Prawie połowa ludzi na świecie do 2050 r. będzie mieć krótkowzroczność. Coraz częściej ludzi dotyka też problem suchego oka

Źródło: Newseria.pl

Do 2050 roku 4,7 mld ludzi na świecie, czyli blisko połowa populacji, będzie miało krótkowzroczność – wynika z prognoz Brien Holden Vision Institute. Zdaniem ekspertów mamy do czynienia z epidemią krótkowzroczności, przede wszystkim dlatego, że coraz częściej patrzymy w bliży: w ekrany komputerów czy smartfonów. Ponad 80 proc. Polaków podczas pracy przed ekranem nie robi wymaganej co godzinę przerwy. Dlatego coraz częstszym problemem okulistycznym jest też tzw. suche oko, czyli wysuszona spojówka, która objawia się uczuciem piasku pod powiekami.
– W Polsce, tak jak na całym świecie, rośnie liczba krótkowidzów, czyli najlepiej widzimy z bliska. Jest to prawdopodobnie związane z dużą liczbą tabletów, komórek i ciągłą pracą z komputerem – czyli pracą z bliska. Dane WHO i przewidywania dla Europy Wschodniej są takie, że w 2050 połowa społeczeństwa będzie krótkowzroczna. W 2010 mieliśmy 20 proc. populacji Europy Wschodniej z krótkowzrocznością, czyli odsetek wzrośnie dwukrotnie. Natomiast w Azji i Azji Wschodniej w 2050 roku będzie 2/3 ludności noszącej okulary – podkreśla w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes dr Piotr Fryczkowski, okulista z przychodni Retina.
Jeszcze w 2000 roku krótkowzroczność stwierdzono u niemal 1,4 mld ludzi na świecie, czyli 23 proc. populacji. U 163 mln osób wykryto wadę tak poważną, że groziła utratą widzenia. Z badań ekspertów z Brien Holden Vision Institute przy Uniwersytecie Nowej Południowej Walii w Sydney wynika, że do 2050 roku połowa ludzi na świecie będzie krótkowidzami. Krótkowzroczność stanie się też główną przyczyną utraty widzenia. 10 proc. populacji na świecie będzie zagrożona ślepotą ze względu na krótkowzroczność poniżej -5 dioptrii. Coraz częściej problem z widzeniem mają też dzieci. Głównymi winowajcami są ekrany: telewizora, komputera czy smartfona.
– Akomodacja to zdolność oka do tego, byśmy mogli popatrzeć z bliska, a zaraz potem z daleka. To praca mięśni, w której soczewka oka robi się grubsza albo cieńsza. Jeżeli patrzę z bliska, to mięsień jest napięty, jeśli patrzę daleko – mięsień jest rozluźniony. Każdy mięsień się męczy. Nie ma takiego mięśnia, którego możemy napiąć i trzymać tak przez 8 godzin, bo wymaga odpoczynku. Mniej więcej na godzinę pracy z bliska powinniśmy przez 2–3 minuty patrzeć daleko, żeby rozluźnić mięśnie wewnątrz oka – mówi Piotr Fryczkowski.
Z tegorocznego badania zrealizowanego przez IQS dla Vision Express wynika, że 82 proc. badanych nie robi cogodzinnej przerwy podczas pracy przy komputerze. Inne szkodliwe praktyki to czytanie przy nieodpowiednim świetle i oglądanie telewizji więcej niż cztery godziny dziennie (po 81 proc.). Niepokoić może też fakt, że Polacy nie przywiązują dużej uwagi do wzroku – 65 proc. osób od roku nie było u okulisty, a 16 proc. – jeszcze nigdy. Jednocześnie co czwarta osoba źle ocenia stan swojego wzroku, a 47 proc. wskazuje, że ma wadę wzroku lub chorobę oczu.
Problemy ze wzrokiem są coraz częstsze i nie dotyczą tylko krótkowzroczności. Coraz częściej skarżymy się na suche oko, które zdaniem okulisty staje się problemem cywilizacyjnym – przez pracę w bliży, w klimatyzowanych lub ogrzewanych pomieszczeniach. Uczucia piasku w oczach nie powinno się lekceważyć, bo przy braku reakcji narażamy się na trwałe uszkodzenie narządu wzroku.
– Przy pracy z bliska, w złym oświetleniu, w pomieszczeniach klimatyzowanych, oko musi się bardzo mocno wysilać, bo mięsień wewnątrz jest bardzo napięty. Dodatkowo człowiek zapomina o mruganiu, bo patrzy w ekran i jest skupiony na tym, co ma zrobić. W każdym biurze jest sucho, są duże przestrzenie, w których jest bardzo dużo ludzi i sprzętu, więc powietrze automatycznie się nagrzewa. Latem nie ma otwartych okien, tylko klimatyzatory, z reguły bez nawilżaczy. To doprowadza po pewnym czasie do tego, że spojówka robi się czerwona, mamy ciągle oczy królika, uczucie piasku pod oczami. Radą jest dobre „używanie” oka, czyli mruganie i przerwy w pracy, nawilżacze i czasami krople nawilżające do oczu – przekonuje dr Piotr Fryczkowski. Czytaj dalej →

Nowa ustawa o dostępności: PFRON wzmocni działania

Źródło: inf. pras.

