Ministerstwo Sprawiedliwości podsumowało projekt „Przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych”

– Poziom państwa demokratycznego można poznać po tym, jak traktuje mniejszości i osoby w gorszym położeniu. Naszym wspólnym zadaniem jest budowa zaufania do instytucji publicznych i polityk antyprzemocowych – powiedziała Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zuzanna Rudzińska-Bluszcz podczas dzisiejszego (23 kwietnia 2024 r.) seminarium kończącego projekt predefiniowany „Przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych”.
W swoim wystąpieniu wiceminister sprawiedliwości stwierdziła, że przeciwdziałanie przemocy wobec najsłabszych stanowi dla obecnego kierownictwa resortu priorytet. Podkreśliła również, że wypracowane w toku realizacji projektu narzędzia można z powodzeniem stosować na szeroką skalę.
W Ministerstwie Sprawiedliwości wiceminister Zuzanna Rudzińska-Bluszcz nadzoruje między innymi prace Zespołu do Spraw Ochrony Małoletnich oraz Zespołu ds. opracowania propozycji rozwiązań normatywnych w zakresie zastąpienia instytucji ubezwłasnowolnienia modelem wspieranego podejmowania decyzji. Ściśle współpracuje również z Biurem Rzeczniczki Praw Dziecka oraz organizacjami humanitarnymi, takimi jak UNICEF czy Save the Children.
Celami projektu predefiniowanego „Przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych” były poprawa efektywności systemu przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych oraz zwiększenie świadomości społecznej na temat ich problemów. W ramach przedsięwzięcia zwiększono kompetencje służb i instytucji udzielających wsparcia osobom starszym i niepełnosprawnym zagrożonym bądź dotkniętym przemocą w rodzinie.
Uczestnicy dzisiejszego seminarium podsumowali działania podjęte podczas realizacji projektu, omówili przeprowadzone szkolenia oraz przedstawili Model profilaktyki przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych zagrożonych i doznających przemocy oraz dla ich rodzin. Wśród prelegentów znaleźli się między innymi profesor Uniwersytetu Łódzkiego dr hab. Piotr Chomczyński, dr Jarosław Przeperski oraz Paulina Gutek z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, który był jednym z beneficjentów projektu. W seminarium uczestniczyli ponadto przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Departamentu Polityki Senioralnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Projekt „Przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych” jest częścią programu „Sprawiedliwość”, którego operatorem jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Został on zrealizowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021 (tzw. Funduszy Norweskich). Partnerami inicjatywy są Dyrektoriat Norweskiej Służby Więziennej oraz Ministerstwo Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa Publicznego Królestwa Norwegii. W oparciu o porozumienie podpisane 8 stycznia 2021 r. z Ministerstwem Sprawiedliwości za realizację projektu odpowiedzialne było Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (obecnie: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).
W ramach programu „Sprawiedliwość” sfinansowano ponadto dwa inne projekty predefiniowane: „Zintegrowany system zapobiegania przemocy domowej” oraz „Pilotażowe kompleksy penitencjarne”. Czytaj dalej →

Jaki wpływ na nasz wzrok ma stres?

