Europejski Akt o Dostępności w Polsce: Więcej Dostępu, Więcej Wygody

Dzięki wprowadzeniu nowej ustawy o dostępności niektórych produktów i usług, osoby ze szczególnymi potrzebami będą miały łatwiejszy dostęp do urządzeń takich jak terminale płatnicze czy bankomaty. To tylko jedna z wielu korzyści płynących z tego innowacyjnego projektu, który ma dostosować polskie prawo do wymogów unijnej dyrektywy znanej jako „Europejski Akt o Dostępności” (EAA).
Projekt ustawy, który ma na celu ograniczenie wykluczenia społecznego, został przyjęty z zadowoleniem przez ministra funduszy i polityki regionalnej, Grzegorza Pudę. Nowe regulacje zapewnią większy dostęp do niektórych produktów i usług osobom z niepełnosprawnościami oraz osobom z ograniczeniami funkcjonalnymi wynikającymi z wieku, chorób lub czasowej utraty sprawności.
Nowe przepisy ściśle określają produkty i usługi uważane za kluczowe dla swobodnego i niezależnego funkcjonowania osób ze szczególnymi potrzebami. Obejmują one takie przedmioty jak komputery, smartfony, e-booki, terminale płatnicze w sklepach, bankomaty, urządzenia do odprawy samoobsługowej, usługi bankowości detalicznej, e-handel i informacje cyfrowe w transporcie pasażerskim.
Zapewnienie dostępności tych produktów i usług nie tylko umożliwi korzystanie z nich przez wszystkich, niezależnie od ewentualnych ograniczeń sprawności, ale również zwiększy wygodę ich użytkowania. Minister Puda podkreśla, że nowe regulacje to szansa zarówno dla osób ze specjalnymi potrzebami, które będą mogły korzystać z usług publicznych i produktów w sposób bardziej samodzielny, jak i dla przedsiębiorców, którzy będą mogli wprowadzać bardziej innowacyjne produkty na rynek.
Ustawa precyzyjnie określa również funkcjonowanie systemu nadzoru rynku nad spełnianiem obowiązków dostępności przez podmioty gospodarcze. Europejski Akt o Dostępności (EAA) jest pierwszą tak kompleksową regulacją w prawie unijnym, która reguluje kwestie związane z dostępnością. Stworzenie jednolitego i nowoczesnego zestawu zasad dostępności produktów i usług zapewni jasność wymogów dla firm działających na rynku unijnym oraz dostępność dla konsumentów.
Projekt ustawy zostanie teraz poddany rozpatrzeniu w Parlamencie, gdzie będzie badany zarówno przez Sejm, jak i Senat. Przepisy ustawy mają wejść w życie od czerwca 2025 roku.


 

Źródło: MFiPR