O Programie Dostępność Plus rozmawiano podczas Kongresu Turystyki Społecznej

– Wszyscy w równym stopniu mamy prawo podróżować i aktywnie spędzać wolny czas – bez wyłączeń i uprzedzeń – mówiła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak podczas Kongresu Turystyki Społecznej w Jeleniej Górze. – Jako minister odpowiedzialna za fundusze unijne i politykę dostępności deklaruję otwartość do współpracy i wspierania wszystkich inicjatyw poprawiających funkcjonowanie osób ze szczególnymi potrzebami – dodała. Dwudniowe wydarzenie (13-14 października) umożliwiło dyskusję przedstawicieli rządu, samorządów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw i organizacji turystycznych o szansach na rozwój turystyki społecznej w Polsce.
W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej od ponad 3 lat wdrażany jest rządowy Program Dostępność Plus, który jest zestawem działań na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami. Wśród inicjatyw Programu Dostępność Plus są:

  1. • wsparcie działań inwestycyjnych w przestrzeni publicznej (szkoły, dworce, uczelnie, szpitale, gminy i powiaty, spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje kultury, parki narodowe i sądy),
  2. • zmiany świadomościowe (liczne szkolenia, koordynatorzy dostępności w 2100 samorządach terytorialnych, konferencje, publikacje),
  3. • zmiany systemowe (2 ustawy, przegląd prawa, Rada Dostępności).

Dostępność Plus to ponad 8,7 mld zł w inwestycjach. W branży turystycznej już teraz realizowane są dwie inicjatywy mające na celu poprawę oferty i obiektów turystycznych w tym schronisk, a także projekt na wypracowanie modeli dostępności dla parków narodowych i krajobrazowych.

„Turystyka dostępna dla wszystkich, jest z pewnością tematem w którego promocję silnie angażujemy się jako resort. Staramy się być obecni w dyskusji na temat tego co jest potrzebne osobom ze szczególnymi potrzebami aby korzystać z rekreacji w terenie, słuchamy także reprezentantów organizacji turystycznych, pozarządowych zajmujących się tą problematyką, promujemy dobre praktyki w tym obszarze”

– podkreślała Jarosińska-Jedynak.
Wsparcie na remonty szlaków turystycznych, infrastruktury parków narodowych i krajobrazowych, a także szkolenia ich personelu, czy służb ratownictwa pod kątem zapewniania dostępności mają znaleźć się w programach regionalnych nowej perspektywy finansowej UE 2021-2027. Także możliwość zakupu niezbędnego dla poprawy dostępności wyposażenia mogłaby uzyskać wsparcie.
Dobre praktyki wdrażania dostępności w miejscach przeznaczonych do rekreacji w terenie realizują Lasy Państwowe, które swoim doświadczeniem dzielą się w serii poradników udostępnionych także na stronie Programu Dostępność Plus.
Obecnie w Programie Dostępność Plus Resort realizuje już ponad 100 różnych inicjatyw, na które składają się konkursy, projekty oraz programy finansowane głównie ze środków UE i budżetu państwa. Angażują one już teraz 8,7 mld PLN. Program opiera się na wdrożeniu 44 działań osadzonych w 8 kluczowych dla poprawy jakości życia osób ze szczególnymi potrzebami obszarach. Ich realizacja ma zainicjować systemową i kompleksową zmianę polegającą na trwałym włączeniu dostępności do polityk publicznych.


 

Źródło: MFiPR