Stres zmienia sposób w jaki patrzymy na otaczający nas świat, dotyczy to również oczu. Może prowadzić do wzrostu napięcia, przestrzennej nieuwagi oraz zmiany ostrości widzenia. W trudnym okresie częściej także sięgamy po niezdrowe przekąski i napoje takie jak nadmiar kofeiny oraz cukru co może wpływać na ostrość widzenia oraz ogólny stan zdrowia oczu.
Kiedy mózg wykrywa zagrożenie następuje naturalna reakcja obronna organizmu, w celu przywrócenia równowagi. Niezależnie czy jest to reakcja fizyczna, psychiczna, emocjonalna czy wizualna.
Typowe objawy stresu dotyczące wzroku to:
• migotanie, rozmycia, aureole lub cienie,
• błyski światła
• zawężone widzenie lub widzenie tunelowe,
• podwójne widzenie,
• zniekształcenia wizualne,
• pulsowanie.
Podczas stresu mięśnie ciała, w tym także oczu mogą stać się bardziej napięte. Taki stan doprowadza do uczucia zmęczenia, bólu głowy oraz dyskomfortu podczas patrzenia. Stres powoduje także podniesienie ciśnienia we krwi, które może wpłynąć na krążenie w oczach. Zmiany te wpływają na ostrość widzenia i komfort optyczny.
Podczas stresu istnieje tendencja do zmniejszenia częstotliwości mrugania i zwiększonej ekspozycji powierzchni oka na otaczające je środowisko, co z kolei może powodować suchość oczu, podrażnienie i dyskomfort. Wyzwala także uwalnianie hormonów, takich jak kortyzol, który może wpływać na układ nerwowy i hormonalny, w tym także na oczy. Zmiany te powodują trudności oka w dostosowaniu się do zmieniających się warunków oświetleniowych oraz na funkcjonowanie siatkówki.
Jeśli zaobserwujemy u siebie takie objawy jak kłopoty z czytaniem drobnego druku, łzawienie, zmęczenie oczu, bóle głowy nasilające się wieczorami warto umówić się na wizytę u specjalisty. Optometrysta doradzi jak dbać o oczy i wybierze odpowiednie metody korekcji. Obecnie nową metodą, która umożliwia dobre widzenie bez konieczności noszenia okularów jest ortokorekcja. Dzięki zakładaniu na noc specjalnych soczewek ortokeratologicznych, które w trakcie snu nadają rogówce odpowiedni kształt, w ciągu dnia możemy widzieć prawidłowo bez wspomagania się okularami. Nie jest to proces nieodwracalny, jak w przypadku laserowej korekcji wzroku, dlatego po odstawieniu soczewek oko powraca do własnego kształtu. – wyjaśnia Piotr Toczołowski – specjalista optometrii klinicznej z Centrum Okulistycznego Nowy Wzrok.
To w jaki sposób stres wpłynie na poszczególne osoby zależy od wielu czynników, takich jak stopień stresu, indywidualne cechy fizjologiczne oraz ogólny stan zdrowia. W przypadku doświadczania problemów ze wzrokiem i dyskomfortu oczu warto skonsultować się ze specjalistą, aby uzyskać odpowiednią ocenę i zalecenia dotyczące dalszego postępowania. Czytaj dalej →

Świadczenie wspierające: „Jestem pacjentką onkologiczną i nie wiem, ile czasu mi zostało. Mogę nie dożyć wypłacenia środków”

W zeszłym roku Sejm przyjął ustawę wprowadzającą tzw. świadczenie wspierające, które miało stanowić dodatkową pomoc finansową dla niepełnosprawnych, niezależnie od ich poziomu dochodów. Jednakże, jak donosi portal Wirtualna Polska, procedura przyznawania tego świadczenia napotyka na znaczne opóźnienia, co skutkuje frustracją oraz utrudnia życie osobom z niepełnosprawnościami.
Specjalna komisja, odpowiedzialna za przyznanie świadczenia, zjawia się najczęściej w domu niepełnosprawnego, oceniając jego potrzeby i przyznając odpowiednią liczbę punktów, które determinują wysokość świadczenia. Maksymalnie można otrzymać 100 punktów, co odpowiada największej kwocie pomocy finansowej. Jednakże nawet po przekroczeniu progu 70 punktów, osoby nadal otrzymują wsparcie, choć w mniejszej kwocie.
Portal Wirtualna Polska przytacza historię Pani Magdy z Bydgoszczy, która złożyła wniosek o świadczenie wspierające na początku stycznia, spodziewając się jego rozpatrzenia w ciągu trzech miesięcy. Niestety, pod koniec marca została poinformowana o wydłużeniu terminu rozpatrzenia wniosku aż do 28 czerwca. Komisja tłumaczyła to ogromną liczbą wniosków, które napłynęły do urzędów wojewódzkich – tylko w Kujawsko-Pomorskiem było ich kilkanaście tysięcy.
Sygnały o problemach w systemie przyznawania świadczenia wspierającego pojawiały się już wcześniej. Pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, Łukasz Krasoń, już w marcu alarmował, że procedura wymaga usprawnienia, ponieważ brakuje osób do weryfikacji wniosków. Warto również zauważyć, że spośród blisko 150 tysięcy osób, które złożyły wnioski o świadczenie, ponad 100 tysięcy nadal czeka na ich rozpatrzenie.
Portal Wirtualna Polska podkreśla również, że mimo próśb o wyjaśnienia kwestii związanych ze świadczeniem wspierającym, nie otrzymał odpowiedzi z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Nasza Fundacja zwróciła się również z zapytaniem dotyczącym świadczenia do Rzecznika Prasowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ale ono także pozostało bez odpowiedzi. Należy dodać, że po interwencji dziennikarzy Wirtualnej Polski, komisja zjawiła się w domu Pani Magdy z Bydgoszczy już trzy dni później.
Sygnały, które docierają do nas od osób niewidomych, ale również na forach dyskusyjnych i grupach w mediach społecznościowych wskazują również na dużą rozbieżność w punktacji oceniającej poziom potrzeby wsparcia. Zdarza się, że dwie osoby niewidome ze znacznym stopniem niepełnosprawności otrzymują 72 i 99 punktów.
Opóźnienia w przyznawaniu świadczenia wspierającego stają się coraz bardziej palącym problemem, który wymaga szybkiego działania ze strony odpowiednich instytucji, aby niepełnosprawni mogli otrzymać potrzebną pomoc w terminie. Czytaj dalej →

