Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami

Szanowni Państwo,
Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami, w imieniu Fundacji Misja i Rozwój – MIR oraz wszystkich naszych zaangażowanych pracowników chcemy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia.
Dzisiaj, kiedy skupiamy się na świadomości i wsparciu dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, chcemy wyrazić naszą głęboką solidarność i szacunek wobec Was wszystkich. Wasza siła, determinacja i nieustannie pokazywana odwaga są dla nas inspiracją każdego dnia.
Fundacja Misja i Rozwój – MIR od zawsze zobowiązana jest do wspierania osób z niepełnosprawnościami w dążeniu do pełnej integracji społecznej, równych szans oraz godnego życia. Jesteśmy z Wami na każdym kroku, gotowi świadczyć pomoc, inspirować do osiągania celów i tworzyć razem z Wami otwarte społeczeństwo, w którym każda jednostka jest szanowana i doceniana.
Wszystkim niepełnosprawnym, ich rodzinom, opiekunom oraz wszystkim, którzy angażują się w poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami, składamy serdeczne życzenia siły, zdrowia i niekończącej się determinacji. Dziękujemy za Wasze nieustanne wysiłki na rzecz budowania bardziej dostępnej, zrozumiałej i akceptującej społeczności.
Niech Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami będzie okazją do refleksji nad osiągniętymi postępami, do świętowania Waszych sukcesów i do podkreślenia niezbędnej roli różnorodności w naszym społeczeństwie.
Razem możemy osiągnąć więcej. Z głębi serca życzymy Wam pomyślności, spełnienia marzeń oraz nieustającego wsparcia.
Z poważaniem,
Prezes Zarządu Fundacji Misja i Rozwój – MIR wraz z pracownikami Czytaj dalej →

Łódź na podium! Wręczono nagrody Komisji Europejskiej Access City Award

1 grudnia w Brukseli wręczono nagrody Komisji Europejskiej Access City Award 2024 Łódź zajęła drugie miejsce mając za konkurentów ponad 30 europejskich miast! Jury doceniło wielotorowe i wieloletnie działania Łodzi na rzecz osób z niepełnosprawnością. Obejmują one zarówno realizację dokumentów takich jak obowiązujący w mieście standard dostępności czy strategia rozwoju opierająca się na włączeniu wszystkich mieszkanek i mieszkańców, jak i konkretne działania w przestrzeni.
Pozytywnie oceniono działania rewitalizacyjne w dziedzinie poprawy jakości przestrzeni publicznych, poprawę dostępności do transportu zbiorowego, likwidację barier architektonicznych (np. przejścia podziemnego przy „Centralu”). Dostrzeżono także działania zrealizowane w samym urzędzie miasta, jak instalację totupointów, pętli indukcyjnych, czy wprowadzenie usługi „mobilny urzędnik”, adresowanej do osób niemogących opuszczać domu. Nagrodą dla Łodzi jest 120.000 euro. Pieniądze będą przeznaczone na dalsze działania wsparcia osób niepełnosprawnych.
– Dla nas zapewnienie pełnej dostępności jest równoznaczne z zapewnieniem wszystkim mieszkańcom możliwości funkcjonowania w tej przestrzeni w sposób samodzielny, bez względu na posiadane ograniczenia sprawności, mobilności czy percepcji – powiedziała w czasie gali wręczenia nagród Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łodzi serdecznie dziękując za wyróżnienie.
Access City Award to nagroda przyznawana miastom od 2010 roku za szczególne działania na rzecz włączenia osób z niepełnosprawnością w życie społeczne i ekonomiczne miast, poprawę dostępności przestrzeni publicznych, zapewnienie osobom z niepełnosprawnością warunków do harmonijnego rozwoju. W pierwszej piątce, poza Łodzią, znalazły się także: Tybinga (Niemcy), Saint-Quentin (Francja), San Cristóbal de La Laguna (Hiszpania) i South Dublin County (Irlandia) Czytaj dalej →

Darmowy Transport i Asysta: Zabrze Wybiega naprzeciw Potrzebom Osób z Trudnościami w Poruszaniu się

