Już 251 podmiotów w gronie Partnerstwa na rzecz dostępności

Partnerstwo na rzecz dostępności integruje przedstawicieli różnych środowisk, którzy deklarują współpracę w realizacji założeń Programu Dostępność Plus. Do grona sygnatariuszy tej inicjatywy dołączyło dziesięć nowych podmiotów. Razem jest ich już 251.

„Partnerstwo na rzecz dostępności to nasze wspólne zobowiązanie do działania w obszarze dostępności, ukierunkowane na poprawę jakości życia osób o szczególnych potrzebach. Każde działanie, nawet na małą skalę ma szanse zaprocentować zainteresowaniem tą tematyką. Dlatego bardzo do takiej aktywności zachęcam”

– powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak podczas spotkania sygnatariuszy Partnerstwa.
Instytucje oraz firmy, które już dołączyły do Partnerstwa na rzecz dostępności kierują się ideą dostępności i równego traktowania. Wspólnie dążą do wyrównania szans i dostępu wszystkich obywateli do otoczenia fizycznego, społecznego, kulturalnego, rekreacji, wypoczynku, sportu, opieki zdrowotnej, edukacji, pracy, transportu, informacji i środków komunikacji.

„Spotkania Partnerów na rzecz dostępności to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Dzielenie się wiedzą różnych podmiotów, dla których wspólnym celem jest rozwijanie dostępności, daje nam – koordynatorom Programu Dostępność Plus – wiele cennych informacji. Pozwala to na szersze spojrzenie na kwestię dostępności z różnych perspektyw”

– dodała wiceminister.
Lista sygnatariuszy jest otwarta. Resort Funduszy i Polityki Regionalnej zachęca wszystkie zainteresowane podmioty do współpracy i podpisania dokumentu. Aby dołączyć do Partnerstwa na rzecz dostępności, wystarczy wypełnić formularz.


 

Źródło: MFiPR