UniCredit wprowadza nową kartę dostosowaną do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących

UniCredit, jeden z czołowych europejskich banków, w odpowiedzi na potrzeby osób z zaburzeniami wzroku, wprowadza innowacyjną kartę płatniczą, Mastercard Touch Card™. Ta specjalnie zaprojektowana karta zawiera system wcięć bocznych, które umożliwiają identyfikację karty wyłącznie za pomocą dotyku, co jest dużym ułatwieniem dla osób niewidomych i niedowidzących.
Nowe karty debetowe, kredytowe oraz przedpłacone już zadebiutowały we Włoszech i będą stopniowo dostępne dla wszystkich klientów banku w dwunastu krajach, w których UniCredit prowadzi swoją działalność. Do końca 2024 roku planowane jest wydanie około 20 milionów takich kart.
Projekt ten nie tylko zwiększa samodzielność użytkowników, ale także wpisuje się w szeroko pojętą misję inkluzji społecznej, będącą kluczowym elementem kultury i strategii UniCredit. Z myślą o środowisku, karty produkowane są z recyklingowanego PVC i posiadają certyfikat Mastercard Sustainable Card Badge, potwierdzający ich zrównoważony charakter.
Alberto Palombi, szef działu rozwiązań płatniczych w UniCredit, podkreśla, że współpraca z Mastercard umożliwia bankowi oferowanie prostych i bezproblemowych rozwiązań, które są równocześnie zrównoważone i dostępne dla wszystkich. „Naszym celem jest zapewnienie, aby każdy miał dostęp do niezbędnych narzędzi finansowych,” mówi Palombi.
Mark Barnett, prezes Mastercard Europe, również wyraża zadowolenie ze współpracy z UniCredit. „Dostępność to podstawa naszych wartości. Mastercard Touch Card™ to wyraz naszego zaangażowania w promowanie inkluzji poprzez nasze produkty,” dodaje Barnett.
Inicjatywa ta jest odpowiedzią na rosnące potrzeby ponad 30 milionów osób niewidomych i niedowidzących w Europie i stanowi istotny krok w kierunku budowania bardziej dostępnej przyszłości finansowej. Czytaj dalej →

