Miasto Jasło stawia na inkluzywność i dostępność usług dla wszystkich Mieszkańców

Miasto Jasło podejmuje znaczące kroki w kierunku poprawy dostępności swoich usług dla wszystkich mieszkańców. W ramach projektu „Dostępne Jasło” miasto zainwestuje w nowoczesne wyposażenie, które umożliwi osobom o specjalnych potrzebach łatwiejszy dostęp do budynków urzędu miasta oraz jednostek mu podległych. Czytaj dalej →

Nowoczesny system Totupoint w Urzędzie Miasta Radomska

Urząd Miasta Radomska wprowadził nowoczesny system informacyjno-nawigacyjny Totupoint, przeznaczony dla osób ze szczególnymi potrzebami, szczególnie tych z dysfunkcją narządu wzroku. To pionierskie rozwiązanie w powiecie, które ułatwia poruszanie się i korzystanie z usług urzędu.
System Totupoint w Radomsku składa się z dwóch niewielkich znaczników, umieszczonych nad wejściem głównym oraz bocznym do urzędu przy ulicy Tysiąclecia 5. Znaczniki te współpracują z darmową aplikacją Totupoint, dostępną na smartfony i tablety. Aby skorzystać z systemu, wystarczy uruchomić aplikację podczas poruszania się wzdłuż urzędu. Aplikacja aktywuje dźwięk znaczników oraz komunikaty słowne, informujące o lokalizacji wejść do budynku. Przy wejściu głównym komunikat brzmi: „Urząd Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, wejście główne”, natomiast przy wejściu bocznym: „Urząd Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, wejście boczne”. Dzięki temu osoby niewidome i niedowidzące mogą łatwiej zidentyfikować budynek oraz jego wejścia.
Dodatkowo, na stronie internetowej www.totupoint.pl, w zakładce „Lokalizacje”, można znaleźć szczegółowe informacje o Urzędzie Miasta Radomska. Z poziomu komputera użytkownicy mogą odsłuchać wspomniane komunikaty oraz zapoznać się z bardziej rozbudowanym opisem urzędu. Informacje obejmują m.in. liczbę schodów prowadzących do budynku, lokalizację windy, recepcji, toalet dla osób z niepełnosprawnościami, a także szczegółowy opis spraw urzędowych realizowanych na poszczególnych piętrach. Dodatkowo, osoby zainteresowane mogą dowiedzieć się o potencjalnych przeszkodach, takich jak szklane drzwi.
Wprowadzenie systemu Totupoint jest efektem przystąpienia Urzędu Miasta Radomska do programu „Dostępna Przestrzeń Publiczna”, realizowanego i finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dzięki temu rozwiązaniu, przestrzeń publiczna staje się bardziej dostępna i przyjazna dla wszystkich mieszkańców, niezależnie od ich stopnia sprawności. Czytaj dalej →

Wystartował nabór zgłoszeń do nagrody Access City Award 2025!

Konkurs Access City Award jest już otwarty na zgłoszenia. Ta nagroda UE wyróżnia miasta, które wykonują wyjątkową pracę, aby stać się bardziej dostępnymi dla osób z niepełnosprawnościami.
W tym roku obchodzimy 15. rocznicę Nagrody Access City, co jest okazją do świętowania postępów, jakie miasta poczyniły, aby stać się bardziej dostępnymi, oraz osiągnięć miast w walce z dzisiejszymi barierami dostępności. W ciągu ostatnich 14 lat wyróżniono 85 miast, w tym 14 zwycięzców pierwszej nagrody. Najnowszym miastem, które otrzymało prestiżową nagrodę, było San Cristóbal de La Laguna (Hiszpania).
Konkurs jest organizowany przez Komisję Europejską we współpracy z Europejskim Forum Niepełnosprawności. Zwycięzca i wicemistrzowie otrzymają nagrodę pieniężną: Czytaj dalej →

Rada Dostępności obradowała po raz kolejny

We wtorek w Warszawie odbyło się drugie posiedzenie Rady Dostępności II kadencji. Przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, środowisk osób z niepełnosprawnościami rozmawiali o kierunkach współpracy na najbliższe miesiące. Posiedzenie Rady poprowadziła przewodnicząca Rady – wiceminister Monika Sikora.
Podczas posiedzenia Rady kolejne 6 osób otrzymało z rąk wiceminister akty powołania na członka/członkinię Rady Dostępności. Tym samym skład Rady liczy już obecnie maksymalną liczbę 50 osób. W trakcie posiedzenia przedstawiono i omówiono zapisy nowej ustawy o spełnianiu wymogów dostępności niektórych produktów i usług, która od 28 czerwca 2025 r. wprowadzi szereg obowiązków i wymagań wobec sektora prywatnego.
W toku prac nad przepisami o dostępności, przedstawiono także i przedyskutowano wstępne propozycje zmian planowanych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Czytaj dalej →