Miasto Zabrze zachęca do skorzystania z programu „Door to Door”, skierowanego do osób z ograniczoną mobilnością, które potrzebują transportu do lekarza, urzędu, sklepu czy innych miejsc. Program ten jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (MOPR) Zabrze przy wykorzystaniu dwóch wyspecjalizowanych pojazdów, obsługiwanych przez przeszkolonych asystentów, gotowych pomóc uczestnikom o ograniczonej sprawności. Co istotne, udział w programie jest całkowicie bezpłatny.
Transport „Door to Door” dostępny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-19:00, co sprawia, że jest to elastyczne i dostosowane do potrzeb uczestników rozwiązanie. Aby skorzystać z programu, należy spełniać pewne kryteria, takie jak posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub potrzeba pomocy w zakresie transportu z powodu trudności w samodzielnym poruszaniu się.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłosić się poprzez różne kanały komunikacji, takie jak strona internetowa www.mobilnymieszkaniec.zabrze.pl, telefony pod numerami 503-987-573 lub (32) 630-37-57, adres mailowy dyspozytor@mopr.zabrze.pl oraz poprzez aplikację „Mobilne Zabrze”. Dodatkowo, dyspozytor projektu przy ul. Stalmacha 7 jest dostępny do umawiania usług transportowych.
Cały projekt „Transport door to Door w Zabrzu” stał się możliwy dzięki umowie podpisanej przez Miasto Zabrze, która przewiduje kwotę 854 910,57 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 720 518,63 zł. Umowa ta jest częścią projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o nazwie „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
Program „Door to Door” jest dedykowany przynajmniej 400 mieszkańcom Zabrza z trudnościami w samodzielnym przemieszczaniu się, takim jak osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, o kulach, niewidome, słabowidzące i inne. Dzięki zapewnieniu bezpiecznego transportu i, tam gdzie potrzeba, wsparcia asystenckiego, uczestnicy projektu mają możliwość skorzystania z działań o charakterze społecznym, zawodowym i zdrowotnym dostosowanym do ich indywidualnych potrzeb. Dzięki temu programowi eliminowane są bariery, które wcześniej utrudniały dostęp do usług publicznych, przyczyniając się do poprawy jakości życia mieszkańców Miasta Zabrze. Czytaj dalej →

Czym różni się optometrysta od okulisty?

Z roku na rok coraz mniejszy odsetek Polaków ma zdrowe oczy. Kontakt z ekranem komputera, smartfona czy telewizora oraz brak odpowiedniej profilaktyki i troski o wzrok sprawia, że wady i choroby oczu dotykają coraz więcej osób. Regularne wizyty u specjalisty i badanie wzroku są konieczne, żeby zapobiec utracie zdrowia, a co za tym idzie pogorszeniu jakości życia.  Kiedy umówić się na badanie wzroku z optometrystą, a kiedy konieczna jest wizyta u lekarza okulisty wyjaśnia ekspert.
Ponad połowa Polaków ma stwierdzoną wadę wzroku lub chorobę oczu. Alarmujący jest bardzo duży odsetek młodzieży, która cierpi na problemy ze wzrokiem. W szybkim tempie przybywa osób, których dotyka krótkowzroczność nazywana przez ekspertów już epidemią. Coraz więcej Polaków uskarża się na suchość, pieczenie oczu oraz niewyraźne widzenie. Niewątpliwie wpływ na to ma coraz dłuższy kontakt z ekranami smartfonów oraz komputerów, niewłaściwe ich użytkowanie oraz brak odpowiedniej profilaktyki.
Nadmierna ekspozycja na niebieskie światło wpływa na jakość widzenia. Część Polaków do specjalisty zgłasza się dopiero gdy pojawi się problem. Tymczasem badać oczy powinniśmy regularnie i nie oznacza to koniecznie wizyty u okulisty. Badanie wzroku może być wykonane również przez optometrystę. Jest to specjalista ochrony zdrowia, który sprawdza kondycję układu wzrokowego, zajmuje się rozpoznaniem i korekcją wad wzroku. Prowadzi również edukację na temat higieny pracy układu wzrokowego oraz uczy pacjentów, jakie ćwiczenia pomogą wzmocnić mięśnie oka.
Kiedy zaczynam gorzej widzieć, coraz częściej pieką i łzawią mnie oczy powinienem udać się do optometrysty. Również w sytuacji gdy potrzebuję dobrać nowe okulary czy dopasować odpowiednie soczewki kontaktowe. Do okulisty musimy iść bezzwłocznie gdy doszło do urazu lub zmian w okolicach oczu. Również w sytuacjach kiedy ból oczu jest bardzo intensywny albo nasza widoczność jest zaburzona pomimo noszonych soczewek czy okularów. – wyjaśnia Piotr Toczołowski, optometrysta z Centrum Okulistycznego Nowy Wzrok.
Zarówno optometrysta, jak i okulista to zawody należące do systemu ochrony zdrowia. Okulista to lekarz, diagnozuje choroby oczu, ustala ich leczenie oraz jest uprawniony do przeprowadzania zabiegów chirurgicznych. Optometrysta bada wzrok i pomaga w doborze odpowiedniej korekcji. Bez względu na to czy wybierzemy lekarza okulistę czy optometrystę dobrym nawykiem w dzisiejszych cyfrowych czasach jest regularne odwiedzanie specjalistów i badanie wzroku. Pozwoli to zapobiec pogłębianiu się wad wzroku, daje też szansę na właściwe zdiagnozowanie i leczenie poważniejszych chorób oczu na wczesnym etapie. Czytaj dalej →