Wzrośnie dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami

Pełnomocnik Rządu ds Osób Niepełnosprawnych, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Łukasz Krasoń, wspólnie z Ministerstwem Finansów proponuje rozwiązanie odpowiadające na potrzeby środowiska pracowników i pracodawców, wspierające aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami (OzN). To wspólny sukces Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz resortu finansów.
Od 2022 r. w Polsce minimalne wynagrodzenie znacząco wzrosło – od 3010 zł na koniec 2022 r. do planowanych w lipcu 2024 4300 zł. Za tymi zmianami nie podążała kwota dofinansowania z systemu SODIR dla pracodawców do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami, skutkiem czego OzN zaczęły tracić pracę na otwartym rynku, a na Zakłady Aktywności Zawodowej padło widmo utraty stabilności finansowej.
Rozwiązanie, które proponuje Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych efektywnie wykorzystuje środki PFRON, zwiększając o 15% ustawowe stawki dofinansowań do wynagrodzeń.
Szacunki zakładają łączne wydatki rzędu 220 mln zł w 2024 r. i 550 mln zł w 2025 r. Przyjęto zwiększenie stawek dofinansowań:
– dla stopnia znacznego kwota bazowa 2760 zł (wcześniej 2400zł)
– dla stopnia umiarkowanego kwota bazowa 1550 zł (wcześniej 1350zł)
– dla stopnia lekkiego kwota bazowa 575zł (wcześniej 500zł)
Dodatkowo dla schorzeń szczególnych dofinansowanie wzrasta o odpowiednio 1380zł, 1035zł, 690zł (wcześniej 1200zł, 900zł lub 600zł), w zależności od wykazanego wyżej stopnia niepełnosprawności.
Dbałość o podmiotowość OzN jest ważna dla wszystkich partnerów Koalicji 15 października i stanowi jeden z istotnych priorytetów polityki społecznej rządu. Systemowe wsparcie zatrudnienia OzN jak i wzrost świadomości społecznej dot. osób z niepełnosprawnościami należą do najważniejszych zadań rządowego Pełnomocnika.
Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami jest ważnym aspektem ich codziennego funkcjonowania, wpływającym pozytywnie na jakość życia. To również szansa dla pracodawców na nowe możliwości rozwoju ich przedsiębiorstw i istotne działanie w wymiarze społecznym. Czytaj dalej →

MFiPR: Krąg przyjaciół dostępności coraz większy

Partnerstwo na rzecz dostępności to ważna inicjatywa, która istotnie uzupełnia działania realizowane przez MFiPR, służące promocji dostępności w wielu sektorach. To także nasze wspólne zobowiązanie do działania na rzecz wszystkich osób ze szczególnymi potrzebami – mówiła wiceminister Monika Sikora podczas spotkania sygnatariuszy Partnerstwa na rzecz dostępności i uroczystości podpisania dokumentu przez kolejnych partnerów. Dzisiaj do Partnerstwa na rzecz Dostępności przystąpiło osiem nowych podmiotów.
Od ponad sześciu lat Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej realizuje program Dostępność Plus. Już  267 organizacji, firm i instytucji podjęło wyzwanie i uczestniczy w Partnerstwie na rzecz Dostępności.
Nowymi ambasadorami dostępności, którzy zobowiązali się do podejmowania wspólnych wysiłków na rzecz poprawy jakości życia osób o szczególnych potrzebach, zostali: Czytaj dalej →

MSiT: Ponad 27 milionów złotych na organizację zajęć sekcji, imprez i obozów sportowych dla osób z niepełnosprawnościami

Minister Sportu i Turystyki rozstrzygnął nabór wniosków na realizację Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2024 r., przyznając dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 27 026 000 zł przeznaczono na organizację zajęć sekcji, imprez i obozów sportowych dla osób z niepełnosprawnościami oraz na działania promujące sport osób z niepełnosprawnościami, realizowane przez PKOL w związku z organizacją XVII Letnich Igrzysk Paraolimpijskich w Paryżu.
Głównym celem Programu jest tworzenie optymalnych warunków umożliwiających osobom z niepełnosprawnościami zwiększanie uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowej, włączenie w główne nurty życia społecznego oraz wyrównanie szans w dostępie do przestrzeni publicznej w obszarze sportu.
Pozostałe środki zaplanowane na upowszechnianie sportu osób z niepełnosprawnościami (w wysokości 2 974 000 zł) zostaną wykorzystane w ramach drugiego naboru wniosków. Informacje o jego terminie zostaną zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Organizacje pozarządowe zainteresowane uzyskaniem dofinansowania działań w zakresie promocji sportu osób z niepełnosprawnościami będą mogły aplikować do programu rządowego pn. „Promocja Sportu Osób z Niepełnosprawnościami w 2024 r.” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Będzie to już trzecia edycja Programu, na którego realizację zaplanowano 5 125 000 zł. Informacje o naborze wniosków do powyższego programu zostaną zamieszczone na stronach internetowych Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w drugiej połowie bieżącego roku. Czytaj dalej →

Zabrze buduje przestrzeń bez barier: Prezentacja miejskiego standardu dostępności

