O działaniach na rzecz niepełnosprawnych na Podkarpaciu

W dniu wczorajszym w podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja prasowa z udziałem wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, dyrektor Oddziału Podkarpackiego PFRON Maciej Szymański oraz przedstawiciel organizacji pozarządowej – prezes Stowarzyszenia „Dobry DOM” Marek Piechuta.
Na briefingu prasowym przedstawiono Najważniejsze działania PFRON na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem inicjatyw podjętych dla złagodzenia skutków pandemii koronawirusa.
PFRON podejmuje zdecydowane działania, które szczególnie wspierają osoby niepełnosprawne na rynku pracy i pomagają im zachować zatrudnienie. Co roku Fundusz przekazuje znaczne środki finansowe dla województwa podkarpackiego. Jak podkreśliła wojewoda Ewa Leniart, w tym roku wysokość środków do dyspozycji województwa wynosi 22 736000 zł, natomiast do samorządów powiatowych trafiło 60 806 000 zł.
PFRON udziela również szerokiego wsparcia dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących ciągłą rehabilitację osób niepełnosprawnych. Ponadto poprzez Oddział Podkarpacki PFRON realizowane są przedsięwzięcia związane z likwidacją barier architektonicznych, urbanistycznych, transportowych oraz dofinansowania różnego rodzaju projektów w tym, kosztów utworzenia, działalności i modernizacji warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej. Warto zaznaczyć, że w województwie działa 37 warsztatów i 13 zakładów aktywności zawodowej.


 

Źródło: PUW