Bydgoszcz: Pierwsze Forum Koordynatorów do spraw Dostępności Urzędów Wojewódzkich

Koordynator do spraw dostępności to funkcja, wprowadzona przepisami ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. W Bydgoszczy spotkali się koordynatorzy dostępności urzędów wojewódzkich. Spotkanie otworzyła zdalnie wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

„Koordynatorzy dostępności są dla Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej szczególnie ważni. Są naszymi łącznikami z podmiotami publicznymi w terenie”

– powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.
Wiceminister dodała, że to dobry moment, aby otworzyć dyskusję na temat doświadczeń związanych z tą jeszcze nową funkcją. Wiceminister wyraziła przekonanie, że dialog w gronie osób zajmujących się na co dzień dostępnością w podmiotach publicznych może przynieść korzyści w utrwaleniu  spójnego i efektywnego systemu zapewniania dostępności w polskiej sferze publicznej.
Zadaniem koordynatora do spraw dostępności jest wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do informacji o danym podmiocie i usługach, jakie świadczy oraz tworzenie i wdrażanie planu na rzecz poprawy dostępności danej instytucji.

„Funkcja koordynatora to ogromny kapitał, dzięki któremu dostępność może rozwijać się i zostać jeszcze bardziej doceniona”

– podkreśliła sekretarz stanu.
Małgorzata Jarosińska-Jedynak wyraziła przekonanie, że spotkanie koordynatorów będzie cennym głosem w procesie udoskonalania przepisów o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Dla wielu koordynatorów tematyka dostępności oraz wymagania przepisów w tej sprawie mogą być nowe. Aby pomóc zgłębić wiedzę w tym zakresie i dobrze przygotować do nowej roli, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opracowało publikacje pod tytułem „Niezbędnik koordynatora dostępności” oraz poradnik – „Jak wdrażać ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami?”.
Materiały dostępne w serwisie Programu Dostępność Plus.
Program Dostępność Plus to pierwsze i kompleksowe ujęcie tematyki dostępności w Polsce. Jego celem jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach.
Za koordynację programu odpowiada Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.


 

Źródło: MFiPR