materiał został opublikowany dzięki uprzejmości Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej