Koronawirus w Polsce: Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bez osobistego stawiennictwa

Niecodzienne okoliczności wymagają niestandardowych działań. Aktualnie lekarze mogą wydawać orzeczenia o niepełnosprawności bez bezpośredniego badania, na podstawie dołączonej do wniosku dokumentacji. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg podpisała rozporządzenie w tej sprawie.
– Robimy co w naszej mocy, by ograniczać ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. To kolejny krok w tym kierunku. Wczoraj podpisałam rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.
Lekarz, przewodniczący składu orzekającego, jeśli uzna dołączoną do wniosku o wydanie orzeczenia dokumentację medyczną za wystarczającą, będzie mógł sporządzić ocenę stanu zdrowia osoby orzekanej bez przeprowadzenia bezpośredniego badania.
– Trwający stan epidemii znacząco wpływa na organizację pracy zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. W przypadku obowiązku wydania oceny stanu zdrowia po przeprowadzeniu osobistego badania lekarskiego, czas oczekiwania na wydanie orzeczenia znacznie by się wydłużył – tłumaczy minister Marlena Maląg.
Uwaga! Nie będzie konieczności przedstawienia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego niemożność osobistego stawiennictwa z powodu długotrwałej i nierokującej poprawy choroby.
Przewodniczącym składu orzekającego będzie mógł być lekarz specjalista lub lekarz posiadający specjalizację co najmniej I stopnia, szczególnie w takich dziedzinach jak choroby wewnętrzne, pediatria, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, neurologia, psychiatria, okulistyka czy otolaryngologia.
– Te dziedziny medycyny po pierwsze znajdują szerokie zastosowanie w procesie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, a po drugie – dostępność lekarzy posiadających specjalizację w tym zakresie jest większa – wskazuje szefowa MRPiPS.
Co ważne, w postępowaniach orzeczniczych prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, przyjęte zostały podobne rozwiązania.
Każdy lekarz – członek zespołu –  bez względu na posiadaną specjalizację, stosuje te same kryteria i standardy postępowania o wydanie orzeczenia, sporządza ocenę i określa funkcjonowanie osób orzekanych na tych samych poziomach. Taki lekarz nie przeprowadza badania osoby zainteresowanej, jego zadaniem jest ustalenie rodzaju i zakresu ograniczeń, będących skutkiem rozpoznanych przez lekarza specjalistę schorzeń, na podstawie dostarczonej dokumentacji.
– Wprowadzone zmiany pozwolą usprawnić pracę zespołów orzekających i zapewnić ciągłość w wydawaniu orzeczeń – podkreśla minister Marlena Maląg.
Prawo zadziała wstecz – na korzyść osób niepełnosprawnych
Zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane członkowi powiatowego zespołu przez wojewodę, którego ważność upływa w terminie od 8 marca 2020 r., zachowa ważność do 60. dnia od chwili odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (ale nie dłużej niż do dnia wydania nowego zaświadczenia).
– Wiemy, że część zespołów ze względów bezpieczeństwa przerwała pracę, uniemożliwiając osobom niepełnosprawnym uzyskanie orzeczenia – mówi minister Marlena Maląg.
Jak tłumaczy minister, rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego ogłoszeniu i zadziała wstecz tak, aby osoby niepełnosprawne, już od dnia wejścia w życie specustawy od dnia 8 marca 2020 r., miały możliwość uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, bez osobistego stawiennictwa na posiedzeniu zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Czytaj dalej →

Koronawirus w Toruniu: Zmiany w transporcie osób niepełnosprawnych

W związku z sytuacją epidemiologiczną Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia wprowadza ograniczenia w transporcie indywidualnym osób z niepełnosprawnością.
Od 28 marca 2020 r. do odwołania zawiesza się usługi transportowe dla osób z niepełnosprawnością, realizowane w soboty i niedziele, natomiast w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) usługi przewozu będą realizowane w godz. 6.30-18.00.
Pracownicy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej zwracają się z prośbą o korzystanie z tych usług wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i zgłaszanie zapotrzebowania na przewozy z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, w celu zaplanowania transportu zgodnie z potrzebami. Oczywiście w nagłych przypadkach zachowanie tego terminu nie jest konieczne. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu: 505-472-652. Czytaj dalej →

