MFIPR: Dla babci i dziadka, dla wszystkich – Program Dostępność Plus

Program Dostępność Plus jest kompleksowy. Dotyka bardzo wielu ważnych sfer życia obywateli – nas wszystkich, ale jego głównymi adresatami są osoby starsze oraz z niepełnosprawnościami. Pamiętajmy, że takich osób jest wokół nas wiele. W dostępności szczególnie ważna jest właśnie otwartość na drugiego człowieka oraz jego potrzeby. Z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka przypominamy uniwersalne przesłanie Programu Dostępność Plus, nadzorowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
Zmiany prawne i wytyczne, koordynatorzy dostępności, Rada Dostępności, Partnerstwo na rzecz dostępności, stworzenie systemu raportowania dostępności i certyfikacji, wypracowane dobre praktyki, wspieranie innowacji dla dostępności, udostępnianie poradników, standardów, wskazówek – tak kompleksowo od ponad 3 lat realizowany jest rządowy Program Dostępność Plus. Na te działania wydano w latach 2018-2021 blisko 9 mld zł.
Źródłami finansowania dostępności są fundusze europejskie oraz publiczne środki krajowe (budżet państwa, środki jednostek samorządu terytorialnego, środki PFRON, Fundusz Solidarnościowy, czy utworzony w 2019 r. Fundusz Dostępności).
Seniorzy korzystają już z efektów Programu. Takie projekty i konkursy jak: „Transport door to door”, „Usługi społeczne”, „Dostępna służba zdrowia”, „Dostępny transport publiczny”, „Innowacje, jako poligon dostępności”, czy „Dobry pomysł”, dostarczają setek rozwiązań, z których na co dzień mogą korzystać osoby starsze. Są to np. specjalnie przystosowane meble, urządzenia telemedyczne do monitorowania zdrowia, nowoczesne windy w blokach oraz wyremontowane chodniki i ławki w parkach. Wszystko to sprawia, że babcie i dziadkowie mogą samodzielnie i komfortowo funkcjonować.
Celem Programu Dostępność Plus jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób ze szczególnymi potrzebami. Seniorzy są taką grupą. Program koncentruje się na dostosowaniu przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do wymagań wszystkich obywateli.
– Od 3 lat, dzięki środkom unijnym, usuwamy bariery i zapewniamy dostępność w aspekcie architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym w budynkach wielorodzinnych, szpitalach, szkołach, transporcie publicznym, urzędach, czy w przestrzeni publicznej miast. To już 1088 miejsc, w których dostępność staje się standardem, a nie przywilejem – podsumowuje wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.
Od września 2021 r. instytucje publiczne wydając środki publiczne, wymagają od wykonawców i dostawców (także z sektora prywatnego) zachowania reguł dostępności przy realizacji zlecanych zadań.
Ustawa o zapewnianiu dostępności wprowadziła także instrument postępowania skargowego, który daje osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość dochodzenia swoich praw w zakresie dostępności. Nad poprawą dostępności urzędów i instytucji (w szczególności w samorządach) czuwa 2100 koordynatorów dostępności powołanych na mocy ustawy. Czytaj dalej →

O realizacji i rozwoju programu „Dostępność Plus” rozmawiała Rada Dostępności

Przedstawiciele instytucji państwowych, organizacji pozarządowych, a także środowisk osób z niepełnosprawnościami spotkali się, aby rozmawiać o stanie realizacji Programu Dostępność Plus oraz kierunkach jego rozwoju w 2022 roku. W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej odbyło się posiedzenie Rady Dostępności, której przewodniczyła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Czytaj dalej →

Powstał poradnik dla kultury w zakresie dostępności

W jaki sposób udostępniać instytucje kultury? Fundacja Kultura Bez Barier wraz z ekspertami i organizacjami zajmującymi się dostępnością przygotowała poradnik, któremu patronują Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
„Poradnik dla sektora kultury w zakresie zapewniania dostępności” pomoże w prowadzeniu regularnej działalności instytucji kultury, ułatwi odpowiedź na pytania jak przygotować wystawę lub warsztat artystyczny, aby były dostępne. Podpowiada przepisy prawa i przykłady dobrych praktyk. Czytaj dalej →

