Wielozmysłowe spotkania wokół sztuki dla osób niewidomych

To już IV edycja “Wielozmysłowych
Wycieczek Kulturalnych” – projektu skierowanego do osób z niepełnosprawnością wzroku.
Temat tegorocznej edycji to „Sztuka i zmysły”. Wspólnie z uczestnikami i uczestniczkami
zastanawiamy się, czy zapach lub dźwięk mogą stać się dziełem sztuki? Jak zmysły
oddziaływują na sposób w jaki odbieramy sztukę? Jak wykorzystują je artyści aby wpływać
na nasze emocje?
Podczas warsztatów będą towarzyszyć nam różnorodne dźwięki i zapachy przywołujące
nawet najbardziej odległe wspomnienia. Wykorzystamy drzemiącą w nich moc na własny
użytek. Chcemy, pokazać uczestnikom i uczestniczkom, że sztuka może być nie tylko
inspirująca, pobudzająca naszą wyobraźnię, skłaniająca do refleksji, ale także
zaadaptowana do naszej codzienności podnosić jakość naszego życia – mówią założycielki
Fundacji, Adrianna Lau i Monika Matusiak.
Projekt „Wielozmysłowe Wycieczki Kulturalne. Edycja IV” dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum
Kultury Kultura – Interwencje. Edycja 2022.
Fundacja Dostępnej Kultury Wizualnej – Wielozmysły to inicjatywa włączająca osoby
z niepełnosprawnościami w odbiór oraz tworzenie sztuki. Od 2018 roku jej założycielki
dążą do tego, żeby kultura stała się wrażliwa i otwarta na różnorodne potrzeby.


 

Źródło: materiały nadesłane