Świebodzin: Otwarto Ośrodek Wsparcia i Testów dla osób niepełnosprawnych

W czwartek (19 stycznia) przy siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji „Pomost” został uroczyście otwarty Ośrodek Wsparcia i Testów (OWiT) – nowa placówka, finansowana ze środków PFRON w ramach programu „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”.
Placówka wyposażona jest w sprzęt elektroniczny ułatwiający osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w cyfrowym świecie, ale i wykorzystanie nowoczesnych technologii do polepszenia życia codziennego.
Mieści się w Świebodzinie przy ulicy Okrężnej 3.
W placówce osoby z niepełnosprawnościami będą mogły wypożyczyć i przetestować sprzęt, który na co dzień ułatwi im życie.
Ponadto osoby z niepełnosprawnościami skorzystają z pomocy grupy specjalistów w tym m.in.: oligofrenopedagogów, rehabilitantów, logopedów, surdopedagogów, tyflopedagogów, opartej na konsultacjach oraz pomocy w doborze i wypożyczeniu nowoczesnego sprzętu wspierającego i asystującego dla osób z niepełnosprawnością.
Kontakt do Ośrodka Wsparcia i Testów w Świebodzinie:
tel.: 690-357-002
e-mail: owit@naszpomost.pl