To już 3 lata programu Dostępność Plus. Dotychczasowe efekty są imponujące!

W czasie 3 lat realizacji Programu zostało podjętych ponad 100 inicjatyw poprawiających dostępność różnego rodzaju instytucji czy podmiotów – szkół, placówek służby zdrowia, uczelni, urzędów. To także działania opracowujące i wdrażające standardy dostępności czy rozwiązania systemowe w tym obszarze. Kluczową rolę odgrywa tu właśnie ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, której kolejne ważne przepisy weszły lub wchodzą w życie w tym roku. Już za moment, bo we wrześniu, przepisy ustawy będą powodować, że instytucje publiczne wydając środki publiczne będą wymagać od wykonawców i dostawców także z sektora prywatnego zachowania wymagań w zakresie dostępności przy realizacji zlecanych zadań. Także od września będzie możliwe złożenie skargi, jeśli podmiot publiczny nie będzie dostępny w sposób określony w ustawie.
Efekty realizacji Programu po trzech latach to m.in.: Czytaj dalej →

Dzięki programowi „Rozwój Lokalny” 29 miast otrzyma dodatkowe środki na dostępność

Projekty rozwojowe realizowane w programie mają na celu wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej poprzez podniesienie jakości życia dla wszystkich mieszkańców (w tym grup defaworyzowanych) i użytkowników średnich i małych miast.
W ramach wymiaru społecznego projektów realizowane będą również działania na rzecz dostępności w zakresie: Czytaj dalej →

Trzeci nabór w konkursie „Uczelnia dostępna” dobiegł końca

Zakończyliśmy trzeci już nabór w konkursie „Uczelnia dostępna”. Do rozdania jest 60 mln zł. Zgłosiło się blisko 70 szkół wyższych, co pokazuje, że zainteresowanie dostępnością wciąż rośnie – powiedziała Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Dofinansowanie otrzymają projekty wspierające zapewnienie przez szkoły wyższe dostępności administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych oraz działania z zakresu dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej.
Wprowadzenie zmian organizacyjnych oraz podniesienie świadomości i kompetencji kadry uczelni powoduje zwiększenie dostępności oferty edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami.
„Uczelnia dostępna” wpisuje się w założenia Programu Dostępność Plus, koordynowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Celem Programu jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach. Czytaj dalej →

Korzystasz z komunikacji zbiorowej? Wypełnij internetową ankietę w ramach programu Dostępność Plus

na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury firma EU-Consult sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przeprowadza badanie na potrzeby opracowania ekspertyzy dot. Działania 6 Programu Dostępność Plus – Dostępny transport zbiorowy. Ekspertyza pozwoli m.in. na zapewnienie technicznej dostępności wszystkich kupowanych środków transportu.
Badaniu poddawani są m.in. użytkownicy pojazdów komunikacji zbiorowej.
Wyniki badania prezentowane będą wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień. Badanie trwa około 10 minut.
Aby wypełnić ankietę należy kliknąć tutaj. Czytaj dalej →

