Budowanie Przyjaznych Szkół: Wejherowo Zakończyło Projekt „Dostępna Szkoła”

Dostosowanie przestrzeni, nowoczesny sprzęt, specjalistyczne programy terapeutyczne, oraz przeszkolona kadra pedagogiczna – te elementy towarzyszyły zakończeniu projektu „Dostępna Szkoła” w Wejherowie. Dwa miejscowe gimnazja, numer 8 i 11, otrzymały wsparcie w wysokości 1,3 mln zł z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”.
Dzięki projektowi „Dostępna Szkoła” w obu placówkach pojawiło się wiele nowych rozwiązań, które mają na celu ułatwienie uczniom z niepełnosprawnościami poruszanie się po szkole. Prace obejmowały nie tylko eliminację barier architektonicznych, ale także modernizację sanitariatów oraz dostosowanie wielkości otworów drzwiowych w pomieszczeniach.
Jednak projekt ten nie ograniczał się wyłącznie do zmian fizycznych. Ważna jest także świadomość, że budowanie akceptacji dla różnorodności wśród uczniów jest kluczowym elementem. Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa ds. ekonomicznych i społecznych, podkreśla, że każde dziecko zasługuje na edukację dostosowaną do swoich indywidualnych potrzeb.
Projekt „Dostępna Szkoła” pozwolił spojrzeć na miejskie placówki oświatowe z perspektywy mieszkańców z niepełnosprawnościami. W ramach tego programu, Wejherowo zostało zakwalifikowane do grona miast, które realizują „Szkołę bez barier”.
Danuta Czernewska, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Wejherowie, mówi, że zakres prac był ogromny. Obejmował on modernizację schodów, dostosowanie sanitariatów, a także wyposażenie sal lekcyjnych i pracowni w specjalistyczne meble oraz pomoce dydaktyczne i multimedialne.
Wioleta Podolska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11, podkreśla, że zakup specjalistycznego sprzętu do stymulacji neurosensorycznej jest wyjątkowy i stanowi znaczące wsparcie dla uczniów.
Projekt „Dostępna Szkoła” skupiał się na kilku obszarach, w tym dostępności architektonicznej, obszarze technicznym oraz obszarze edukacyjno-społecznym. W ramach tych działań dokonano modernizacji schodów, dostosowano sanitariaty, zakupiono specjalistyczne meble i sprzęt terapeutyczny oraz przeszkolono personel.
Projekt „Dostępna Szkoła” stanowi doskonały przykład, jak odpowiednie inwestycje i zaangażowanie społeczności szkolnej mogą sprawić, że miejsca edukacji stają się bardziej przyjazne i dostępne dla wszystkich uczniów, niezależnie od ich potrzeb i ograniczeń. Wejherowo przekonuje, że edukacja może być naprawdę dostępna dla każdego.


 

Źródło: UM Wejherowo