Podkarpacie: 8 szkół podstawowych otrzyma granty w ramach konkursu „Przestrzeń dostępnej szkoły”

Rzeszów, Lesko i Lubaczów otrzymają granty w ramach konkursu „Przestrzeń dostępnej szkoły”. Zwycięskie gminy przeznaczą uzyskane wsparcie na rzecz 8 wybranych szkół podstawowych, które wdrożą model dostępnej szkoły do końca października 2023 r. W podpisaniu umów uczestniczyła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Czytaj dalej →

MFIPR: Europejski Akt o Dostępności – perspektywy rozwoju

– Dbałość o dostępność cyfrową serwisów internetowych jest koniecznością wynikającą z obecnego prawa, ale również staje się dobrą praktyką – powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak podczas konferencji „Raport Dostępności 2021”.
– W program Dostępność Plus, który od ponad trzech lat realizuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, wpisujemy kolejne wyzwanie – wdrożenie do polskiego prawa Europejskiego Aktu o Dostępności. To unijna dyrektywa, która utrwali dostępność w naszym najbliższym otoczeniu. Stanie się ona normą i obowiązkiem prawnym już nie tylko w świecie urzędników, ale także przedsiębiorców – powiedziała wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.
Dzięki przyjęciu Europejskiego Aktu o Dostępności, osoby o szczególnych potrzebach będą mogły swobodnie nie tylko załatwić sprawy urzędowe, ale też swobodnie korzystać z dostępnych cyfrowo usług łączności elektronicznej, audiowizualnych usług medialnych, usług bankowych, e-książek czy handlu elektronicznego. Na wdrożenie unijnych przepisów mamy czas do końca czerwca tego roku. Potem będzie trzyletni okres na przygotowanie do ich stosowania. – To ogromny krok naprzód w budowaniu dostępności jako podstawowego standardu w społeczeństwie, państwie, gospodarce – dodała Małgorzata Jarosińska-Jedynak.
Od 2019 r. w Polsce obowiązują przepisy, które regulują obowiązki dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Wyniki badania dostępności podmiotów publicznych, które zrealizowano w 2021 r. po raz pierwszy w oparciu o nowe przepisy pokazało, że podmioty te zapewniają dostępność cyfrową w około 50 proc. w stosunku do nałożonych na nie wymagań.- Dane pokazują, że konieczne są dalsze działania służące zapewnianiu lub poprawie dostępności cyfrowej – oceniła wiceminister Jarosińska-Jedynak.
Podczas konferencji zaprezentowano Raport 2021 „Dostępność i użyteczność stron internetowych oraz dokumentów cyfrowych”. To już VIII edycja badania stanu dostępności serwisów internetowych administracji publicznej prowadzona przez fundację Widzialni. Tegoroczny raport nie obejmował portali ministerstw i wyniósł prawie 40 proc. Czytaj dalej →

MFiPR: Ruszył konkurs „Udostępniacze”

O dostępności wciąż mówi się za mało, tymczasem bez niej wielu z nas nie będzie w stanie normalnie żyć. Czas dostrzec potrzeby osób z niepełnosprawnościami czy też znajdujących się w trudnych życiowych sytuacjach! W uświadomieniu sobie jak ważna jest dostępność we współczesnym świecie ma pomóc startująca 10 stycznia 2022 r. akcja edukacyjna wraz z konkursem pn. „uDOSTĘPniacze 2.0”.
Realizatorem konkursu jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
Konkurs „uDOSTĘPniacze 2.0” jest skierowany do nauczycieli i uczniów drugich i trzecich klas szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Tematem konkursu jest dostępność, czyli zapewnienie równego dostępu do produktów, usług i przestrzeni wszystkim osobom, w tym osobom z niepełnosprawnościami oraz o ograniczonej mobilności ruchowej lub percepcji. Akcja ma na celu m.in. uświadomienie uczniom, jak wiele barier znajduje się w otoczeniu i uwrażliwienie ich na większe potrzeby niektórych grup społecznych.
Organizator zapewnia szkołom niezwykle atrakcyjną formę udziału. Nauczyciele, którzy zgłoszą się do konkursu wezmą udział w szkoleniu online z tematyki dostępności oraz otrzymają pakiet dedykowanych materiałów, na podstawie których przeprowadzą lekcje dostępności w zgłoszonych szkołach. Samo zadanie konkursowe, w postaci przygotowania filmu o dostępności, pozwoli sprawdzić uczniom zdobytą podczas zajęć wiedzę. W konkursie młodzież powalczy o cenne nagrody nie tylko dla siebie, ale też swoich szkół. Czytaj dalej →