Dostępność do informacji niezbywalnym prawem

Minister Paweł Wdówik wziął udział w konferencji na temat dostępności do informacji dla osób niepełnosprawnych. Została ona zorganizowana w Wilnie pod patronatem i z udziałem Pierwszych Dam Polski i Litwy. Pisaliśmy już o tym w poniedziałek.
Dobra jakość życia, to wartość, która jest celem każdego z państw i stanowi podstawę dobrobytu współczesnego społeczeństwa. Dlatego w Wilnie 28 czerwca zorganizowano konferencję „Dostępność do informacji dla osób z niepełnosprawnościami”, której zadaniem jest wymiana doświadczeń ekspertów z obu krajów i omówienie rozwiązań odpowiadających na potrzeby i oczekiwania obywateli z dysfunkcjami. W konferencji wziął udział Paweł Wdówik, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Rzecznik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
– Ustawy o zapewnieniu dostępności oraz dostępności cyfrowej stwarzają warunki do tego, by osoby z niepełnosprawnościami mogły w społeczeństwie poczuć się obywatelami takiej samej kategorii, jak wszyscy inni – podkreślił minister Paweł Wdówik.
Ogłoszona w tym roku Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami ma na celu włączanie ich w życie społeczne i zawodowe, a tym samym realizację praw zagwarantowanych im w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Aby było to możliwe, niezbędna jest pomoc osobom z niepełnosprawnościami w przygotowaniu i wejściu na rynek pracy oraz w jej wykonywaniu.  Niebagatelne znaczenie pełni tu właśnie dostępność cyfrowa.
– Obecnie pracuje 28,3 proc. osób z niepełnosprawnościami. Nasze ambicje są większe. Zależy nam na tym, aby do roku 2030 ten wskaźnik wzrósł do 40 proc. – powiedział minister Wdówik.
W Polsce w tym obszarze funkcjonuje już Rada Dostępności. W jej skład wchodzą przedstawiciele instytucji rządowych i organizacji zajmujących się tematem dostępności i niepełnosprawności, przedstawiciele sektora nauki i biznesu oraz eksperci ds. dostępności. Do głównych zadań Rady należy rekomendowanie najlepszych rozwiązań służących poprawie dostępności oraz przygotowanie systemu certyfikacji i akredytacji podmiotów działających na jej rzecz. Czytaj dalej →

Gdynia: Miejskie plaże bez barier

Gdyńskie plaże są dostępne dla wszystkich, także osób o różnym stopniu czy rodzaju niepełnosprawności. Mają szereg udogodnień infrastrukturalnych, a w sezonie nad bezpieczeństwem plażowiczów czuwają wyszkoleni ratownicy. Jak to funkcjonuje w praktyce? O tym mogliśmy się przekonać w poniedziałek, 28 czerwca na bulwarze Nadmorskim.
Wydział Dostępności Urzędu Miasta Gdyni postanowił pokazać mieszkańcom i turystom, że na plaży każdy może, a wręcz powinien, czuć się dobrze i korzystać z niej bez obaw. Najlepiej dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami plażą w mieście jest ta w Śródmieściu. I to właśnie obok niej odbyła się wczorajsza impreza. Czytaj dalej →

Pierwsze Damy Polski i Litwy na konferencji o dostępności do informacji dla osób niepełnosprawnych

