Orange Warsaw Festiwal: Najbardziej dostępna impreza obchodzi piętnaste urodziny

Orange Warsaw Festival to coroczna impreza muzyczna organizowana przez firmę telekomunikacyjną Orange we współpracy z Alter Art. Od ponad dekady, festiwal ten jest jednym z najbardziej dostępnych wydarzeń w Europie, zapewniając bezpieczną i komfortową przestrzeń dla wszystkich miłośników muzyki.
Organizatorzy, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, dbają o to, aby każdy uczestnik mógł cieszyć się festiwalem bez przeszkód. Dzięki wprowadzonym udogodnieniom, uczestnicy mogą swobodnie poruszać się po terenie festiwalu i korzystać z atrakcji.
Jednym z kluczowych rozwiązań jest specjalny bilet kategorii N, który umożliwia wejście na teren imprezy z osobą wspierającą. Osoby z czasową niepełnosprawnością, mimo że nie mogą skorzystać z biletu kategorii N, mają zapewnione wsparcie i dostęp do udogodnień. Na terenie festiwalu znajduje się Punkt Obsługi Priorytetowej, gdzie przeszkolony zespół odpowie na wszystkie pytania dotyczące dostępności i zapewni niezbędną pomoc.
Lokalny transport, w tym specjalne samochody przystosowane do przewozu osób na wózkach, umożliwia wygodne dotarcie na teren festiwalu. Dostępna jest również opcja „Kiss and Ride”, pozwalająca na podwiezienie uczestników blisko wejścia na festiwal.
Organizatorzy dbają również o fizyczną dostępność terenu festiwalu, układając ponad 2400 metrów kwadratowych utwardzonej powierzchni oraz rampy i podwyższenia, które ułatwiają poruszanie się między strefami. Miasteczko festiwalowe, w tym stanowiska i food trucki, są w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.
Dla zapewnienia komfortu podczas koncertów, przy obu scenach budowane są specjalne platformy z podwyższeniem. Dodatkowo, zainstalowane pętle indukcyjne oraz dostęp do prądu umożliwiają pełne uczestnictwo w wydarzeniach. Wszystkie występy na scenie głównej są audiodeskrybowane, a audiodeskrypcję można odbierać za pomocą przenośnego radia lub aplikacji na smartfona.
Współpraca z tłumaczami PJM oraz wolontariuszami przygotowanymi do korzystania z technologii text-to-speech zapewnia swobodną komunikację wszystkim uczestnikom.
Fundacja Polska bez Barier, Alter Art Festival, Orange Polska oraz Fundacja Orange, przy wsparciu niezależnych ekspertów i organizacji takich jak Fundacja Widzialni, Fundacja na rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji „Katarynka” oraz Polska Fundacja Osób Słabosłyszących, wspólnie koordynują prace nad dostępnością festiwalu.
Organizatorzy są otwarci na wszelkie sugestie dotyczące dalszego zwiększania dostępności wydarzenia. Swoje pomysły można przesyłać na adres kontakt@alterart.pl. Do zobaczenia na Orange Warsaw Festival 7 i 8 czerwca na Torze Wyścigów Konnych na Służewcu! Czytaj dalej →

Dostępna przestrzeń dla osób z niepełnosprawnościami

Budowa sali sportowej czy likwidacja barier architektonicznych – to tylko część projektów, które otrzymały w tym roku dofinansowanie przez samorząd województwa mazowieckiego z PFRON. W poniedziałek podpisano umowy na inwestycje z powiatu makowskiego. Czytaj dalej →

