10 kolejnych podmiotów dołączyło do Partnerstwa na rzecz dostępności

7 października 2021 roku 10 kolejnych podmiotów przystąpiło do Partnerstwa na rzecz dostępności. Sygnatariuszami zostali przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i samorządu terytorialnego, sektora rządowego oraz instytucji kultury. Razem jest już 229 ambasadorów dostępności.
Partnerstwo na rzecz dostępności to zobowiązanie współpracy na rzecz realizacji założeń Programu Dostępność Plus. Sygnatariusze dokumentu kierują się ideą równego traktowania. Wspólnie dążą do wyrównania szans i dostępu wszystkich obywateli do otoczenia fizycznego, społecznego, kulturalnego, rekreacji, wypoczynku, sportu, opieki zdrowotnej, edukacji, pracy, transportu, informacji i środków komunikacji.

„Każda z instytucji, która jest dziś z nami, pokazuje, jak wiele twarzy może mieć troska o dostępność. Widzimy ją zarówno w działaniach społecznych, komunikacyjnych, jak i likwidacji barier architektonicznych”

– zauważyła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.
Do grona partnerów na rzecz dostępności dołączyli:

  1. Fundacja Centrum Edukacji i Wdrażania Innowacji w Medycynie
  2. Fundacja Dolnośląski Uniwersytet Niepełnosprawności
  3. Fundacja Niebieski Szlak
  4. Fundacja Wsparcia Społecznego Batura
  5. KONE Sp. z o.o.
  6. Miasto Chełm
  7. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
  8. P.W. PROJEKT Wojciech Łoś
  9. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  10. Zamek Królewski na Wawelu

„Państwa zgłoszenia do Partnerstwa świadczą o tym, że identyfikujecie dostępność jako ważną kwestię i działacie na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami, a co więcej chcecie podejmować wspólnie z innymi wysiłek na rzecz rozwoju tego obszaru”

– zauważyła wiceminister.
Lista sygnatariuszy jest otwarta. Aby dołączyć do Partnerstwa na rzecz dostępności, wystarczy wypełnić formularz.


 

Źródło: MFiPR