Dialog na temat dostępnej i włączającej edukacji

– Dostępna edukacja jest jednym z celów rządowego programu Dostępność Plus, który realizujemy z sukcesem już prawie pięć lat – powiedziała wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak podczas konferencji o dobrych praktykach w zakresie dostępnej i włączającej edukacji.
Jak dodała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, przesłaniem edukacji włączającej jest stworzenie przestrzeni, która zapewni uczestnictwo każdego dziecka i ucznia w szeroko rozumianym procesie uczenia się. Aby zapewnić te warunki, szkoła powinna stać się bardziej dostępna w wielu aspektach. Cel ten można osiągnąć między innymi udoskonalając naukę poprzez dostępne programy nauczania czy materiały edukacyjne. Czytaj dalej →

Brajlowskie oznaczenia w przestrzeni publicznej czy dostępność w turystyce. Obradowała Rada Dostępności

Przedstawiciele instytucji państwowych, organizacji pozarządowych, a także środowisk osób z niepełnosprawnościami spotkali się, aby rozmawiać o stanie realizacji programu Dostępność Plus oraz kierunkach jego rozwoju. Posiedzeniu Rady Dostępności przewodniczyła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Czytaj dalej →

Wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak na Zero Project 2023 o dostępności przestrzeni i usług publicznych w Polsce

Wprowadzona w 2019 r. ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami to pierwsze w Polsce rozwiązanie systemowe na rzecz poprawy dostępności sektora publicznego tak by był otwarty na osoby z niepełnosprawnościami jako klientami – mówiła w czwartek (23 lutego) na Konferencji Zero Project 2023 wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.
Wiceminister podkreśliła, że dzięki ustawie przepisy o dostępności, wcześniej rozproszone zostały uporządkowane.
Wiceminister uczestniczyła on-line w zorganizowanej w Wiedniu konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych Zero Project  2023. Forum zgromadziło przedstawicieli wielu państw, którzy omówili dobre praktyki w usuwaniu barier dla osób z niepełnosprawnością.
W ramach 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG 17 – Sustainable Development Goals) uczestnicy spotkania zapoznali się z rozwiązaniami legislacyjnymi na rzecz poprawy dostępności innych krajów. Zgodnie z zasadą „nie wymyślajmy koła na nowo”, decydenci podkreślali swoje unikalne osiągnięcia legislacyjne oraz to, jak można je wykorzystać także w innych krajach. Pozwoliło to na konstruktywny dialog na temat tego, w jaki sposób ustawodawstwo może umożliwić osobom z niepełnosprawnością prowadzenie bardziej niezależnego życia na całym świecie. Czytaj dalej →

Prace nad ustawą wdrażającą Europejski Akt o Dostępności dobiegają końca

Działania Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w obszarze dostępności, w tym prace nad ustawą wdrażającą Europejski Akt o Dostępności, były jednym z tematów poruszonych podczas spotkania zorganizowanego przez Związek Cyfrowa Polska. W Okrągłym Stole uczestniczyła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.
Spotkanie miało wielostronny charakter i dotyczyło licznych obszarów działania, bo lista produktów i usług, które mają być dostępne dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, jest długa. To między innymi komputery, smartfony, e-booki i telewizory, usługi bankowe czy zakupy przez internet. Takie wymogi określa Europejski Akt o Dostępności (EAA). Czytaj dalej →

Masz prawo do dostępności! Zobacz filmik

Strome schody, nieczytelne informacje, brak windy. Wielu ludzi zmaga się z przeszkodami, które utrudniają codzienne życie. Widzisz je w swoim otoczeniu? Pamiętaj – masz prawo do dostępności!
Zobacz filmik i zacznij działać!
Każdy z nas powinien mieć swobodny dostęp do budynków i usług. Mimo to często trafiamy na przeszkody. Czasem przeszkodą może się okazać schodek przed wejściem do przychodni czy brak windy na dworcu. Problemem bywa też nieczytelna czcionka w formularzu, który trzeba wypełnić w urzędzie. Dotyczy to osób z niepełnosprawnościami, ale nie tylko. Także seniorów czy rodziców z małymi dziećmi. Każdy z nas może potrzebować kiedyś dostępnych rozwiązań!
Według prawa podmioty publiczne w Polsce muszą zapewniać dostępność w trzech wymiarach: architektonicznym, cyfrowym oraz informacyjno‑komunikacyjnym.
Z myślą o Was i Waszych najbliższych Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało filmik.
Czytaj dalej →

