Startuje projekt Dostępna Szkoła

Dziś o godzinie 13:00 na konferencji prasowej pod patronatem Ministerstwa Funduszy i Polityki regionalnej na której ogłoszona zostanie inauguracja projektu, szczegółowe zasady konkursu i najważniejsze terminy.
Dostępna Szkoła, to ogólnopolskie przedsięwzięcie, którego celem jest likwidacja barier z obszaru dostępności w szkołach podstawowych każdego typu.
Projekt „Dostępna Szkoła” jest realizowany jako pilotaż działania „Szkoła bez barier – program Dostępność Plus” przez Fundację Fundusz Współpracy i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego. Powstał z myślą o szkołach podstawowych wymagających poprawy szeroko rozumianej dostępności. Jego główną osią jest wypracowanie Modelu Dostępnej Szkoły, który będzie wyznaczał standardy dostępności w różnych obszarach i przetestowanie go w szkołach podstawowych. Na ten cel zostało przeznaczone 40 mln zł w formie grantów, które zostaną przekazane wyłonionym w konkursie organom prowadzącym szkoły.

Model Dostępnej Szkoły

Dokument został opracowany przez ekspertów z zakresu dostępności z całej Polski w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz promowania edukacji włączającej w Polsce. Model uwzględnia cztery obszary działania:

  1. • architektoniczny
  2. • techniczny
  3. • edukacyjny i społeczny
  4. • proceduralny i organizacyjny

Nabór wniosków zaplanowany jest na drugą połowę października. Mogą je składać wyłącznie organy prowadzące szkoły podstawowe. W rekrutacji wybranych zostanie minimum 30 organów prowadzących dla 60 szkół podstawowych, w których zostanie zwiększona dostępność zgodnie ze standardami Modelu Dostępnej Szkoły.


Źródło: MFiPR