17 milionów złotych trafi do instytucji kultury w ramach projektu „Kultura bez barier”

Ponad 17 mln zł trafi do 111 instytucji kultury z całej Polski w ramach unijnego projektu „Kultura bez barier” współrealizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundację Kultury bez Barier. Projekt ma za zadanie poprawę dostępności oferty polskich instytucji kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Instytucje kultury zostały wyłonione w drodze konkursu na podstawie zgłoszonych wniosków. Otrzymane dotacje wykorzystają do pilotażowego wdrożenia opracowanego w ramach projektu modelu zapewniania dostępności zasobów i oferty instytucji kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami.
Wyniki konkursu grantowego w ramach projektu „Kultura bez barier” zostały opublikowane na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Projekt „Kultura bez barier” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Czytaj dalej →

WUF11: Okrągły Stół ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Okrągły Stół ds. Osób z Niepełnosprawnościami jest kluczowym miejscem spotkań dla uczestników pracujących na rzecz budowania integracyjnych, bezpiecznych, odpornych i zrównoważonych miast i osiedli ludzkich. Podczas Światowego Forum Miejskiego okrągły stół posłuży jako przestrzeń do dyskusji i wymiany doświadczeń, strategii, narzędzi i działań na rzecz wdrażania Nowej Agendy Miejskiej i miejskiego wymiaru celów zrównoważonego rozwoju, zgodnie z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Zgromadził dziś szeroką gamę interesariuszy, w tym na różnych szczeblach rządowych, praktyków miejskich, organizacji osób niepełnosprawnych, instytutów, środowisk akademickich i przedstawicieli okręgów wyborczych osób starszych. W dyskusji uczestniczyli wiceministrowie Paweł Wdówik i Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Czytaj dalej →

Powstanie Ogólnopolska Sieć Rzecznictwa Turystyki Wytchnieniowej

Rusza kolejna ważna inicjatywa z zakresu poprawy dostępności. Swoją działalność rozpoczyna ogólnopolska sieć łącząca osoby i podmioty, które działają w obszarze turystyki dla osób z niepełnosprawnościami oraz świadczą opiekę wytchnieniową. W spotkaniu inauguracyjnym projektu „Połączą nas góry” uczestniczyła zdalnie wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Czytaj dalej →

PFRON dołączył do Partnerstwa na rzecz dostępności

Do Partnerstwa na rzecz dostępności dołączył w środę (1 czerwca) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). To zobowiązanie współpracy na rzecz Programu Dostępność Plus. Partnerstwo angażuje wszystkie zainteresowane samorządy, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, środowiska osób z niepełnosprawnościami oraz organizacje seniorów. Czytaj dalej →

Poznaliśmy laureatów konkursu „uDOSTĘPniacze 2.0”

Zakończyła się druga edycja akcji edukacyjnej „uDOSTĘPniacze”. Była ona adresowana do uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Zorganizowało ją Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Projekt obejmował lekcje na temat dostępności, praktyczne warsztaty oraz konkurs filmowy. Zwycięzców uhonorowała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Czytaj dalej →

„PFRON wspiera dostępność”. Zapis konferencji

19 maja 2022 r. w ramach Światowego Dnia Wiedzy o Dostępności (ang. Global Accessibility Awareness Day – GAAD), odbyła się konferencja „PFRON wspiera dostępność”.
Było to dwugodzinne spotkanie online z ekspertami.
W pierwszej części uczestnicy dowiedzieli się jak tworzyć dostępne formularze oraz zapoznali się z procedurą postępowania skargowego na brak dostępności. W drugiej części prelegenci odpowiadali na pytania uczestników w zakresie dostępności.
Uwaga! Ponieważ rejestracja wydarzenia rozpoczęła się jeszcze przed jego startem, zalecamy przewinięcie nagrania do mniej więcej siódmej minuty, by pominąć początkową ciszę.

Organizatorami konferencji byli: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej i Kancelaria Premiera. Czytaj dalej →

Dziś Światowy Dzień Wiedzy o Dostępności

– Cieszy każda inicjatywa, przedsięwzięcie czy okazja do promowania tematu dostępności. Mam nadzieję, że dzięki naszym wspólnym wysiłkom i spotkaniom, takim jak to, wiedza o dostępności w Polsce jeszcze w większym wymiarze zagości w przestrzeni publicznej – powiedziała wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak otwierając konferencję „PFRON wspiera dostępność”. Czytaj dalej →