90 lat ZUS: Konferencja o dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

28 maja 2024 roku w centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Dostępność dziś i jutro”, w której wzięła udział przedstawicielka naszej fundacji. Wydarzenie przyciągnęło ekspertów, którzy omawiali kwestie związane z wdrażaniem i monitorowaniem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Konferencję otworzył prezes ZUS, Zbigniew Derdziuk, podkreślając, że głównym tematem spotkania będzie dostępność, ale w praktycznym wymiarze. Czytaj dalej →

Wystartowała IV edycja konkursu „Lider dostępności priorytetowych branż”

Jesteś zaangażowany w upowszechnianie rozwiązań dla osób o szczególnych potrzebach? Twoje produkty skutecznie wspierają osoby niepełnosprawne oraz seniorów w codziennym życiu, poprawiając poziom i komfort ich życia oraz pozwalając im na jak największą samodzielność? Weź udział w czwartej edycji konkursu „Lider dostępności priorytetowych branż” 2024, organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.
Konkurs ma promować wysokiej jakości, nowoczesne produkty i usługi oparte na idei projektowania uniwersalnego, określane mianem „produkt dostępny”. Program wpisuje się w rządowy program „Dostępność Plus”.
„Produkt dostępny” to produkt, dzięki któremu powstają m.in. urządzenia wspomagające osoby z niepełnosprawnościami w codziennym funkcjonowaniu. Poprawia komfort życia i pozwala na możliwie jak największą samodzielność. Czytaj dalej →

Dostępna przestrzeń dla osób z niepełnosprawnościami

Budowa sali sportowej czy likwidacja barier architektonicznych – to tylko część projektów, które otrzymały w tym roku dofinansowanie przez samorząd województwa mazowieckiego z PFRON. W poniedziałek podpisano umowy na inwestycje z powiatu makowskiego. Czytaj dalej →

W kierunku Europy bez barier. Kampania na rzecz ustanowienia roku 2025 „Rokiem Dostępności”

Autor: Wojciech Dec

Polska może wykorzystać przewodnictwo w Radzie UE w 2025 r. do przyspieszenia procesu budowania „Europy bez barier”. Idea dostępności jest uniwersalna, stąd potrzebne jest horyzontalne włączenie jej do wszystkich europejskich polityk publicznych. Unia Europejska to także unia obywateli i obywatelek. Wobec tego zorganizowane społeczeństwo obywatelskie powinno mieć możliwość uczestniczenia w procesie przygotowań do polskiej prezydencji. Czytaj dalej →

NCBR: 400 milionów złotych na poprawę dostępności na uczelniach wyższych

400 mln zł na zapewnienie, że z oferty szkół wyższych będą mogły bez przeszkód korzystać osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami, przeznaczy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w konkursie „Uczelnie coraz bardziej dostępne”. Środki z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego pomogą w znoszeniu nawet takich barier, które nie wszyscy potrafią zauważyć. Nabór wniosków potrwa do 28 czerwca br.
W konkursie mogą wziąć udział uczelnie, które w ostatnich latach solidnie pracowały nad tym, żeby otworzyć się na studentów ze szczególnymi potrzebami wynikającymi ze stanu zdrowia. Mowa o podmiotach, które w Programie Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) zrealizowały z sukcesem projekty w ramach ścieżek: MINI+MIDI, MIDI albo MAXI, a teraz chcą kontynuować, rozwijać i udoskonalać proces wdrażania dostępności, podążając ścieżką Rozwój+. Czytaj dalej →

MFiPR: Krąg przyjaciół dostępności coraz większy

Partnerstwo na rzecz dostępności to ważna inicjatywa, która istotnie uzupełnia działania realizowane przez MFiPR, służące promocji dostępności w wielu sektorach. To także nasze wspólne zobowiązanie do działania na rzecz wszystkich osób ze szczególnymi potrzebami – mówiła wiceminister Monika Sikora podczas spotkania sygnatariuszy Partnerstwa na rzecz dostępności i uroczystości podpisania dokumentu przez kolejnych partnerów. Dzisiaj do Partnerstwa na rzecz Dostępności przystąpiło osiem nowych podmiotów.
Od ponad sześciu lat Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej realizuje program Dostępność Plus. Już  267 organizacji, firm i instytucji podjęło wyzwanie i uczestniczy w Partnerstwie na rzecz Dostępności.
Nowymi ambasadorami dostępności, którzy zobowiązali się do podejmowania wspólnych wysiłków na rzecz poprawy jakości życia osób o szczególnych potrzebach, zostali: Czytaj dalej →