Program CzekoSprawni – OzN integralnym elementem pracowniczej Mieszanki

Wedel od 2021 roku rozwija program dedykowany zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami (OzN), stawiając na ich kompetencje i profesjonalne doświadczenie. To odpowiedź na bieżące potrzeby organizacji, zarówno pod kątem tworzenia różnorodnego i włączającego środowiska pracy, jak i możliwość wykorzystania ogromnego potencjału grupy, stanowiącej w Polsce 19,1% aktywnych zawodowo osób. W ciągu dwóch lat istnienia programu wskaźnik zatrudnienia OzN wzrósł z 0,85% do 5,79%.
Było to możliwe dzięki szeregowi działań edukacyjno-komunikacyjnych kierowanych zarówno do pracowników firmy, jak i potencjalnych kandydatów i innych pracodawców.
Jak wskazuje raport przygotowany na zlecenie Wedla, zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami jest trzecim co do ważności aspektem różnorodności dla kandydatów i kandydatek wchodzących i obecnych na rynku pracy. Innym ważnym wnioskiem jest to, że co drugi badany zwróci na nią uwagę, wybierając miejsce pracy.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kandydatów oraz świadomie budując różnorodne miejsce pracy, Wedel od 2021 roku realizuje program CzekoSprawni, który ukierunkowany jest na: zwiększenie zatrudnienia OzN w organizacji, edukację pracowników i kandydatów, a także dzielenie się dobrymi praktykami ze światem biznesu
– Od startu programu zwiększyliśmy zatrudnienie OzN w naszej organizacji z 0,85% do 5,79% a wraz z nim budujemy coraz większą świadomość korzyści z aktywizacji – zarówno dla samych pracowników jak i ich przełożonych i współpracujących zespołów. Jest to możliwe dzięki wewnętrznym działaniom edukacyjnym m.in. cyklowi artykułów pt. “CzekoSprawni są wśród nas” w firmowym newsletterze, w którym skupiliśmy się na wyzwaniach związanych z niepełnosprawnościami niewidocznymi wiedząc, że stanowią one znaczną liczbę (nawet 62%) wszystkich niepełnosprawności. Ważnym elementem programu jest wymiana doświadczeń zespołów mających na pokładzie pracownika z niepełnosprawnością z tymi, którzy dopiero rozważają dołączenie do programu – przyznaje Aleksandra Kusz vel Sobczuk, Kierowniczka Komunikacji Korporacyjnej i ESG w filmie Wedel, zatrudniająca w swoim zespole pracownika z niepełnosprawnością. Czytaj dalej →

Wąskotorówką bez barier 2023: Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie zaprasza na obchody Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami

Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie kontynuuje swoją tradycję angażowania się w obchody Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami. W tym roku, pod hasłem „Wąskotorówka bez barier 2023”, muzeum przygotowało specjalną ofertę dedykowaną osobom z niepełnosprawnościami i ich opiekunom. Serdecznie zaprasza ich do udziału w wydarzeniu, które odbędzie się w piątek, 1 grudnia br.
Jednym z głównych elementów tej wyjątkowej inicjatywy jest możliwość bezpłatnego zwiedzania muzeum przez cały dzień pracy, czyli od godziny 9:00 do 17:00. Muzeum Kolei Wąskotorowej postanowiło także zaoferować bezpłatne zwiedzanie z przewodnikiem, co pozwoli na lepsze zrozumienie bogatej historii kolei wąskotorowej. W ramach tej oferty, dostępna będzie również wystawa czasowa pt. „Żywe dziedzictwo – tradycje od pokoleń… na kolei”, umiejscowiona w zwykle zamkniętej dla zwiedzających poczekalni dworcowej głównego budynku stacyjnego z 1937 r. (ważna jest wcześniejsza rezerwacja).
Celem obchodów Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami jest nie tylko przybliżenie społeczeństwu problemów, z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnościami, lecz także wspieranie ich integracji w życiu społecznym i kulturalnym. To szczególne święto, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1992 r., stanowi doskonałą okazję do zwiększenia świadomości publicznej na temat korzyści płynących z pełnej integracji osób z niepełnosprawnościami we wszystkich dziedzinach życia.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z oferty „Wąskotorówki bez barier 2023” i zwiedzeniem muzeum z przewodnikiem proszone są o wcześniejszą rezerwację. Mogą to zrobić poprzez kontakt telefoniczny pod numerem (46) 862-59-75 wewn. 2 lub za pośrednictwem e-maila na adres centrum@stacjamuzeum.pl. Czytaj dalej →

Gamechanger w lubelskiej kulturze. Miasto prezentuje „Standardy dostępności kultury”

Miasto Lublin z dumą prezentuje „Lubelskie Standardy Dostępności Kultury” – przełomowy dokument, który ma na celu zapewnić pełną dostępność do bogactwa kulturalnego dla osób z niepełnosprawnościami. Inicjatywa ta, oparta na konsultacjach społecznych i wspólnych wysiłkach różnych podmiotów, ma być przewodnikiem dla instytucji kultury, organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych, aby ich oferta była otwarta dla wszystkich.
Dokument składa się z pięciu głównych obszarów: zarządzanie, współpraca, współdzielenie, komunikacja oraz włączanie do odbioru i tworzenia kultury. Podkreśla on znaczenie używania języka inkluzywnego, eliminującego stereotypy, oraz przekonuje, że zapewnianie dostępności to praca zespołowa. Stanowi to ważny krok w kierunku stworzenia równych możliwości korzystania z kultury bez względu na ewentualne ograniczenia.
Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępczyni Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji, podkreśla wagę tego działania: Czytaj dalej →

Uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w Pałacu Prezydenckim

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, który przypada 3 grudnia, Minister Marlena Maląg oraz wiceminister Paweł Wdówik wzięli udział w uroczystości zorganizowanej w Pałacu Prezydenckim. W trakcie wydarzenia, Prezydent RP Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym osobom za ich wkład w rozwój działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła 3 grudnia Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych, a w Polsce to święto nabiera szczególnego wymiaru dzięki zaangażowaniu władz państwowych. W trakcie uroczystości Prezydent RP podkreślił znaczenie pracy nad ustawą o asystencji osobistej, której prace są realizowane we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej. Wyraził nadzieję, że projekt w tej sprawie zostanie skierowany do laski marszałkowskiej już w styczniu.
W swoim wystąpieniu Minister Marlena Maląg podkreśliła osiągnięcia Polski na polu praw osób niepełnosprawnych: „Jesteśmy pierwszym państwem w Europie i drugim na świecie, które opracowało i przyjęło ustawę o dostępności, zapewniającą swobodny dostęp do dóbr, usług oraz możliwość udziału w życiu społecznym i publicznym osobom o szczególnych potrzebach.”
Wiceminister Paweł Wdówik, pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, podkreślił, że dzięki wprowadzonym rozwiązaniom, takim jak ustawa o asystencji oraz świadczenie wspierające, osoby z niepełnosprawnością stają się pełnoprawnymi obywatelami, cieszącymi się możliwościami dostępności i pełnym zachowaniem podmiotowości.
Uroczystość w Pałacu Prezydenckim była również okazją do uhonorowania osób zasłużonych na polu aktywnej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym sportowców, trenerów, działaczy, nauczycieli i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Czytaj dalej →