Santander Bank Polska po raz czwarty na liście Diversity IN Check

Bank kolejny raz został uznany za jednego z najbardziej zaawansowanych w Polsce pracodawców w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzywnością. W tym roku na listę Diversity IN Check zakwalifikowały się 54 firmy. Santander Bank Polska znalazł się wśród czołowych 8 organizacji, które uzyskały wynik powyżej 80% punktów.
Diversity IN Check służy do badania dojrzałości organizacji, jeśli chodzi o zarządzanie różnorodnością, inkluzją i monitorowanie osiągnięć dot. spójności społecznej. Żeby znaleźć się na liście, wymagane jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów w badaniu przeprowadzanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Pod uwagę brane są zagadnienia z pięciu obszarów tematycznych: podstawy zarządzania, programy i działania organizacji, budowanie zaangażowania, wskaźniki rezultatów oraz produkty i usługi.
– Cieszymy się, że nasze działania zyskały uznanie niezależnych ekspertów. Różnorodność i inkluzywność są od lat fundamentem kultury organizacyjnej naszego banku. Angażujemy się w wiele projektów, które promują równość płci, szans i płac. Tworzymy wolne od stereotypów, przyjazne i włączające miejsce pracy. Chcemy, aby każdy pracownik i klient czuł się z nami bezpiecznie i komfortowo. Od 2017 roku jesteśmy sygnatariuszem Karty Różnorodności, co oznacza, że aktywnie wspieramy i promujemy równe traktowanie pracowników. Jesteśmy przekonani, że różnorodność i inkluzywność przynoszą korzyści zespołom, organizacji, społeczeństwu i są podstawą do tworzenia zrównoważonej, sprawiedliwej przyszłości dla kolejnych pokoleń – powiedziała Dorota Strojkowska, członkini zarządu Santander Bank Polska.
Wśród strategicznych działań, które podejmuje Santander Bank Polska są m.in. redukcja różnicy w poziomie wynagrodzeń między kobietami i mężczyznami oraz zwiększenie udziału kobiet w kadrze zarządzającej. Bank prowadzi także program „Różnosprawni”, który przygotowuje organizację do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami i zwiększa świadomość potrzeb tej grupy pracowników.  Realizuje też wiele projektów wewnętrznych, takich jak Ambasadorzy Różnorodności z udziałem liderek i liderów z banku, Sieci Pracownicze, akcje edukacyjne, szkolenia, webinaria i podcast Santander Women. Ponadto w ramach inicjatywy „Obsługa bez barier” Santander Bank Polska przystosowuje swoje oddziały i wdraża udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami niezależnie od miejsca obsługi – w placówce, przez telefon, internet czy bankomat.
Kwestionariusz badania Diversity IN Check został oparty na uznanych międzynarodowych standardach i wytycznych, takich jak m.in. Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, standardy GRI, norma ISO 26000 i ISO 30415:2021 czy Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych. Czytaj dalej →

Za nami gala 24. edycji konkursu „Gdynia bez barier”

Kształtować przestrzeń bez barier i dostępną dla każdego, a do tego budować pozytywny wizerunek osób z niepełnosprawnością. To ogromne wyzwania dla nas wszystkich. Gdynia dostrzega nowe możliwości w zwiększaniu dostępności i chce to robić razem z najlepszymi. Dlatego docenia wyjątkowe osoby, firmy czy instytucje, ale również innowacyjne pomysły, działania i projekty. I robi to dzięki konkursowi „Gdynia bez barier”.
W poniedziałek, 20 maja na Dużej Scenie Teatru Muzycznego im. D. Baduszkowej odbyła się uroczysta gala 24. edycji konkursu „Gdynia bez barier”. Okolicznościowe medale i grafiki autorstwa Jana Rutki laureatom wręczyła prezydentka Gdyni Aleksandra Kosiorek. Galę proprowadziły Anna Dobkowska i Marta Czachor, czyli Wydział Dostępności Urzędu Miasta Gdyni. Całość dopełniły występy aktorów Teatru Muzycznego oraz koncert Sławka Uniatowskiego.
Gdynia od kilkunastu lat konsekwentnie realizuje politykę społeczną mającą na celu pełne i aktywne uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami w życiu miasta. Niezwykle ważną inicjatywą jest też cykliczny konkurs „Gdynia bez barier”, którego celem jest wyróżnienie wszystkich instytucji, organizacji i osób prywatnych pomagających przełamać stereotypy związane z postrzeganiem osób z niepełnosprawnościami. Czytaj dalej →