Przeglądarka 20/26.03.2020

Nie chciała pomóc niepełnosprawnemu mężczyźnie z Radomia. Tłumaczyła się… koronawirusem

Niepełnosprawny mężczyzna z Radomia po raz kolejny zgłosił nam interwencję związaną z radomską komunikacją miejską. Tym razem spotkała go bardzo nieprzyjemna sytuacja związana z… koronawirusem.
Pan Robert Sieradzki jest niepełnosprawnym mieszkańcem Radomia. Porusza się o kulach. Już nie raz zwracał się do nas z prośbą o interwencję. Między innymi wtedy, gdy kontroler biletów w autobusie miejskim nie uznał jego legitymacji osoby niepełnosprawnej, wystawionej i zatwierdzonej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ponieważ nie miał… czytnika kodów QR. Wówczas dostał mandat. Interweniował również w sprawie braku platformy schodowej dla niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Moniuszki w Radomiu. Argumentował to tym, że chciał spotykać się z radnymi podczas sesji. Jego starania przyniosły zamierzony skutek.
Czytaj całość na naszemiasto.pl Czytaj dalej →

Koronawirus w Polsce: Rząd wprowadza kolejne ograniczenia. Znamy szczegóły

Po posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego Mateusz Morawiecki poinformował o wprowadzeniu w Polsce kolejnych ograniczeń dotyczących zgromadzeń. Jak zaznaczył, „wprowadzenie nowych zasad jest niezbędne, żeby zapanować nad rozprzestrzenianiem się koronawirusa i nie dopuścić do sytuacji występujących w Hiszpanii, czy Francji”. Czytaj dalej →

Koronawirus w Krakowie: Dodatkowa infolinia dla osób z niepełnosprawnościami

Osoby z niepełnosprawnościami, które potrzebują teraz dodatkowego wsparcia, mogą zgłaszać potrzebę pomocy za pośrednictwem infolinii Miejskiego Centrum Informacji Społecznej – nr tel.: 731 349 699, infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00-17.00.
Jednocześnie do dyspozycji osób niepełnosprawnych pozostają numery telefonów czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00-14:00: (12) 616-52-93 oraz (12) 616-52-83.
Potrzebę pomocy na przykład w zrobieniu zakupów czy załatwieniu ważnych spraw wymagających wyjścia z domu mogą zgłaszać także krakowscy seniorzy, którzy nie mogą korzystać ze wsparcia bliskich czy sąsiadów – osoby starsze proszone są o kontakt z Centrami Aktywności Seniorów. Wykaz CAS-ów wraz z numerami telefonów dostępny jest tutaj.
W związku z aktualną sytuacją miasto zapewnia mieszkańcom różne formy pomocy – szczegółowe informacje o tym, jak uzyskać potrzebne wsparcie, można znaleźć tutaj. Czytaj dalej →

Koronawirus w Polsce: Poczta Polska przechowa przesyłki osobom objętym kwarantanną

