Już ponad 240 podmiotów wspiera dostępność w ramach Partnerstwa na rzecz dostępności

– Partnerstwo na rzecz dostępności to nasze wspólne zobowiązanie do działania na rzecz wszystkich osób o szczególnych potrzebach. Dziś do grona tych, którzy wspierają Program Dostępność Plus, dołączyli nowi sygnatariusze. Razem jest już ponad 240 podmiotów z różnych branż i środowisk – powiedziała wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak podczas piątkowej uroczystości podpisania deklaracji przez kolejnych partnerów.
Instytucje oraz firmy, które już dołączyły do Partnerstwa na rzecz dostępności kierują się ideą dostępności i równego traktowania. Wspólnie dążą do wyrównania szans i dostępu wszystkich obywateli do otoczenia fizycznego, społecznego, kulturalnego, rekreacji, wypoczynku, sportu, opieki zdrowotnej, edukacji, pracy, transportu, informacji i środków komunikacji.
Partnerstwo angażuje samorządy, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, środowiska osób z niepełnosprawnościami oraz organizacje seniorów.
Istotą Partnerstwa jest łączenie zasobów, wiedzy i umiejętności partnerów, którzy na co dzień funkcjonują w różnych sektorach. Pozwala to na szersze spojrzenie na kwestię dostępności z różnych perspektyw – dodała wiceminister.
Do grona ambasadorów dostępności dołączyli:

  1. Główny Urząd Statystyczny,
  2. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”,
  3. Fundacja OPTEA,
  4. Fundacja Stałego Rozwoju,
  5. Spółka Inventum,
  6. Firma Akustyk.pl,
  7. Centrum Wsparcia Wrocław,
  8. Spółka Netkoncept.

Program Dostępność Plus to pierwsze i kompleksowe ujęcie tematyki dostępności w Polsce. Jego celem jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach.


 

Źródło: MFiPR