20 nowatorskich projektów na rzecz poprawy dostępności w kolejnym etapie Huawei Startup Challenge

Nowe technologie mogą znaleźć praktyczne zastosowanie w rozwiązywaniu problemów społecznych. Potwierdzają to pomysły startupów, które zgłosiły się do konkursu Huawei Startup Challenge. Ze zgłoszonych niemal 250 przełomowych rozwiązań, kapituła wyłoniła dwadzieścia projektów o wyróżniającym się potencjale, które wezmą udział w kolejnym etapie pierwszego konkursu zmieniającego optykę rozwiązywania palących problemów społecznych, związanych z dostępnością.
Celem konkursu Huawei Startup Challenge jest wspieranie młodych innowatorów działających w Polsce i regionie CEE, którzy tworzą rozwiązania na rzecz równego dostępu i wyrównywania szans, oparte na nowych technologiach. Konkurs organizowany jest przez Fundację Startup Hub Poland oraz Huawei, w której działalność w Polsce od lat wpisane jest przeciwdziałanie wykluczeniom w różnych aspektach codziennego życia, realizowane zarówno poprzez zastosowanie najnowszych technologii, jak i przez wspieranie inicjatyw na rzecz równego dostępu.

W ramach konkursu chcemy rozwijać nieszablonowe rozwiązania i innowacje technologiczne w walce przeciw wykluczeniom każdego rodzaju. Niezmiernie cieszy nas fakt, że do konkursu zgłosiło się blisko 250 startupów, które pracują nad wykorzystaniem najnowszych technologii do podnoszenia aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami, włączania do cyfrowego świata różnych grup społecznych czy poprawy dostępności edukacji, zdrowego środowiska i usług medycznych. Pokazuje to, że problem wykluczenia w różnych obszarach jest istotny dla startupów, a inicjatywy takie jak Huawei Startup Challenge mogą wspierać je w realizacji projektów wartościowych dla społeczeństwa”

– mówi Ryszard Hordyński, Dyrektor ds. Strategii i Komunikacji, Huawei Polska.
Uczestników projektu ze wszystkich nadesłanych zgłoszeń wybrano w obradach kapituły konkursowej, w której znaleźli się przedstawiciele świata nauki, biznesu i organizacji pozarządowych.
Członkowie kapituły ze wszystkich złożonych zgłoszeń wybrali 20 startupów, które przeszły do dalszego etapu konkursu. Wybrane firmy to Associated Apps, Atmoshell, Augmandy – Vesper, BioCam Capsule Endoscopy, CodeAll, DeafRespect, Do IT Mommy, EcoBean, FairWater, HiProMine, Holo4Med, MakeGrowLab, NaviRation, ParrotOne PowerHID, Planet Heroes, Solhotair, StepApp, Waste Lab, WheelStair oraz WO:EX.
W obradach kapituły wybrane zostały projekty z różnych dziedzin, których wspólnym mianownikiem jest dążenie do równego dostępu i działanie na rzecz inkluzji różnych grup społecznych. Zakwalifikowane zostały zgłoszenia z różnych nisz technologicznych i działające na rzecz wyrównywania szans w wielu obszarach. Znaczącą grupę startupów stanowią firmy, których rozwiązania mogą pomagać osobom z niepełnosprawnościami, ich opiekunom i rodzinom. Część startupów adresuje problem niewystarczającego dostępu do usług medycznych lub wręcz proponuje nowe rozwiązania na rzecz profilaktyki i ochrony zdrowia. Inne rozwijają oprogramowanie służące lepszemu dotarciu do potrzebnych, acz często mało dostępnych usług, oraz aktywizacji grup wykluczonych z ważnych obszarów życia społecznego, np. edukacji. Grupę „challengerów” dopełniają startupy stawiające sobie za cel równy dostęp do czystego powietrza, wody, ekologicznej energii czy rolnictwa dla mieszkańców regionów najbardziej dotkniętych środowiskowo i klimatycznie.

Bardzo się cieszę, że mogę być częścią tak wartościowej inicjatywy. Wierzę, że poszukiwanie rozwiązań dających szansę na poprawę życia różnym grupom społecznym jest niezwykle istotne. Jest to tym bardziej cenne ze względu na okoliczności, w których się znajdujemy, ponieważ nie zapominamy o tych, którzy najbardziej potrzebują wsparcia. Technologia jest tylko narzędziem, ale dzięki takim inicjatywom wszyscy uczymy się, jak ją najlepiej wykorzystać”

– powiedziała Dagmara Krzesińska, CEO Koalicji na rzecz Polskich Innowacji i przewodnicząca kapituły.
W ramach Huawei Startup Challenge na uczestników czeka spersonalizowana ścieżka wyzwań, na którą składają się zadania, opinie ekspertów i kamienie milowe, zaprojektowane w celu ulepszenia ich rozwiązań. W finale konkursu z dziesiątki liderów kapituła wybierze 3 najlepsze projekty, które otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 35 000, 50 000 i 100 000 PLN.


 

Źródło: Biuro Prasowe Huawei Polska