W piątek 19 lipca br. Sejm RP przyjął ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dokument zakłada m.in. utworzenie Funduszu Dostępności, zlikwidowanie barier architektonicznych, cyfrowych i informacyjno-komunikacyjnych w instytucjach publicznych, a także możliwość złożenia skargi na brak dostępności do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Celem przyjętej ustawy jest dążenie do sytuacji, w której osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym osoby niepełnosprawne, będą mogły w sposób możliwie samodzielny korzystać z usług publicznych. Przepisy określają nie tylko środki służące zapewnieniu dostępności, ale wskazują też konkretne obowiązki instytucji publicznych w tym zakresie.
Najważniejszą zmianą, a jednocześnie istotnym instrumentem regulującym zapisy ustawy, jest możliwość zgłoszenia skargi na brak dostępności placówek publicznych. Zgodnie z nowymi przepisami Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będzie egzekwować działania na rzecz dostępności.
W pierwszym kroku każda osoba będzie mogła zwrócić uwagę instytucji publicznej na występujące w niej utrudnienia architektoniczne, cyfrowe lub bariery informacyjno-komunikacyjne. – W przypadku, gdy podmiot nie rozwiąże wskazanych problemów, kolejnym etapem będzie złożenie do właściwego oddziału PFRON skargi na brak dostępności. My, w drodze administracyjnej, będziemy wydawali decyzję o dostosowaniu – wyjaśnia prezes zarządu PFRON Marlena Maląg. Brak realizacji decyzji będzie skutkował nałożeniem na dany podmiot kary pieniężnej. Pozyskane środki pieniężne zostaną przekazane na nowo powstały Fundusz Dostępności.
Ustawa ta będzie pierwszym w Polsce rozwiązaniem o charakterze systemowym na rzecz dostępności. – Polska jest piątym w Europie krajem, który kompleksowo rozwiązuje bariery, z jakimi mierzyć się muszą osoby z niepełnosprawnościami – podkreśla Marlena Maląg.
Ta długo oczekiwana regulacja prawna ma ogromne znaczenie strategiczne dla rządu i instytucji, których celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Ustawa została przyjęta przez Sejm RP w piątek 19 lipca. Za projektem zagłosowało 415 posłów, a 2 wstrzymało się od głosu. Nikt nie był przeciwny. Czytaj dalej →

Szczebrzeszyn: Szpital wzbogacił się o nowe urządzenie okulistyczne

Źródło: ZOZ Szczebrzeszyn

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie zakupił nowy sprzęt diagnostyczny SL 115 do Poradni Okulistycznej.
Placówka zakupiła niedawno nową lampę szczelinową. – Wierzę, że nowa lampa szczelinowa w gabinecie okulistycznym poprawi komfort pracy lekarzy i wpłynie na większą dostępność i pełniejszą diagnostykę – mówi Maria Słota dyrektor szpitala.
Wbudowany w lampę biomikroskop pozwala osobie badającej na odpowiednie powiększenie oraz widzenie przestrzenne, a to przekłada się na precyzję w zdiagnozowaniu pacjenta. Czytaj dalej →

PGE Obrót ostrzega przed fałszywymi e-mailami wzywającymi do zapłaty

Źródło: inf. pras.

Po raz kolejny do pracowników PGE Obrót docierają sygnały od osób, które otrzymały fałszywe wiadomości e-mail wzywające do uregulowania rzekomych należności pod rygorem konsekwencji windykacyjnych.
Wiadomości przesyłane są z adresów pge@rozliczenia.pl lub pge@rachunki.pl. Nadawca, podpisujący się jako Michał Sajewicz, wzywa do zapłaty załączonej faktury. W fałszywej wiadomości mowa jest również o konsekwencjach windykacyjnych w przypadku nieuregulowania wskazanych należności. Zgłoszenia dotyczące fałszywych maili Spółka odnotowuje w całej Polsce.
Zwracamy się do naszych Klientów i Pracowników o zachowanie szczególnej uwagi oraz przekazanie ostrzeżenia Państwa rodzinom i znajomym. Prosimy również o nieotwieranie załączonych do wiadomości plików oraz niewpłacanie pieniędzy na konto przekazywane w fałszywej korespondencji.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Infolinią PGE: (+48) 422 222 222.
Działania nieuczciwych sprzedawców to problem, z którym zmagają się wszyscy operatorzy usług. PGE Obrót opiera swoją działalność na transparentności oraz uczciwej konkurencji, polegającej m.in. na dokładnym informowaniu klientów o swoich produktach i usługach. Spółka posiada certyfikat Kodeksu Dobrych Praktyk w ramach Towarzystwa Obrotu Energią (TOE). Co roku, w ramach TOE, włącza się ogólnopolską kampanię informacyjną „Sprawdź kto sprzedaje Ci energię”, mającą na celu ostrzeganie przed nieuczciwymi praktykami sprzedaży prądu i gazu na rynku.
Ponadto, spółka prowadzi własne akcje informacyjne ostrzegające oraz informujące klientów, jak nie dać się oszukać, a także, przypominające o prawach konsumentów i zachęcające do dokładnego czytania wszelkiego rodzaju umów. Czytaj dalej →