Łódź: Kolej Aglomeracyjna z prestiżową nagrodą za dostępność

3 grudnia – w Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, została opublikowana lista wyrużnionych w ramach międzynarodowego programu ZERO PROJECT. Międzynarodowe grono ekspertów ze 180 krajów doceniło Łódzką Kolej Aglomeracyjną za działania w zakresie dostępności. – ŁKA wdraża jednolitą politykę dostępności, która otwiera kolej dla niepełnosprawnych. Jest też partnerem w ramach rządowego programu Dostępność PLUS. Wśród innowacji w pociągach ŁKA eksperci docenili m.in. oznaczenia numeru siedzeń w alfabecie Braille`a i znacznikiem NFC, możliwość połączenia się z tłumaczem języka migowego przez obsługę pociągu, podnośniki dla wózków inwalidzkich uruchamiane przez pracowników obsługi i inne wyposażenie wnętrz składów. W ramach programu ZERO PROJECT wyrużnienie otrzymało również Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej za realizację programu Dostępność Plus.

Źródło: ŁKA

W Beskidzie Niskim otwarto szlak z audiodeskrypcją

Jednym z efektów Programu Dostępność Plus, który realizujemy w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej od ponad 3 lat, jest niezależność osób ze szczególnymi potrzebami w każdej dziedzinie życia, także tej związanej z rekreacją i spędzaniem wolnego czasu. Dlatego wspieramy rozwój turystyki dostępnej dla wszystkich, której ważnym elementem jest otwierany dziś w Beskidzie Niskim szlak z audiodeskrypcją – powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.
Dostępność to nie tylko brak barier komunikacyjnych i organizacyjnych, ale też świadomość, że każdy nowy obiekt architektoniczny czy usługa muszą być projektowane uniwersalnie, z myślą o wszystkich. Taka też powinna być turystyka.
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pomaga w realizacji celu, jakim jest  utworzenie 100 km szlaków turystycznych i 10 schronisk górskich dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami. Resort jest wspierany w tym m.in. przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Ministerstwo Sportu i Turystyki w realizowanych przez nie programach: „Schronisko bez barier” i „Dostępność ponad barierami”. Czytaj dalej →

PKP Intercity: Kolej jest coraz chętniej wybierana przez osoby z niepełnosprawnościami

Osoby z niepełnosprawnościami coraz chętniej wybierają kolej. W pierwszych trzech kwartałach 2021 roku pociągami PKP Intercity podróżowało o 84% więcej pasażerów z tej grupy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Szczególnie przy okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami, który obchodziliśmy 3 grudnia warto zwiększać społeczną świadomość na temat ograniczeń, z jakimi spotykają się osoby reprezentujące tę grupę społeczną.
W pierwszych trzech kwartałach 2021 roku w podróż z PKP Intercity wybrało się blisko 17 tys. pasażerów z niepełnosprawnościami. To o 84% więcej niż w takim samym okresie ubiegłego roku. Liczba wszystkich osób, które w tym czasie skorzystały z usług przewoźnika wzrosła o 16%, co pokazuje, że dynamika wzrostu liczby pasażerów z niepełnosprawnościami jest większa niż dla ogółu. Czytaj dalej →