Kolejny ratusz wprowadza znaczniki Totupoint dla niewidomych

W czwartek, 17 sierpnia, Urząd Miejski w Gołdapi wprowadził nowy innowacyjny system, Totupoint, który ma na celu zapewnić osobom z niepełnosprawnością wzroku lepszy dostęp do usług i przestrzeni urzędu. To kolejna z wielu inicjatyw, które mają na celu zwiększenie dostępności i komfortu dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Totupoint to sieć specjalnych znaczników dźwiękowych, które zostały umieszczone w strategicznych punktach Urzędu Miejskiego. W sumie oznaczono 14 miejsc, zaczynając od wejścia głównego, poprzez Salę Konferencyjną, Punkt Obsługi Mieszkańców, kasę, aż po Biuro Burmistrza, Biuro Rady Miejskiej, Urząd Stanu Cywilnego oraz Wszystkie Wydziały. Te znaczniki są kluczowym elementem ułatwiającym osobom z niepełnosprawnością wzroku poruszanie się po budynku urzędu.
W jaki sposób system Totupoint działa? Osoby korzystające z systemu mogą używać swojego smartfona lub tabletu wyposażonego w interfejs Bluetooth Low Energy 4.0 (BLE). Wystarczy pobrać bezpłatną aplikację TOTUPOINT i aktywować ją na swoim urządzeniu. Aplikacja skanuje otoczenie w poszukiwaniu znaczników elektronicznych Totupoint. Jeśli zostanie wykryty znacznik, automatycznie aktywuje się, emitując sekwencję dźwięków i krótki komunikat głosowy z nazwą miejsca, w którym znajduje się znacznik.
Osoby korzystające z funkcji dostępności na swoim telefonie będą miały możliwość otrzymania opisu miejsca przez lektora. W przypadku wykrycia więcej niż jednego znacznika, aplikacja prezentuje je w formie układanki, którą można przeglądać gestem przesunięcia trzema palcami w lewo lub prawo. Aktywować można tylko ten znacznik, którego karta jest widoczna, co zapewnia prosty i intuicyjny sposób nawigacji.
Jednym z kluczowych elementów systemu jest jego nieintruzywność. System działa tylko wtedy, gdy użytkownik tego chce. Dzięki temu jest on niezauważalny dla osób, które z niego nie korzystają, nie zakłócając normalnego funkcjonowania urzędu.
Warto podkreślić, że aplikacja TOTUPOINT jest dostępna dla każdego, niezależnie od tego, czy widzi czy nie. System Totupoint został zakupiony w ramach projektu grantowego o nazwie „Dostępny Samorząd – Granty”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ten innowacyjny krok Urzędu Miejskiego w Gołdapi w kierunku większej inkluzji i dostępności zasługuje na uznanie i jest znakomitym przykładem świadomej troski o potrzeby osób z niepełnosprawnościami w społeczności lokalnej.


 

Źródło: UM Gołdap