Wejherowo: Dwie podstawówki w programie „Dostępna szkoła”

Dwie wejherowskie szkoły podstawowe – nr 8 i 11 zostały zakwalifikowane do programu „Dostępna szkoła”. Miasto na realizację projektu pozyskało ponad 1,3 miliona złotych.
W ramach działań w placówkach zostanie zapewniona dostępność pod względem architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym i organizacyjnym.
W ramach projektu zostaną m. in. wytyczone przy szkołach – SP nr 8 i SP nr 11 miejsca postojowe dla niepełnosprawnych, dostosowane i oznakowane wejścia do szkół, wymienione drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, utworzone sanitariaty dla osób z niepełnosprawnością, wymalowane kontrastowo pomieszczenia szkolne. W zakresie obszaru edukacyjno  społecznego zakupione zostaną meble, sprzęt, pomoce dydaktyczne, programy edukacyjne, sprzęt komputerowy i oprogramowanie do terapii. Dodatkowo, wszyscy pracownicy szkół zostaną przeszkoleni w zakresie komunikacji i obsługi osób z niepełnosprawnością, a nauczyciele odbędą specjalistyczne studia podyplomowe. Przedsięwzięcie będzie realizowane do 31 lipca 2023 roku.


 

Źródło: UM Wejherowo