Trwa nabór wniosków w programie Centra opiekuńczo-mieszkalne

Łączenie niezależnego zamieszkiwania ze wsparciem udzielanym przez wykwalifikowaną kadrę to główne zadanie centrów opiekuńczo- mieszkalnych. – Na realizację zadań w ramach trwającego naboru wniosków do programu przeznaczamy w tym roku 30 mln zł – mówi Paweł Wdówik, wiceminister rodziny i polityki społecznej oraz pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.
Centra opiekuńczo-mieszkalne mają łączyć niezależne zamieszkiwanie ze wsparciem udzielanym przez wykwalifikowaną kadrę poprzez pomoc w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych. To pozwoli poprawić jakość życia osób z niepełnosprawnościami, umożliwi im na miarę potrzeb samodzielne i godne funkcjonowanie.
– Osoby z niepełnosprawnościami powinny mieć prawo decydowania o rodzaju pomocy, z której chcą skorzystać, sposobu jej udzielenia oraz mieć zagwarantowany odpowiedni do ich potrzeb rodzaj standardu usług – mówi Paweł Wdówik, wiceminister rodziny i polityki społecznej oraz pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.
Rolą centrów jest zapewnienie usług zamieszkiwania w formie pobytu całodobowego lub pobytu dziennego.

Nabór wniosków

Trwa nabór wniosków do programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”. Na realizację zadań w 2022 r. przeznaczono kwotę 30 mln zł.
Wnioski gmina/powiat składa do właściwego wojewody:

  1. • Moduł I (utworzenie i wyposażenie centrum) – do 16 sierpnia br.
  2. • Moduł II (funkcjonowanie centrum) – nabór ciągły

Następnie wojewoda przekazuje do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej wniosek na środki Funduszu Solidarnościowego w ramach programu wraz z listą wniosków rekomendowanych do finansowania – w zakresie Modułu I ‒ w terminie do dnia 16 września 2022 r., w zakresie Modułu II ‒ w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku do wojewody.
Więcej informacji i niezbędne załączniki można znaleźć tutaj.


 

Źródło: MRiPS