Poczta Polska wstrzymuje doręczanie korespondencji pod adresy, gdzie przebywają osoby objęte kwarantanną. Do czasu zakończenia przymusowej izolacji, przesyłki będą przechowywane w placówkach pocztowych. Spółka przypomina jednocześnie, że w ramach swoich usług umożliwia m.in. zlecenie przedłużonego przechowania w określonym czasie przesyłki rejestrowanej.
W związku z ogłoszonym stanem epidemii, Poczta Polska stosuje zwiększone środki ostrożności. Podjęto szereg działań zmierzających do ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracowników oraz klientów i partnerów biznesowych.
Emerytury i przesyłki dla osób objętych kwarantanną
Do czasu zakończenia okresu izolacji korespondencja kierowana pod adresy objęte kwarantanną, będzie przechowywana w placówkach pocztowych, bez próby doręczenia. Rozwiązanie to oznacza wyjątkowe wstrzymanie biegu terminu awizacji w okresie przechowania. Podjęcie próby doręczenia przesyłki nastąpi dopiero po zakończeniu kwarantanny przez adresata.
Osoby objęte kwarantanną nie muszą tego faktu zgłaszać Poczcie Polskiej, Spółka otrzymuje ich adresy na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 marca 2020  r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491). Poczta jest w kontakcie z regionalnymi inspektorami sanitarnymi w tym zakresie.
Poczta Polska wprowadza szczególne procedury w przypadku wypłat rent i emerytur dla osób objętych kwarantanną. Emerytury są  komisyjnie przygotowane do wypłaty w placówce pocztowej i wkładane do tzw. bezpiecznych kopert, które następnie są doręczane pod wskazany adres przy zastosowaniu odpowiednich zasad bezpieczeństwa.
Usługi przechowywania i przekierowania przesyłek
Poczta Polska realizując misję i obowiązki operatora wyznaczonego każdorazowo podejmuje wszelkie możliwe i dostępne działania zapewniające pełną i profesjonalną obsługę klientów. Jednocześnie w ramach świadczonych usług umożliwia szereg różnych rozwiązań, które mogą być szczególnie przydatne teraz.
Klienci mogą skorzystać z usługi przechowania przesyłki nawet do czterech tygodni od pierwszej próby doręczenia. Standardowo przesyłki pozostają w placówkach maksymalnie 14 dni. Odpowiedni formularz można złożyć przez stronę Poczty Polskiej: Przechowywanie przesyłki albo pobrać ze strony. Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w placówce pocztowej albo przekazać listonoszowi. Opłata zależy od okresu przechowywania i jest naliczana każdorazowo przy odbiorze przesyłki według cennika. Usługa nie dotyczy przesyłek nadawanych na zasadach specjalnych.
W ramach usługi „Polecony do skrzynki” Poczta Polska dostarcza przesyłki bezpośrednio do skrzynki oddawczej.Usługa „Polecony do skrzynki” jest bezpłatna. By z niej skorzystać wystarczy wypełnić formularz w wersji elektronicznej ( lub papierowej, a następnie złożyć go w wybranej placówce pocztowej albo przekazać listonoszowi. Dodatkowo można na formularzu podać numer swojego telefonu albo adres e-mail. Dzięki temu otrzyma się powiadomienia o dostarczeniu przesyłki do skrzynki pocztowej. Usługa „Polecony do skrzynki” nie obejmuje przesyłek z potwierdzeniem odbioru oraz takich, które nie mieszczą się w skrzynce. Więcej informacji jest na stronie Poczty w zakładce Polecony do skrzynki.
Poczta Polska umożliwia także swoim klientom przekierowanie przesyłki pod wskazany adres. Wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej Poczty Polskiej: Przekierowanie przesyłki, a następnie przekazać go listonoszowi lub złożyć osobiście w placówce pocztowej, by przesyłki docierały na nowy adres. Klienci składający żądanie przez formularz elektroniczny nie ponoszą dodatkowych kosztów, natomiast składający żądania w placówce pocztowej uiszczają jednorazową opłatę w wysokości 6,00 zł.  Opłata za dosłanie przesyłki jest uzależniona od jej rodzaju. Usługa ta nie dotyczy jednak przesyłek nadawanych na zasadach specjalnych. Czytaj dalej →

