Poznaliśmy laureatów konkursu „uDOSTĘPniacze 2.0”

Zakończyła się druga edycja akcji edukacyjnej „uDOSTĘPniacze”. Była ona adresowana do uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Zorganizowało ją Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Projekt obejmował lekcje na temat dostępności, praktyczne warsztaty oraz konkurs filmowy. Zwycięzców uhonorowała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Czytaj dalej →

„PFRON wspiera dostępność”. Zapis konferencji

19 maja 2022 r. w ramach Światowego Dnia Wiedzy o Dostępności (ang. Global Accessibility Awareness Day – GAAD), odbyła się konferencja „PFRON wspiera dostępność”.
Było to dwugodzinne spotkanie online z ekspertami.
W pierwszej części uczestnicy dowiedzieli się jak tworzyć dostępne formularze oraz zapoznali się z procedurą postępowania skargowego na brak dostępności. W drugiej części prelegenci odpowiadali na pytania uczestników w zakresie dostępności.
Uwaga! Ponieważ rejestracja wydarzenia rozpoczęła się jeszcze przed jego startem, zalecamy przewinięcie nagrania do mniej więcej siódmej minuty, by pominąć początkową ciszę.

Organizatorami konferencji byli: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej i Kancelaria Premiera. Czytaj dalej →

Dziś Światowy Dzień Wiedzy o Dostępności

– Cieszy każda inicjatywa, przedsięwzięcie czy okazja do promowania tematu dostępności. Mam nadzieję, że dzięki naszym wspólnym wysiłkom i spotkaniom, takim jak to, wiedza o dostępności w Polsce jeszcze w większym wymiarze zagości w przestrzeni publicznej – powiedziała wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak otwierając konferencję „PFRON wspiera dostępność”. Czytaj dalej →

To już dziś, o 09:00 startuje konferencja „10 lat dostępności cyfrowej w polskim prawie”

We wtorek 12 kwietnia 2022 r. odbędzie się konferencja podsumowująca, z okazji 10. rocznicy wprowadzenia w Polsce przepisów dotyczących dostępności cyfrowej. Wydarzenie, w formie zdalnej, jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych.
12 kwietnia 2012 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. To właśnie w tym dokumencie po raz pierwszy został opisany obowiązek zapewniania dostępności cyfrowej przez podmioty publiczne.
Do udziału w konferencji organizatorzy zachęcają zwłaszcza osoby, które: Czytaj dalej →

Europejski Akt o Dostępności: Konsultacje projektu ustawy o dostępności niektórych produktów i usług

Nie ma ważniejszej zmiany, która będzie miała wpływ na życie każdego z nas niż ustawa, która przeniesie do polskiego prawa wymagania dyrektywy UE o dostępności niektórych produktów i usług (European Accessibility Act, EAA). Regulację przygotowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Resort zaprasza do udziału w konsultacjach publicznych projektu. Czytaj dalej →

100 milionów złotych dla szpitali na dostępność. Ruszył kolejny nabór w projekcie Dostępność Plus dla zdrowia

Od poniedziałku (28 marca) szpitale mogą składać wnioski o powierzenie grantu
w projekcie Dostępność Plus dla zdrowia. Na ich realizację będą miały czas do końca sierpnia 2023 roku.
Granty są dedykowane na zadania, które umożliwią spełnienie wybranych przez Wnioskodawców Standardów Dostępności Szpitali. Wymagania odnoszą się do trzech zakresów dostępności: architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.
O granty mogą ubiegać się: Czytaj dalej →

Rozpoczął się nabór wniosków w konkursie grantowym projektu „Kultura bez barier”

Do 26 kwietnia instytucje kultury – samorządowe, państwowe i współprowadzone – mogą składać wioski o dotację na przygotowanie przedsięwzięć kulturalnych, które będą w pełni dostępne dla wszystkich uczestników – niezależnie od stopnia ich sprawności – w ramach projektu „Kultura bez barier”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Poprawa dostępności oferty polskich instytucji kultury dla osób z niepełnosprawnościami – to główny cel programu „Kultura bez barier”, w ramach którego granty na łączną kwotę 20 mln zł zostaną przekazane instytucjom kultury z całej Polski, wyłonionym w drodze konkursu.
Nabór wniosków trwa do 26 kwietnia 2022 r. O finansowanie mogą ubiegać się instytucje kultury – samorządowe, państwowe i współprowadzone. Maksymalna wysokość grantu wynosi 250 000,00 zł – wkład własny nie jest wymagany.
Projekty mogą być realizowane do 15 czerwca 2023 r. Beneficjenci programu będą mogli także liczyć na wsparcie w trakcie realizacji projektów w ramach szkoleń warsztatowych, spotkań sieciujących i tutoringu.
Wnioski można składać wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego na stronie internetowej PFRON.
Tam również znajdują się szczegóły dotyczące konkursu, jego regulamin, a także Model zapewniania dostępności oferty instytucji kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Projekt „Kultura bez barier” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest strategicznym partnerem krajowym projektu realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Czytaj dalej →

Jeleniogórski oddział NSZZ Solidarność dołącza do Partnerstwa na rzecz dostępności

Do Partnerstwa na rzecz dostępności dołączył Jeleniogórski oddział NSZZ Solidarność. Podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami jest już 232. Poprawa dostępności to zadanie dla rządu, samorządów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, instytucji publicznych i mediów.
Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak przypomniała, że temat dostępności jest priorytetem działań rządu już od kilku lat.
„To ważne, aby wyzwania w tym obszarze były widziane przez nas wszystkich, a rozwiązania musimy wypracowywać we współpracy z przedstawicielami różnorodnych środowisk społecznych i gospodarczych”
– podkreśliła wiceminister Jarosińska-Jedynak.
Temu właśnie służy m.in. Partnerstwo na rzecz dostępności. Może do niego przystąpić każdy: samorząd, firma, organizacja pozarządowa, fundacja itd. Wystarczy wypełnić formularz
„Spotkania Partnerów na rzecz dostępności to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Dzielenie się wiedzą różnych podmiotów, dla których wspólnym celem jest rozwijanie dostępności i podnoszenie jakości życia osób ze szczególnymi potrzebami w Polsce, to dla nas wszystkich cenne informacje”
– zauważyła wiceminister.
Podczas poniedziałkowego spotkania swoimi doświadczeniami podzieliło się 8 sygnatariuszy Partnerstwa. Czytaj dalej →