Inkluzywny rynek pracy – rusza program pilotażowy

W Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie odbyła się konferencja „Różnorodność jako strategia biznesowa. Osoby niepełnosprawne w zespole pracowników”. Wydarzenie, którego organizatorem są: Urząd Pracy miasta stołecznego Warszawy, Business Centre Club oraz Feel Comfort Sp. z o.o. otworzyło  sześciomiesięczny projekt pilotażowy mający na celu zwrócenie uwagi na potencjał osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy, zidentyfikowanie i zniwelowanie rzeczywistych barier w ich zatrudnianiu oraz wsparcie przedsiębiorców we włączaniu osób niepełnosprawnych do zespołu pracowników.
Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Polsce żyje około 3,1 mln osób z niepełnosprawnościami. Aż 2.5 mln osób z tej grupy nie pracuje i nie szuka pracy. Mniej niż 7,7% osób z niepełnosprawnościami w wieku produkcyjnym jest aktywnych zawodowo. Aktywizacja tej grupy jest obecnie niezmiernie istotna. W obliczu globalnych wyzwań, jakie stawia przed nami współczesny rynek pracy, który powinien być inkluzywny, jak również problemów niedoboru pracowników i wykorzystanie pełnego potencjału zawodowego tej grupy społecznej – inicjatywy, skierowane do osób niezatrudnionych, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, nabierają coraz większego znaczenia.
Pilotażowy projekt realizowany będzie przy współpracy z wybranymi podmiotami, zrzeszonymi w Business Centre Club.
– Wiedza na temat barier w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami nadal jest znikoma. Wciąż brakuje też efektywnej platformy łączącej kandydatów, pracodawców i urzędy pracy. W obliczu rosnącej potrzeby równości i inkluzywności na rynku pracy, konieczna jest szeroka kampania informacyjna i obalenie stereotypów związanych z niepełnosprawnością. Wierzę, że takie projekty przyczynią się do zwiększenia otwartości biznesu na osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy. Dlatego cieszy mnie, że BCC jest partnerem tego projektu – mówi Ewa Rzodkiewicz, Dyrektorka Loży Warszawskiej Business Centre Club.
Podczas konferencji poruszono między innymi kwestie takie jak: korzyści finansowe i społeczne związane z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami, a także wyzwania oraz sposoby ich pokonywania.
– Wystąpienia uczestników konferencji pozwalały na zapoznanie się z możliwościami jakie mogą wnieść do aktywizacji osób z niepełnosprawnościami pracodawcy, organizacje pozarządowe, służby zatrudnienia oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Prezentacje dotyczyły praktycznych informacji na temat przygotowania pracodawców do budowy różnorodnych zespołów w pracy, finansowych instrumentów wsparcia a także doświadczeń pracodawców, którzy już osoby z niepełnosprawnościami zatrudniają. Zaprezentowane zostały także wyniki badań i statystyki związane z sytuacją osób niepełnosprawnych na rynku pracy – powiedziała Monika Fedorczuk, Dyrektor Urzędu Pracy m.st. Warszawy.
– W trakcie pandemii firmy zatrudniały pracowników zdalnie. Rekrutacja odbywała się online. Do spotkania na żywo dochodziło po pewnym czasie i okazywało się, że ten nowy, dobry pracownik to osoba z niepełnosprawnością. Gdyby ten pracodawca wiedząc w momencie rekrutacji, że chodzi o osobę z niepełnosprawnością nie zdecydował się na współpracę to by popełnił błąd. Wyciągnijmy wnioski z tego przykładu i nie obawiajmy się zatrudniać – mówił Piotr Cieszewski, Zastępca Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
Bardzo cieszy mnie otwartość osób reprezentujących Warszawski Urząd Pracy do wspólnego działania. Rola instytucji wsparcia rynku pracy zmienia się na naszych oczach. Jako pracodawcy musimy wziąć w tym czynny udział, bo tak naprawdę sami jesteśmy odpowiedzialni za otoczenie wpływające na nasze biznesy. Kształtowanie inkluzyjnych, otwartych na osoby z niepełnosprawnościami środowisk, to jeden z fundamentów projektowania przyszłych miejsc pracy – podsumował Tomasz Szklarski, Prezes Zarządu Feel Comfort Sp. z o.o.
Swoimi doświadczeniami w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych z perspektywy pracodawcy i wieloletniego przedsiębiorcy podzielił się Cezary Gizka, Wiceprezes Business Centre Club, Kanclerz Loży Warszawskiej BCC.
– Jednym z najbardziej zaskakujących doświadczeń z początków mojej kariery zawodowej w branży gier, kasyn gry, było zatrudnianie osób niepełnosprawnych na wszystkich de facto stanowiskach w branży rozrywkowej – kasynach i hotelach w Las Vegas. W rozmowach z zarządami kasyn usłyszałem, że skoro wśród klientów jest wielu niepełnosprawnych to dlaczego nie miałoby ich być wśród  pracowników.  W kolejnych latach przenosiłem te doświadczenia z doskonałymi rezultatami do zarządzanych przeze mnie firm, budując zręby tego co dzisiaj nazywamy CSR i ESG. – powiedział Cezary Gizka.
W panelu dyskusyjnym wzięli udział pracodawcy zatrudniający osoby z niepełnosprawnością: Andrzej Szymonek – Pakar Service; Małgorzata Makowska – Auchan Polska Sp. z o.o., Andrzej Waszkowski – Citytech Sp. z o.o.; Robert Wojniak – Qulineo,  Adam Goździcki Sp.K. oraz Maksymilian Lewandowski – Clever Investment P. S.A. Czytaj dalej →

