PFRON dołączył do Partnerstwa na rzecz dostępności

Do Partnerstwa na rzecz dostępności dołączył w środę (1 czerwca) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). To zobowiązanie współpracy na rzecz Programu Dostępność Plus. Partnerstwo angażuje wszystkie zainteresowane samorządy, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, środowiska osób z niepełnosprawnościami oraz organizacje seniorów.

„To dla nas niezwykle ważne, że PFRON – nasz wieloletni partner w budowaniu i wdrażaniu Programu Dostępność Plus, przystępuje dziś do Partnerstwa. Potwierdza tym swoje zaangażowanie i współpracę na rzecz dostępności”

– powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaangażowany jest we flagowe projekty Programu Dostępność Plus. Dotyczą one usług społecznych, mieszkalnictwa, transportu indywidualnego, szkoleń w transporcie publicznym, kultury czy rekreacji i środowiska naturalnego. Zainteresowaniem cieszy się uruchomiony niedawno Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej. Z powodzeniem realizowany jest także konkurs grantowy dla samorządów, w którym mogą otrzymać fundusze na realizację dostępności na swoim terenie.
Dzięki PFRON prawie 700 osób z niepełnosprawnościami zostało już zatrudnionych lub skierowanych na staż w administracji publicznej. Ponad 3 tys. osób skorzystało z usług wspierających, w szczególności usług asystencji osobistej. Uruchomiono także sieć centrów informacyjno-doradczych dla osób z niepełnosprawnością, działających przy każdym oddziale PFRON.

„To znaczące działania, bez których poprawa dostępności nie byłaby tak widoczna. Widzimy jednocześnie dalsze wyzwania i potrzebę silniejszej integracji międzyinstytucjonalnej. Dlatego tym bardziej cieszy nas fakt, że także PFRON dostrzega potrzebę jeszcze głębszego zaangażowania się w ten proces i przystępuje do Partnerstwa instytucji, organizacji i podmiotów, którym bliska jest idea dostępności”

– dodała wiceminister.
Partnerstwo na rzecz dostępności to zobowiązanie współpracy na rzecz realizacji założeń Programu Dostępność Plus. Sygnatariusze dokumentu kierują się ideą równego traktowania. Wspólnie dążą do wyrównania szans i dostępu wszystkich obywateli do otoczenia fizycznego, społecznego, kulturalnego, rekreacji, wypoczynku, sportu, opieki zdrowotnej, edukacji, pracy, transportu, informacji i środków komunikacji.

„Dołączenie PFRON do „Partnerstwa na rzecz dostępności” jest przypieczętowaniem działań, które Fundusz podejmuje w obszarze dostępności od dłuższego czasu. Od września ubiegłego roku dbamy o tych, którzy zgłaszają się do nas z potrzebą uzyskania dostępności w dowolnym podmiocie publicznym, prowadzimy postępowania skargowe. Realizujemy szkolenia dla pracowników transportu zbiorowego w zakresie prawidłowej obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, na każdym etapie podróży. Uruchamiamy programy zapewniające budynki bez barier, a prowadząc program stabilne zatrudnienie finansujemy dostosowywanie warunków pracy dla osób z niepełnosprawnościami w administracji i służbie publicznej. Naszą aktywnością chcemy wzmacniać działania Partnerstwa”

– wyjaśnił prezes zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz.
Lista sygnatariuszy Partnerstwa na rzecz dostępności jest otwarta. Aby dołączyć do Partnerstwa, wystarczy wypełnić formularz.


 

Źródło: MFiPR