Już ponad 240 podmiotów wspiera dostępność w ramach Partnerstwa na rzecz dostępności

– Partnerstwo na rzecz dostępności to nasze wspólne zobowiązanie do działania na rzecz wszystkich osób o szczególnych potrzebach. Dziś do grona tych, którzy wspierają Program Dostępność Plus, dołączyli nowi sygnatariusze. Razem jest już ponad 240 podmiotów z różnych branż i środowisk – powiedziała wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak podczas piątkowej uroczystości podpisania deklaracji przez kolejnych partnerów.
Instytucje oraz firmy, które już dołączyły do Partnerstwa na rzecz dostępności kierują się ideą dostępności i równego traktowania. Wspólnie dążą do wyrównania szans i dostępu wszystkich obywateli do otoczenia fizycznego, społecznego, kulturalnego, rekreacji, wypoczynku, sportu, opieki zdrowotnej, edukacji, pracy, transportu, informacji i środków komunikacji.
Partnerstwo angażuje samorządy, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, środowiska osób z niepełnosprawnościami oraz organizacje seniorów.
Istotą Partnerstwa jest łączenie zasobów, wiedzy i umiejętności partnerów, którzy na co dzień funkcjonują w różnych sektorach. Pozwala to na szersze spojrzenie na kwestię dostępności z różnych perspektyw – dodała wiceminister.
Do grona ambasadorów dostępności dołączyli: Czytaj dalej →

Opole: Ruszyły pierwsze w Polsce Targi Dostępności

– Dostępność to równe dla wszystkich prawo do udziału w życiu społecznym, zawodowym i publicznym. Aby miało ono szansę stać się rzeczywistym, konieczne jest dostosowanie infrastruktury, przestrzeni publicznej oraz dóbr, produktów i usług do potrzeb wszystkich obywateli – powiedziała wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak podczas oficjalnego otwarcia Targów Dostępności w Opolu. Czytaj dalej →

W Bieszczadach jest nowa ścieżka turystyczna z audiodeskrypcją

– W Programie Dostępność Plus turystyka społeczna zajmuje istotne miejsce. Chcemy, aby co najmniej 100 km szlaków turystycznych i 10 schronisk górskich stało się dostępnych dla osób ze szczególnymi potrzebami – powiedziała wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak otwierając konferencję „Zobaczyć Bieszczady – ścieżka turystyczna z audiodeskrypcją”.
Okazją do spotkania była inauguracja w Mucznem w Bieszczadach nowej ścieżki turystycznej z audiodeskrypcją. Na szlaku, prowadzącym do wieży widokowej na szczycie góry Jeleniowaty, zamontowano system totupoint. Jest to system wspomagający orientację przestrzenną oraz zwiększający poziom bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnością narządu wzroku. Składa się on z tzw. znaczników – urządzeń, które emitując dźwięk, informują użytkownika o swoim położeniu komunikatem tekstowym lub głosowym. Dodatkowo na trasie znajdują się mapy i tabliczki z informacjami w alfabecie Braille’a. Czytaj dalej →

Dostępność polskich uczelni staje się faktem

– Ułatwienia zapewniające osobom z niepełnosprawnościami możliwość studiowania są niezbędne. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich pomaga szkołom wyższym w tworzeniu rozwiązań gwarantujących pełną dostępność kształcenia – powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak otwierając konferencję poświęconą dostępności edukacji w szkolnictwie wyższym.
Do likwidacji barier w dostępie do kształcenia wyższego przyczyniają się konkursy,  organizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pod hasłem „Uczelnia Dostępna”. Czytaj dalej →

Rusza konkurs „Lider dostępności priorytetowych branż” edycja 2022

Prowadzisz działalność gospodarczą w Polsce? Inwestujesz w rozwój swojej firmy, a do tego tworzysz produkty lub świadczysz usługi spełniające kryteria dostępności? Weź udział w drugiej edycji konkursu organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii „Lider dostępności priorytetowych branż” 2022.
Konkurs ma promować wysokiej jakości, nowoczesne produkty i usługi oparte na idei projektowania uniwersalnego, określane mianem „produkt dostępny”. Wpisuje się w rządowy program „Dostępność Plus”. Czytaj dalej →

17 milionów złotych trafi do instytucji kultury w ramach projektu „Kultura bez barier”

Ponad 17 mln zł trafi do 111 instytucji kultury z całej Polski w ramach unijnego projektu „Kultura bez barier” współrealizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundację Kultury bez Barier. Projekt ma za zadanie poprawę dostępności oferty polskich instytucji kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Instytucje kultury zostały wyłonione w drodze konkursu na podstawie zgłoszonych wniosków. Otrzymane dotacje wykorzystają do pilotażowego wdrożenia opracowanego w ramach projektu modelu zapewniania dostępności zasobów i oferty instytucji kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami.
Wyniki konkursu grantowego w ramach projektu „Kultura bez barier” zostały opublikowane na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Projekt „Kultura bez barier” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Czytaj dalej →