Startuje Tydzień Praw Osób Niepełnosprawnych w Parlamencie Europejskim

Od 27 listopada do 4 grudnia trwał będzie Tydzień Praw Osób Niepełnosprawnych w Parlamencie Europejskim, który ma na celu podniesienie świadomości i prowadzenie debaty publicznej w sprawie zagwarantowania wszystkim osobom niepełnosprawnym pełnego korzystania z ich praw. Inicjatywa organizowana wokół Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, przypadającego 3 grudnia, obejmuje szereg wydarzeń, debat i głosowań prowadzonych przez różne komisje parlamentarne.
W tym roku Komisja Rozwoju skoncentruje się na dostępie do edukacji i szkoleń w krajach rozwijających się, podczas gdy Komisja Petycji zorganizuje doroczne warsztaty dotyczące praw osób niepełnosprawnych. Inne tematy obejmują barierę w dziedzinie transportu i turystyki (Komisja Transportu) oraz prawa osób niepełnosprawnych w sytuacjach konfliktu i powojennych (Podkomisja ds. Praw Człowieka).
Ważnym aspektem programu jest spotkanie Komitetu ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, obejmujące wymianę poglądów na temat Europejskiej Karty Osób Niepełnosprawnych i Europejskiej Karty Parkingowej. W środę po południu odbędzie się także wspólne wysłuchanie z Komitetem ds. Praw Kobiet i Równości Płci na temat „Szkodliwych praktyk w UE wobec kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnościami”. Dodatkowo, w planach jest spotkanie z przedstawicielami krajowych parlamentów, dotyczące udziału osób niepełnosprawnych w procesie wyborczym, które odbędzie się 4 grudnia.
Tydzień Praw Osób Niepełnosprawnych stanowi coroczny punkt centralny działań prowadzonych przez cały rok, które mają na celu zapewnienie, że wszystkie osoby z wszelkimi rodzajami niepełnosprawności mogą prowadzić niezależne życie i być w pełni zintegrowane społecznie.
Parlament Europejski, poprzez swoje biuro, zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia wewnętrznego funkcjonowania, zapewniając jednocześnie dostępność fizyczną i cyfrową dla wszystkich użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych. Działania te obejmują również zobowiązanie do zatrudniania większej liczby osób z niepełnosprawnościami, co stanowi krok w kierunku bardziej inkluzywnego środowiska pracy. Czytaj dalej →

Ruda Śląska: Sprawcy wypchnięcia niepełnosprawnego z tramwaju ujęci!

Policjanci z rudzkiej dwójki dążyli do ustalenia tożsamości mężczyzny, który 11 listopada 2023 roku wypchnął z tramwaju niepełnosprawnego mężczyznę. W wyniku upadku pokrzywdzony doznał poważnych obrażeń głowy i przebywał w szpitalu. Apel do świadków, ale także do osób rozpoznających sprawców przyniósł pozytywny skutek – sprawca i jego kompan zostali zatrzymani.
Do tego bulwersującego zdarzenia doszło w sobotę 11 listopada, w tramwaju linii 9, na przystanku Wirek-Katowicka. Śledczy z Komisariatu Policji II w Rudzie Śląskiej na podstawie nagrania z kamery monitorującej tramwaj ustalili sprawcę i za zgodą prokuratora opublikowali jego wizerunek, a także jego kompana. Duży odzew społeczeństwa i dobre rozpoznanie policjantów z Rudy Śląskiej i miast ościennych doprowadziły do zatrzymania obu mężczyzn. Sprawca wraz z kolegą ukrywali się w jednym z mieszkań na terenie Chorzowa. Czytaj dalej →