Amazon wspiera osoby niewidome na rynku pracy dzięki programowi HOMER

W Polsce żyje ponad 100 tysięcy osób niewidomych, z czego większość pozostaje nieaktywna zawodowo. Wskaźnik zatrudnienia w tej grupie nie przekracza 20%. Amazon, firma znana z działań na rzecz różnorodności i równych szans, postanowiła zmienić tę sytuację poprzez wdrożenie programu HOMER.
Program HOMER, uruchomiony na początku bieżącego roku w Centrum Logistycznym Amazon w Bielanach Wrocławskich, właśnie zakończył swoją fazę pilotażową. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa Amazon w Unii Europejskiej i trzecia na świecie. Projekt został zrealizowany we współpracy z Urzędem Marszałkowskim województwa dolnośląskiego i Politechniką Wrocławską.
Celem programu jest zapewnienie zatrudnienia osobom niewidomym i niedowidzącym w centrach logistycznych.
Od startu programu, pięć osób z niepełnosprawnością wzrokową płynnie wdrożyło się i wykonuje swoje obowiązki w nowym miejscu pracy. W planach jest zwiększenie liczby etatów dla osób niewidomych i niedowidzących w centrach logistycznych Amazon w całej Polsce do 50.
Obecnie osoby uczestniczące w programie HOMER pracują w procesie pakowania, przyjmowania towaru oraz manualnej sortacji paczek. Firma bada również możliwości rozszerzenia zatrudnienia uczestników programu w innych centrach logistycznych. Czytaj dalej →

Apple zapowiada nowe ułatwienia dostępu, w tym funkcje Eye Tracking, Music Haptics i Vocal Shortcuts

Nowe ułatwienia dostępu zapowiedziane przez Apple na ten rok obejmują funkcję Eye Tracking, która pozwala użytkownikowi na sterowanie iPadem i iPhonem przy użyciu samych oczu.
Firma Apple zapowiedziała wprowadzenie jeszcze w tym roku nowych ułatwień dostępu, w tym funkcji Eye Tracking pozwalającej osobom z niepełnosprawnościami fizycznymi na sterowanie iPadem lub iPhonem przy użyciu oczu. Dodatkowo pojawi się udogodnienie Music Haptics zapewniające głuchym i niedosłyszącym użytkownikom nowe sposoby doświadczania muzyki za pomocą znajdującego się w iPhonie sygnalizatora taktylnego. Z kolei funkcja Vocal Shortcuts umożliwi wykonywanie zadań poprzez wygenerowanie specjalnego dźwięku, a Vehicle Motion Cues pomoże złagodzić objawy choroby lokomocyjnej podczas korzystania z iPhone’a lub iPada w jadącym pojeździe. Więcej ułatwień dostępu trafi również do systemu visionOS. Zapowiedziane funkcje opierają się na połączeniu potężnych możliwości sprzętu i oprogramowania Apple, w tym układu scalonego Apple, a także sztucznej inteligencji i działających na urządzeniu algorytmów uczenia maszynowego.
Jednocześnie wpisują się one w realizowane od dekady zobowiązanie firmy Apple do tworzenia produktów dla wszystkich użytkowników. Czytaj dalej →

19 lat Lodołamaczy: Promowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Wystartowała kolejna edycja kampanii

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, powołana przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, już po raz dziewiętnasty inauguruje kampanię społeczną Lodołamacze. Celem tego przedsięwzięcia jest nagradzanie Pracodawców Wrażliwych Społecznie, którzy aktywnie angażują się w likwidację barier dla osób z niepełnosprawnościami i wspierają ich pełne uczestnictwo w życiu zawodowym i publicznym. Czytaj dalej →