Poznaliśmy laureatów II edycji konkursu MRiT „Lider dostępności priorytetowych branż”

Urządzenie medyczne bazujące na technologii śledzenia wzroku, układ okresowy pierwiastków z napisami w alfabecie Braille’a oraz szachy dla osób niewidomych i słabowidzących– to zwycięzcy II edycji konkursu MRiT „Lider dostępności priorytetowych branż”. Statuetki i dyplomy laureatom wręczył w czwartek (26 stycznia) wiceminister rozwoju i technologii Grzegorz Piechowiak.
Nawet 30 % społeczeństwa może mieć problemy w dostępie do usług i produktów. Są to m.in. osoby niepełnosprawne, ale także seniorzy. Obecnie w Polsce żyje prawie 9 mln osób powyżej 60. roku życia. W 2030 r. będzie ich 10,7 mln i będą stanowić znaczną część naszego społeczeństwa. Dlatego tak ważna jest dostępność produktów i usług, z których może korzystać duża liczba osób. Czytaj dalej →

Wspólnie na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób o szczególnych potrzebach

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami w Lublinie odbyła się konferencja poświęcona dostępności w obszarze społecznym i zawodowym. W wydarzeniu uczestniczyła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Czytaj dalej →

Już ponad 240 podmiotów wspiera dostępność w ramach Partnerstwa na rzecz dostępności

– Partnerstwo na rzecz dostępności to nasze wspólne zobowiązanie do działania na rzecz wszystkich osób o szczególnych potrzebach. Dziś do grona tych, którzy wspierają Program Dostępność Plus, dołączyli nowi sygnatariusze. Razem jest już ponad 240 podmiotów z różnych branż i środowisk – powiedziała wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak podczas piątkowej uroczystości podpisania deklaracji przez kolejnych partnerów.
Instytucje oraz firmy, które już dołączyły do Partnerstwa na rzecz dostępności kierują się ideą dostępności i równego traktowania. Wspólnie dążą do wyrównania szans i dostępu wszystkich obywateli do otoczenia fizycznego, społecznego, kulturalnego, rekreacji, wypoczynku, sportu, opieki zdrowotnej, edukacji, pracy, transportu, informacji i środków komunikacji.
Partnerstwo angażuje samorządy, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, środowiska osób z niepełnosprawnościami oraz organizacje seniorów.
Istotą Partnerstwa jest łączenie zasobów, wiedzy i umiejętności partnerów, którzy na co dzień funkcjonują w różnych sektorach. Pozwala to na szersze spojrzenie na kwestię dostępności z różnych perspektyw – dodała wiceminister.
Do grona ambasadorów dostępności dołączyli: Czytaj dalej →

Opole: Ruszyły pierwsze w Polsce Targi Dostępności

– Dostępność to równe dla wszystkich prawo do udziału w życiu społecznym, zawodowym i publicznym. Aby miało ono szansę stać się rzeczywistym, konieczne jest dostosowanie infrastruktury, przestrzeni publicznej oraz dóbr, produktów i usług do potrzeb wszystkich obywateli – powiedziała wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak podczas oficjalnego otwarcia Targów Dostępności w Opolu. Czytaj dalej →

W Bieszczadach jest nowa ścieżka turystyczna z audiodeskrypcją

– W Programie Dostępność Plus turystyka społeczna zajmuje istotne miejsce. Chcemy, aby co najmniej 100 km szlaków turystycznych i 10 schronisk górskich stało się dostępnych dla osób ze szczególnymi potrzebami – powiedziała wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak otwierając konferencję „Zobaczyć Bieszczady – ścieżka turystyczna z audiodeskrypcją”.
Okazją do spotkania była inauguracja w Mucznem w Bieszczadach nowej ścieżki turystycznej z audiodeskrypcją. Na szlaku, prowadzącym do wieży widokowej na szczycie góry Jeleniowaty, zamontowano system totupoint. Jest to system wspomagający orientację przestrzenną oraz zwiększający poziom bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnością narządu wzroku. Składa się on z tzw. znaczników – urządzeń, które emitując dźwięk, informują użytkownika o swoim położeniu komunikatem tekstowym lub głosowym. Dodatkowo na trasie znajdują się mapy i tabliczki z informacjami w alfabecie Braille’a. Czytaj dalej →