MISJA I ROZWÓJ – KLUCZ DO SUKCESU


Aktywnie działamy, by likwidować bariery.
Dostarczamy wiele rzetelnych informacji, by wyrównywać niewidomym i słabowidzącym szanse w funkcjonowaniu.
Rozumiemy potrzeby osób z dysfunkcją wzroku, bo sami borykamy się z podobnymi problemami.
Wspieramy w rehabilitacji, bo czerpiemy radość z pomagania innym.


Numer rachunku bankowego
BNP Paribas S.A.
78 1750 0012 0000 0000 3643 8495


Fundacja Misja I Rozwój, Organizacja Pożytku Publicznego wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000662293 PRZY Sądzie REJONOWYM W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NIP: 6612373899, REGON: 366523823Wspierają Nas