Konin: Dwie placówki edukacyjne otrzymają pieniądze w ramach projektu „Dostępna szkoła”

Dwie konińskie placówki: Szkoła Podstawowa nr 11 i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy poprawią swoją dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. A wszystko sfinansowane zostanie z pieniędzy projektu „Dostępna Szkoła”, realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
– Jesteśmy pierwszym miastem średniej wielkości w Polsce, które otrzyma takie wsparcie – mówi zastępca prezydenta Konina Witold Nowak.
Koniński projekt pn. „Szkolna ławka dla każdego” został złożony w pierwszym naborze wniosków prowadzonym w projekcie „Dostępna Szkoła”. Jest to projekt pilotażowy działania „Szkoła bez barier” programu Dostępność Plus.
Cały projekt w zamyśle instytucji finansującej skierowany jest do szkół podstawowych wymagających poprawy szeroko rozumianej dostępności. Celem projektu jest wypracowanie Modelu Dostępnej Szkoły, który będzie wyznaczał standardy w obszarach dostępności architektonicznej, w wymiarze technicznym, edukacyjnym oraz społecznym, a także w zakresie organizacji szkoły oraz procedur.
Wniosek miasta Konina został złożony w ścieżce B – dla szkół z terenów powyżej 50 tys. mieszkańców. Miasto Konin znalazło się na pierwszym miejscu listy rankingowej. Wartość tego projektu to 1 677 700 zł, z czego wartość dofinansowania wynosi 1 349 900 zł.
Pieniądze z projektu pozwolą na przeprowadzenie prac inwestycyjnych – adaptację pomieszczeń, dostosowanie ciągów komunikacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych, sal lekcyjnych, sal sportowych, stołówki, świetlicy, pomieszczeń sanitarnych. Ze środków projektu będą zakupione pomoce dydaktyczne, wyposażone niektóre sale lekcyjne. Sfinansowane zostanie również doskonalenie zawodowe nauczycieli.
– Bardzo się cieszę, że po raz kolejny pokazujemy jak skutecznie pozyskiwać pieniądze pozabudżetowe, ale głównie z tego, że miasto Konin potrafi dzięki energii kompetentnych osób przecierać szlaki dla innych – mówi Witold Nowak zastępca prezydenta Konina ds. społecznych.
Realizacja projektu rozpocznie się 1 października 2021 i potrwa do 31 lipca 2023 r.


 

Źródło: Samorzad.pap.pl