7 grzechów, Andrzej Seweryn i dwie architektki

Paula Klama i Marika Sypniewska to autorki projektu „7 grzechów głównych osób pełnosprawnych”. Obie są architektami z Konina. W wolnych chwilach Paula pisze poezję, a Marika fotografuje. Spotkały się w Fundacji PODAJ DALEJ. Tutaj poznały osoby z niepełnosprawnością, które mimo wielu ograniczeń radzą sobie w życiu, spełniają marzenia i są szczęśliwe! O tym szczęściu i radości z małych rzeczy często zapominają osoby pełnosprawne…
„7 grzechów” ma pomóc osobom pełnosprawnym docenić życie, swój potencjał i zdrowe ciało. Autorki chcą pobudzić do doceniania tego co mamy i nie odkładania marzeń na później… Podczas wernisażu Kasia Chmiel z portalu Czytam Duszkiem zaapelowała do zebranych, aby w wierszach Pauli poszukali swoich grzeszków – wymówek, lenistwa i zachęciła, aby zabrali się do pracy, do realizacji swoich marzeń i zrobili coś dobrego nie tylko dla siebie, ale też dla innych. Czytaj dalej →

Koronawirus w Polsce: RPO– brak aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności podopiecznego może pozbawiać opiekunów środków do życia

Chodzi o sytuację rodziców dzieci z niepełnosprawnością oraz osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów, którzy korzystają ze świadczeń uzależnionych od posiadania aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (są to m.in. świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne oraz zasiłki stałe). Są oni zaniepokojeni możliwością braku środków do życia w przypadku nieuzyskania na czas orzeczenia o niepełnosprawności osoby podlegającej opiece.
W związku z wprowadzeniem 20 marca 2020 r. stanu epidemicznego zawieszono posiedzenia Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Perspektywa wznowienia ich pracy jest niepewna. Oczekiwanie na uzyskanie orzeczenia będzie się zatem przedłużało.
W tej sytuacji zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich niezbędne jest stworzenie rodzicom, opiekunom oraz osobom z niepełnosprawnością gwarancji ciągłości uzyskiwania świadczeń – poprzez przedłużenie ważności posiadanych aktualnie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
Obecnie istotnego znaczenia nabiera także sytuacja osób, których prawo do świadczeń już ustało z uwagi na upływ terminu ważności orzeczenia o niepełnosprawności i pozostają w okresie oczekiwania na ostateczne rozstrzygnięcie ws. orzeczenia o niepełnosprawności (w toku postępowanie odwoławcze). A ryzyko długotrwałości postępowania obciąża w całości osobę ubiegającą się o świadczenie uzależnione od udokumentowania stanu niepełnosprawności.
Wprawdzie istnieją rozwiązania umożliwiające dochodzenie uprawnienia do świadczeń z mocą wsteczną – już po wydaniu orzeczenia o niepełnosprawności – to jednak nie rozwiązują one realnie problemu pozostawania bez jakichkolwiek środków utrzymania rodzica, opiekuna, osoby z niepełnosprawnością w okresie oczekiwania na ostateczne rozstrzygnięcie. Konieczne jest zatem wdrożenie regulacji systemowych.
Zastępca RPO Stanisław Trociuk poprosił minister pracy, rodziny i polityki społecznej Marlenę Maląg o pilne działania prawodawcze w celu wyeliminowania lub ograniczenia skutków braku aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Wobec stanu epidemicznego jest ono bowiem niemożliwe do uzyskania w dotychczasowym trybie. Czytaj dalej →

Przeglądarka 19/24.03.2020

Pierwsza w Polsce gra miejska dla osób niewidomych była w Zduńskiej Woli

„Tropiciele zduńskowolskich skarbów”. Pod taką nazwą przebiegła w Zduńskiej Woli pierwsza w Polsce gra miejska dla osób niewidomych i niedowidzących. Wzięły w niej udział osoby niewidome ze Zduńskiej Woli, Sieradza i Łodzi. Grę wymyślili pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zduńskiej Woli.
Przewodnikiem gry był Karol Baranowski z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie i firmy Good books, który opracował trasę i zadania do wykonania. Do wykonania zadań gry miejskiej wykorzystano technologię mobilną, aby ułatwić uczestnikom zadania. Polegało to na tym, że sczytywali kody QR z poleceniami głosowymi.
Czytaj całość na naszemiasto.pl Czytaj dalej →