MFIPR: Europejski Akt o Dostępności – perspektywy rozwoju

– Dbałość o dostępność cyfrową serwisów internetowych jest koniecznością wynikającą z obecnego prawa, ale również staje się dobrą praktyką – powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak podczas konferencji „Raport Dostępności 2021”.
– W program Dostępność Plus, który od ponad trzech lat realizuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, wpisujemy kolejne wyzwanie – wdrożenie do polskiego prawa Europejskiego Aktu o Dostępności. To unijna dyrektywa, która utrwali dostępność w naszym najbliższym otoczeniu. Stanie się ona normą i obowiązkiem prawnym już nie tylko w świecie urzędników, ale także przedsiębiorców – powiedziała wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.
Dzięki przyjęciu Europejskiego Aktu o Dostępności, osoby o szczególnych potrzebach będą mogły swobodnie nie tylko załatwić sprawy urzędowe, ale też swobodnie korzystać z dostępnych cyfrowo usług łączności elektronicznej, audiowizualnych usług medialnych, usług bankowych, e-książek czy handlu elektronicznego. Na wdrożenie unijnych przepisów mamy czas do końca czerwca tego roku. Potem będzie trzyletni okres na przygotowanie do ich stosowania. – To ogromny krok naprzód w budowaniu dostępności jako podstawowego standardu w społeczeństwie, państwie, gospodarce – dodała Małgorzata Jarosińska-Jedynak.
Od 2019 r. w Polsce obowiązują przepisy, które regulują obowiązki dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Wyniki badania dostępności podmiotów publicznych, które zrealizowano w 2021 r. po raz pierwszy w oparciu o nowe przepisy pokazało, że podmioty te zapewniają dostępność cyfrową w około 50 proc. w stosunku do nałożonych na nie wymagań.- Dane pokazują, że konieczne są dalsze działania służące zapewnianiu lub poprawie dostępności cyfrowej – oceniła wiceminister Jarosińska-Jedynak.
Podczas konferencji zaprezentowano Raport 2021 „Dostępność i użyteczność stron internetowych oraz dokumentów cyfrowych”. To już VIII edycja badania stanu dostępności serwisów internetowych administracji publicznej prowadzona przez fundację Widzialni. Tegoroczny raport nie obejmował portali ministerstw i wyniósł prawie 40 proc.


 

Źródło: PAP MediaRoom