Szkolenie: „Turystyka wiejska dla niepełnosprawnych”

W dniach 20 – 22 września 2020 roku w województwie lubelskim odbędzie się trzecie trzydniowe szkolenie organizowane przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” w ramach realizacji zadania publicznego pt. „Turystyka wiejska dla niepełnosprawnych” dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju.
Podczas ostatniego podsumowującego szkolenia, zostaną doprecyzowane warunki uczestnictwa w produkcie ,,Obiekty przyjazne niepełnosprawnym’’ z uwzględnieniem różnych rodzajów niepełnosprawności
Informacje dodatkowe
Uczestnikom szkolenia w ramach projektu zapewnia się bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie oraz materiały szkoleniowe.
O wpisaniu na listę decyduje kolejność zgłoszenia. Każda osoba zgłaszająca swój udział otrzyma informację dotyczącą zakwalifikowania na szkolenie pocztą elektroniczną.
Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres e-mail: federacja@agroturystyka.pl (może być w wersji elektronicznej – word).
Liczba osób uczestniczących w szkoleniu jest ograniczona.
Karta Zgłoszeniowa – word
Karta Zgłoszeniowa – pdf