Jak uzyskać dokumentację medyczną od podmiotu leczniczego?

Pacjent ma prawo dostępu do swojej dokumentacji medycznej. Może być ona również udostępniona jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje na żądanie osoby uprawnionej. Aby ją otrzymać pacjent lub osoba przez niego upoważniona powinna złożyć do podmiotu leczniczego z którego chciałaby otrzymać dokumentację medyczną – wniosek. Forma wniosku nie musi być wyłącznie pisemna, może przybrać formę ustną bądź zostać przekazana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
Podmiot leczniczy posiada możliwość wprowadzenia formularza o udostępnienie dokumentacji, w celu usprawnienia wnioskowania o nią. Formularz taki nie może być jednak w żadnym wypadku uznawany za obligatoryjny. Czytaj dalej →

MC: Tymczasowy profil zaufany – już jest!

Chcesz załatwiać online sprawy urzędowe, ale nie masz konta w banku, który umożliwia założenie profilu zaufanego (PZ)? Nie chcesz lub nie masz jak udać się do punktu potwierdzającego PZ? Już nie musisz się martwić! Załóż tymczasowy profil zaufany, a z urzędnikiem spotkaj się online.
Ponad 6,2 miliona Polaków ma już swój profil zaufany. Zależy nam, aby możliwość korzystania z niego miało jeszcze więcej osób, w tym te, które obecnie – nawet gdyby chciały – nie mogą tego robić. Czytaj dalej →

Poradnik audio na temat koronawirusa

Zdajemy sobie wszyscy sprawę, jak bardzo nasze życie zmieniło się w ostatnich tygodniach. Ile niepokoju i ile pytań nam towarzyszy. Wiemy również, że dotarcie do informacji na temat COVID-19 nie dla wszystkich jest proste.
Dlatego pod koniec marca firma Lidex z Warszawy przygotowała (pro bono) instrukcję skutecznego mycia rąk dla osób niesłyszących, która spotkała się z dużym zainteresowaniem.
A teraz – także pro bono – nagrała w formie audiodeskrypcji poradnik na temat COVID-19 dla osób niewidzących.
Dzięki niemu osoby, które mogą mieć problem z samodzielnym znalezieniem informacji w internecie, pozyskają komplet danych na temat samego koronawirusa, a także zalecenia i odpowiedzi na pytania dotyczące aktualnej sytuacji.
Treść nagrania została oparta na wiarygodnych informacjach (podawanych m.in. przez WHO) w momencie tworzenia materiału.
Nagranie można odsłuchać podzielone na rozdziały lub w całości. Materiał można także pobrać i dowolnie rozpowszechniać, pod warunkiem pozostawienia w nim części informującej, że został zrealizowany przez firmę Lidex. Czytaj dalej →

Koronawirus w Polsce: Orzeczenia o niezdolności do pracy lub samodzielnej egzystencji a wypłata świadczeń

31 marca 2020 r. weszły w życie przepisy, na podstawie których w określonych sytuacjach następuje wydłużenie ważności orzeczeń o niezdolności do pracy lub o niezdolności do samodzielnej egzystencji, wydanych przez lekarza orzecznika ZUS lub komisję lekarską ZUS. Dzięki temu, wydłuża się również prawo do świadczeń uzależnionych od niezdolności do pracy lub od niezdolności do samodzielnej egzystencji.
Wydłużenie ważności dotyczy orzeczeń: Czytaj dalej →

500 plus dla niepełnosprawnych KRUS

Od dnia 1 października 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
Ustawa o świadczeniu uzupełniającym określa warunki nabywania prawa, tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
Celem świadczenia uzupełniającego jest dodatkowe wsparcie dochodowe osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Czytaj dalej →

500 plus Dla niepełnosprawnych – kompleksowy poradnik

Jakie warunki musisz spełnić, aby otrzymać świadczenie?

Świadczenie uzupełniające otrzymasz, jeśli:

  1. ukończyłeś 18 lat
  2. jesteś niezdolny do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji
  3. nie jesteś uprawniony do emerytury ani renty, nie masz ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, np. zasiłku stałego albo zasiłku okresowego (warunek nie dotyczy jednorazowych świadczeń) ani nie jesteś uprawniony do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych,
    albo
    jesteś uprawniony do tych świadczeń (emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych), ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 1600 zł.

WAŻNE!
Przy ustalaniu kwoty 1600 zł nie bierzemy pod uwagę kwoty renty rodzinnej przyznanej dziecku, które stało się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 roku życia lub w czasie nauki w szkole przed ukończeniem 25 roku życia. Czytaj dalej →

Na czym polega działalność gospodarcza osoby niepełnosprawnej

Każda osoba niepełnosprawna bez względu na stopień niepełnosprawności (w tym związany nawet z orzeczeniem o znacznym stopniu niesprawności) zachowuje zdolność do pracy w warunkach określonych w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Osoba niepełnosprawna niezależnie od swojego inwalidztwa czy kalectwa ma prawo prowadzić własną działalność gospodarczą lub podjąć pracę zarówno na otwartym rynku pracy, jak i w warunkach zakładu pracy chronionej. Czytaj dalej →