Miasto Zabrze podejmuje ważny krok w kierunku stania się bardziej inkluzywnym i dostępnym miejscem dla wszystkich swoich mieszkańców, szczególnie dla osób ze specjalnymi potrzebami. 17 kwietnia prezydent Małgorzata Mańka-Szulik podpisała zarządzenie wprowadzające „Miejski Standard Dostępności Miasta Zabrze”. Dokument ten stanowi zbiór wytycznych mających na celu ujednolicenie rozwiązań technicznych i przestrzennych, które uwzględniają potrzeby osób z niepełnosprawnościami, seniorów, dzieci, kobiet w ciąży oraz osób nieznających języka danego kraju.
Prace nad „Miejskim Standardem Dostępności” zostały przeprowadzone w ramach projektu „Miasto Przestrzenią Rozwoju”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 oraz z budżetu państwa. Celem tego projektu była poprawa dostępności w kluczowych obszarach: architektonicznym, komunikacyjno-informacyjnym i cyfrowym, aby zapewnić, że każda przestrzeń miejska i obiekt publiczny są w pełni dostępne dla wszystkich grup społecznych.
W ramach nowo przyjętego standardu szczególna uwaga została poświęcona nie tylko przestrzeniom otwartym, takim jak publiczne place czy parki, ale również zamkniętym, jak budynki użyteczności publicznej. Dzięki temu miasto ma stać się bardziej przyjazne i dostępne, co umożliwi wszystkim mieszkańcom, a szczególnie tym z ograniczeniami ruchowymi czy sensorycznymi, samodzielne funkcjonowanie i korzystanie z miejskich zasobów.
Dodatkowo, w ramach „Miejskiego Standardu Dostępności”, przeprowadzono analizę dostępności cyfrowej miejscowych stron internetowych i aplikacji mobilnych. Na tej podstawie opracowano również zalecenia mające na celu ich optymalizację, by były one jak najbardziej przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami. Czytaj dalej →

Fundacja Grupy ERGO Hestia Integralia rozpoczęła rekrutację do III edycji programu „Sprawny staż”

Fundacja Grupy ERGO Hestia Integralia rozpoczęła rekrutację do III edycji programu „Sprawny staż”, dedykowanego młodym osobom z niepełnosprawnościami. Tegoroczna odsłona programu oferuje aż 30 stanowisk w 12 wiodących, międzynarodowych firmach.
Do udziału w programie zapraszani są studenci i absolwenci studiów licencjackich, magisterskich lub inżynierskich, którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz nie ukończyli 30 roku życia. Termin na wysłanie aplikacji upływa 26 maja 2024 r. Czytaj dalej →

Fundacja Avalon startuje z autorskim podcastem „#Wystarczy zacząć”!

Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na specjalistyczne, ogólnodostępne i jakościowe treści, narodziło się nowe, unikalne medium, które stało się jednym z głównych trendów w produkcji mediów społecznościowych.
Fundacja Avalon, pragnąc wszechstronnie docierać do większej grupy odbiorców postanowiła zrealizować marzenie o autorskim podcaście, który wesprze ją w misji zmieniania postrzegania niepełnosprawności. Już od maja, podcast dostępny będzie na platformie medialnej Anywhere.pl!
Wystarczy zacząć… tworzyć wartościowy podcast
Start podcastu #WystarczyZacząć odbędzie się w maju – jako jeden z silnych elementów obchodów drugiej edycji Miesiąca Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnościami, Fundacji Avalon.  Ma być to szczególne miejsce, gdzie spotykać się będą osoby z niepełnosprawnościami i osoby pełnosprawne, które będą rozmawiać bez tabu, bez ograniczeń i bez cenzury. Każdy odcinek poświęcony będzie innemu tematowi.
Premierowy odcinek, “Jak nas widzą? A jacy jesteśmy?”, będzie rozmową, między innymi o wizerunku, o tym w jaki sposób język nas determinuje i o stereotypach związanych z postrzeganiem niepełnosprawności. Już wkrótce Fundacja Avalon będzie mogła zdradzić tajemnicę, o pierwszych, wspaniałych gościach, którzy zasiądą na kanapie w studiu Anywhere.pl. Czytaj dalej →