O Programie Dostępność Plus rozmawiano podczas Kongresu Turystyki Społecznej

– Wszyscy w równym stopniu mamy prawo podróżować i aktywnie spędzać wolny czas – bez wyłączeń i uprzedzeń – mówiła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak podczas Kongresu Turystyki Społecznej w Jeleniej Górze. – Jako minister odpowiedzialna za fundusze unijne i politykę dostępności deklaruję otwartość do współpracy i wspierania wszystkich inicjatyw poprawiających funkcjonowanie osób ze szczególnymi potrzebami – dodała. Dwudniowe wydarzenie (13-14 października) umożliwiło dyskusję przedstawicieli rządu, samorządów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw i organizacji turystycznych o szansach na rozwój turystyki społecznej w Polsce.
W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej od ponad 3 lat wdrażany jest rządowy Program Dostępność Plus, który jest zestawem działań na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami. Wśród inicjatyw Programu Dostępność Plus są: Czytaj dalej →

10 kolejnych podmiotów dołączyło do Partnerstwa na rzecz dostępności

7 października 2021 roku 10 kolejnych podmiotów przystąpiło do Partnerstwa na rzecz dostępności. Sygnatariuszami zostali przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i samorządu terytorialnego, sektora rządowego oraz instytucji kultury. Razem jest już 229 ambasadorów dostępności.
Partnerstwo na rzecz dostępności to zobowiązanie współpracy na rzecz realizacji założeń Programu Dostępność Plus. Sygnatariusze dokumentu kierują się ideą równego traktowania. Wspólnie dążą do wyrównania szans i dostępu wszystkich obywateli do otoczenia fizycznego, społecznego, kulturalnego, rekreacji, wypoczynku, sportu, opieki zdrowotnej, edukacji, pracy, transportu, informacji i środków komunikacji. Czytaj dalej →

Rusza nabór podmiotów certyfikujących w zakresie dostępności

Dziś Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczyna nabór podmiotów, które będą nadawać przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym tzw. certyfikaty dostępności. Jest to kolejny krok w tworzeniu otoczenia przyjaznego osobom z niepełnosprawnościami i seniorom. Wnioski można składać elektronicznie lub listownie do 19 listopada 2021 r. w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Czytaj dalej →

Wejherowo: Dwie podstawówki w programie „Dostępna szkoła”

Dwie wejherowskie szkoły podstawowe – nr 8 i 11 zostały zakwalifikowane do programu „Dostępna szkoła”. Miasto na realizację projektu pozyskało ponad 1,3 miliona złotych.
W ramach działań w placówkach zostanie zapewniona dostępność pod względem architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym i organizacyjnym.
W ramach projektu zostaną m. in. wytyczone przy szkołach – SP nr 8 i SP nr 11 miejsca postojowe dla niepełnosprawnych, dostosowane i oznakowane wejścia do szkół, wymienione drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, utworzone sanitariaty dla osób z niepełnosprawnością, wymalowane kontrastowo pomieszczenia szkolne. W zakresie obszaru edukacyjno  społecznego zakupione zostaną meble, sprzęt, pomoce dydaktyczne, programy edukacyjne, sprzęt komputerowy i oprogramowanie do terapii. Dodatkowo, wszyscy pracownicy szkół zostaną przeszkoleni w zakresie komunikacji i obsługi osób z niepełnosprawnością, a nauczyciele odbędą specjalistyczne studia podyplomowe. Przedsięwzięcie będzie realizowane do 31 lipca 2023 roku. Czytaj dalej →

Powstał poradnik dostępności dla JST

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zamieściło na swojej stronie internetowej publikację pt. „Samorząd bez barier:. Niniejsze opracowanie przygotowane zostało przez Spółdzielnię Socjalną FADO w ramach projektu EFS „Samorząd bez barier” realizowanego przez MSWiA w partnerstwie z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego. Poradnik stanowi kompendium wiedzy na temat modelowych rozwiązań pozwalających jednostkom samorządu terytorialnego wywiązać się z obowiązków nałożonych na nie Ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Do pobrania:
Poradnik dostępności w samorządzie (PDF 734 KB)
Załącznik (PDF 1 MB) Czytaj dalej →

PFRON uruchomił infolinię na temat dostępności

6 września Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił specjalną infolinię dotyczącą dostępności pod numerem telefonu: 22 581 84 10, wew. 4. Infolinię obsługuje TONO Praca z siedzibą w Laskach, a numer jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-15:00.
Ponadto PFRON przygotował również dedykowaną dostępności sekcję serwisu internetowego dostepnosc.pfron.org.pl  zawierającą wszystkie przydatne informacje oraz umożliwiającą złożenie wniosku o zapewnienie dostępności przez PFRON oraz skargi na brak dostępności każdego podmiotu publicznego.
Przypomnijmy, iż 6 września weszły w życie kolejne przepisy ustawy o dostępności. Nowe przepisy ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wprowadzają instrument postępowania skargowego. Składa się on z kilku elementów. Jednym z nich jest możliwość zwrócenia uwagi organizacji publicznej na brak  dostępności przez każdego obywatela.
Dodatkowo osoba ze szczególnymi potrzebami ma możliwość złożenia „wniosku o zapewnienie dostępności” w przypadku, gdy napotka bariery np. w urzędzie, na uczelni lub podczas wizyty u lekarza. Czytaj dalej →