W poniedziałek w Pałacu Prezydenckim w Wilnie odbyła się konferencja pod patronatem i z udziałem Pierwszych Dam Polski i Litwy nt. dostępności do informacji dla osób niepełnosprawnych. – Osoby z niepełnosprawnościami na co dzień zmagają się z różnymi barierami. Mają one jednak pełne prawo – i całkowicie słusznie oczekują jego respektowania – korzystać z całej przestrzeni oraz wszelkich usług i zasobów publicznych, które stanowią dobro wspólne naszych społeczeństw – stwierdziła Agata Kornhauser-Duda.
Dobra jakość życia, to wartość, która jest celem każdego z państw i stanowi podstawę dobrobytu współczesnego społeczeństwa. Dlatego w Wilnie zorganizowano konferencję „Dostępność do informacji dla osób z niepełnosprawnościami”, której zadaniem jest wymiana doświadczeń ekspertów z obu krajów i omówienie rozwiązań odpowiadających na potrzeby i oczekiwania obywateli z dysfunkcjami. Jak podkreśliła Agata Kornhauser-Duda w Polsce osób z niepełnosprawnościami jest blisko 5 milionów, co oznacza, że z trudnościami różnego rodzaju zmaga się aż co siódmy-ósmy obywatel. – Niepełnosprawność nigdy nie jest wyborem, lecz okolicznością, z którą przychodzi mierzyć się – często niespodziewanie. Nikt z nas nie może wiedzieć, czy sam nie doświadczy tego losu wskutek wypadku, choroby czy podeszłego wieku – podkreśliła Pierwsza Dama. – Każdy ma też możliwość uświadomienia sobie potrzeby i złożoności tematu dostępności, bo w swoim otoczeniu – wśród naszych najbliższych, znajomych, sąsiadów – mamy z całą pewnością kogoś, kto się z tym zmaga – zauważyła. Pierwsza Dama mówiła o inicjatywach na rzecz osób z niepełnosprawnościami, które wspiera od początku prezydentury męża, przytoczyła też przykłady dobrych praktyk i programów, które w Polsce przyczyniają się do poprawy warunków życia tych osób.
Podczas konferencji wskazywano na obszary implementacji różnych form komunikacji na Litwie, politykę dostępu do informacji dla osób z niepełnosprawnościami w Polsce czy zagadnienia dostępu do informacji z punktu widzenia osób niepełnosprawnych. W wydarzeniu uczestniczyli eksperci oraz przedstawiciele instytucji publicznych i organizacji pozarządowych z obu krajów. Omówiono rzeczywiste potrzeby i wyzwania w obszarze dostępu do informacji oraz doświadczenia osób z niepełnosprawnością.
Agata Kornhauser-Duda wskazała, że sprawa dostępności należy do najważniejszych wyzwań społecznych naszych czasów. – Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że aby potencjał osób niepełnosprawnych mógł być w pełni wykorzystany muszą zostać stworzone odpowiednie warunki. Należy wspierać wszelkie inicjatywy, które z jednej strony pokazują umiejętności, talenty i zainteresowania osób z niepełnosprawnościami, a z drugiej strony nagradzać i promować te podmioty, instytucje, organizacje, które to osobom niepełnosprawnym umożliwiają – stwierdziła. Pierwsza Dama Polski od 2015 roku odbyła wiele spotkań i rozmów, zarówno z osobami niepełnosprawnymi jak i z ich opiekunami oraz z osobami i organizacjami działającymi na rzecz środowiska niepełnosprawnych. Zwróciła uwagę, że w naszym kraju wprowadzono wiele ułatwień, także w zakresie dostępności, jak choćby program Dostępność Plus, w ramach którego zaplanowano ok. 23 miliardy złotych na sfinansowanie inwestycji, które zapewniają osobom o szczególnych potrzebach swobodny dostęp do dóbr i usług oraz możliwość udziału w życiu społecznym i publicznym. Omawiając pokrótce założenia Funduszu Solidarnościowego, z którego realizowane są między innymi takie programy jak centra opiekuńczo-mieszkalne, jak opieka wytchnieniowa czy asystent osoby niepełnosprawnej oraz przyjętą przez polski rząd w lutym bieżącego roku Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami, Małżonka Prezydenta podkreśliła, że skala potrzeb jest znacznie większa, a realizacja oczekiwanych zmian zajmie szereg lat.
– Osoby z niepełnosprawnościami na co dzień zmagają się z różnymi barierami. Mają one jednak pełne prawo – i całkowicie słusznie oczekują jego respektowania – korzystać z całej przestrzeni oraz wszelkich usług i zasobów publicznych, które stanowią dobro wspólne naszych społeczeństw. Dlatego dostosowywanie otaczającej rzeczywistości do szczególnych potrzeb, wynikających z utrudnionej mobilności i innych ograniczeń, jest nie tylko miarą człowieczeństwa i oraz oznaką nowoczesności naszych państw, lecz wprost powinnością władz i decydentów – oświadczyła. Czytaj dalej →

Dostępność Plus: PARP ogłosiła wyniki I rundy konkursu „Design dla przedsiębiorców”

„Design dla przedsiębiorców – Dostępność Plus” to konkurs, który w czasie pandemii cieszył się ogromnym zainteresowaniem firm. Celem konkursu jest dofinansowanie opracowania nowego lub ulepszonego projektu wzorniczego, którego efektem będzie wdrożenie na rynek innowacji produktowej oraz dofinansowanie niezbędnej do jej wdrożenia inwestycji. Innowacja produktowa ma zaspokoić specyficzne potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi, zarówno fizycznymi, jak i poznawczymi.
Konkurs był skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw działających na terytorium Polski z wyłączeniem województw ze wschodniej części Polski: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła wyniki I rundy konkursu. Przedsiębiorcy złożyli łącznie 467 wniosków o dofinansowanie na kwotę prawie 136 mln zł. Pozytywnie oceniono projekty 128 firm, którym przyznano dofinansowanie na prawie 70 mln zł. Konkurs jest finansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Czytaj dalej →