Dotyk, który łączy: Lamborghini celebruje europejski miesiąc różnorodności

Automobili Lamborghini, znana włoska marka motoryzacyjna, zaprezentowała nowe wideo zatytułowane „The Touch: The Power of Emotions”, które skupia się na unikalnych sposobach wyrażania emocji poprzez dotyk. Premiera wideo zbiega się z Europejskim Miesiącem Różnorodności, podkreślając zaangażowanie firmy w promowanie różnorodności i inkluzji.
Wideo, stworzone we współpracy z Włoskim Związkiem Niewidomych i Słabowidzących (UICI), pokazuje doświadczenia osób niewidomych i słabowidzących, które dotykają modelu Lamborghini Huracán Tecnica. Dzięki czujnikom umieszczonym na ich dłoniach, intensywność ich emocji jest przekładana na różne kolory, ukazując, jak dotyk może być drogą do poznania.
Inspiracją dla tego projektu było zdarzenie na lotnisku Guglielmo Marconi w Bolonii, gdzie Luca Grasso, dyrektor multimedialnego centrum dotykowego dla niewidomych i słabowidzących w Katanii, nie mógł dotknąć wystawionego tam Lamborghini. To wydarzenie zmotywowało Lamborghini do podjęcia współpracy z mediolańskim oddziałem UICI i stworzenia tego wyjątkowego projektu.
Lamborghini konsekwentnie dąży do tego, aby jego historia i produkty były dostępne dla szerokiego grona odbiorców. Od 2019 roku Muzeum Lamborghini organizuje wydarzenia z przewodnikami posługującymi się Włoskim Językiem Migowym (LIS), umożliwiając osobom głuchym i niedosłyszącym odkrywanie historii i technologicznych innowacji marki.
Od czerwca 2024 roku Muzeum Lamborghini rozszerzy swoją ofertę, umożliwiając osobom niewidomym i słabowidzącym zwiedzanie z możliwością dotykania eksponatów. Po wcześniejszej rezerwacji, goście będą mogli uczestniczyć w specjalnych wycieczkach z przewodnikiem, które pozwolą im doświadczyć świata Lamborghini poprzez bezpośredni kontakt z samochodami.
Ta inicjatywa jest kolejnym krokiem Lamborghini w kierunku tworzenia bardziej inkluzywnego i dostępnego środowiska, pokazując, że emocje i doświadczenia mogą być przekazywane na wiele różnych, unikalnych sposobów. Czytaj dalej →

MEGOGO bez barier. Teraz serwis streamingowy oferuje filmy w polskim języku migowym oraz z audiodeskrypcją

Międzynarodowy serwis medialny MEGOGO uruchomił specjalną zakładkę dla osób z niepełnosprawnościami – MEGOGO bez barier. Teraz serwis oferuje filmy w polskim języku migowym oraz z audiodeskrypcją.
W katalogu znajduje się już 44 filmów przetłumaczonych na polski język migowy i 52 z audiodeskrypcją.
– Według oficjalnych statystyk w Polsce żyje około 500 tys. osób niesłyszących. Szacuje się także, że wokół nas żyje około 100 tys. ludzi niewidzących, oraz jeszcze więcej słabowidzących. To znacząca liczba, a według Megogo każdy powinien mieć dostęp do rozrywki wysokiej jakości. Dlatego łamiemy bariery, które to uniemożliwiły – komentuje Artur Paсula, CEO MEGOGO Polska.
Wśród dostępnych filmów znajdują się „Zombie Express”, „Jak zostać kotem”, „Zimna wojna”, „W labiryncie”, „Pianista” i wiele innych. Pełną listę można znaleźć TUTAJ .
– Zespół MEGOGO pracował nad uruchomieniem MEGOGO bez barier przez ponad 6 miesięcy, badając temat i potrzeby oraz komunikując się z organizacjami. Jako międzynarodowa firma mamy pewne doświadczenie w tej dziedzinie na rynkach, na których działamy, i ważne było dla nas, aby zagłębić się w potrzeby polskich odbiorców. Okazało się, że istnieje zapotrzebowanie na tłumaczenia na język polski. Nasza inicjatywa społeczna ma na celu stworzenie możliwości oglądania najlepszych światowych treści. Zaczynamy od niewielkiej liczby, ale będziemy dążyć do udostępnienia jak największej liczby filmów z tłumaczeniem na język migowy, tak aby każdy czuł się komfortowo. Planujemy dodawać nowe filmy, a także zapewniać tłumaczenie na język migowy przedstawień teatralnych, wycieczek itp. Będziemy śledzić zapotrzebowanie i opinie społeczności. Bieżące informacje będziemy zamieszczać na naszych kanałach mediów społecznościowych – dodał Paсula.
Treści można oglądać na telewizorach Smart TV, w Internecie, na smartfonach i dekoderach, w domu lub w podróży.
MEGOGO weszło na polski rynek zimą 2023 roku. MEGOGO oferuje użytkownikom katalog kanałów online, a także filmy i seriale VOD. W tym czasie usługa transmitowała również na wyłączność szereg wydarzeń sportowych, takich jak walka Usyk vs. Dubois, Puchar Narodów Afryki czy CAVEMMA. Czytaj dalej →