500 plus dla niepełnosprawnych: Sejm przyjął ustawę

Źródło: MRPiPS

Sejm przyjął w piątek ustawę o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, czyli tzw. „500+” dla osób niepełnosprawnych. To realizacja zapowiedzi złożonej przez premiera Mateusza Morawieckiego. Pierwsze świadczenia uzupełniające mogłyby być realizowane już od października br.
Ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji jest realizacją zapowiedzi złożonej przez premiera Mateusza Morawieckiego osobom, które ze względu na stopień niepełnosprawności są całkowicie zależne od wsparcia ze strony najbliższych oraz otoczenia, w tym instytucjonalnego.
– Celem ustawy jest dodatkowe wsparcie finansowe najbardziej potrzebujących osób w postaci świadczenia uzupełniającego w wysokości 500 zł ze względu na zwiększone koszty związane z pielęgnacją, rehabilitacją oraz opieką medyczną. Co ważne, zaproponowane przez nas rozwiązanie ma charakter systemowy, nie jednorazowy, którego celem jest poprawa sytuacji osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji w perspektywie długofalowej – tłumaczy minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa.
Do świadczenia uzupełniającego uprawnione będą osoby, które ukończyły 18 lat i których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona określonym w projektowanej regulacji orzeczeniem, które nie posiadają prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub gdy wysokość tych świadczeń nie przekracza kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, czyli dzisiaj 1100 zł.
– Świadczenie przyznawane będzie na wniosek osoby uprawnionej złożony do organu wypłacającego świadczenia emerytalno-rentowe, a w przypadku osób nieposiadających prawa do świadczeń finansowanych ze środków publicznych lub mających prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – wyjaśnia minister Bożena Borys-Szopa.
Warto podkreślić, że świadczenia wypłacane będą w wysokości – 500 zł. Będą zwolnione z opodatkowania i składki na ubezpieczenie zdrowotne, a organ wypłacający nie będzie mógł dokonywać potrąceń i egzekucji. Dodatkowo świadczenie nie będzie wliczać się też do dochodów np. przy ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego, świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej itd. Kwota świadczenia nie byłaby też zaliczana do dochodów, od których odlicza się wydatki na cele rehabilitacyjne.
Z szacunków MRPiPS wynika, że uprawnionych do świadczenia uzupełniającego będzie ok. 500 tys. osób.
Świadczenie uzupełniające, koszty obsługi jego wypłaty oraz koszty obsługi wniosku finansowane będą ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Czytaj dalej →

Letnie urazy oczu

Źródło: zdrowie.pap.pl / Monika Wysocka

Urazy oka to jeden z najczęstszych powodów zgłaszania się do okulisty. Wielu można byłoby uniknąć, stosując odpowiednie zabezpieczenie. Co ciekawe, mały ból po urazie oka może sugerować, że dzieje się coś niepokojącego. Sprawdź, co robić, gdy do oka coś wpadnie i kiedy nie zwlekać z wizytą u specjalisty.
Nawet pozornie niegroźne sytuacje, jak dostanie się ziaren piasku czy owada do oka mogą rozwinąć się do bolesnego zapalenia spojówek  i zepsuć nam urlop. Latem natomiast spędzamy więcej czasu na dworze – plażujemy, jeździmy na wycieczki rowerowe, spędzamy czas na działkach, pracujemy na powietrzu – to sytuacje, w których łatwiej niż w zaciszu domowym o urazy oczu.
– W praktyce klinicznej urazy dzieli się na przenikające, nieprzenikające, penetrujące, chemiczne i tępe. Z punktu widzenia pacjenta ważne jest zaś czy te urazy są błahe czy poważne i czy powinien wybrać się na dyżur okulistyczny, gdzie zapewne czeka go kilka godzin oczekiwania – mówi okulista dr n med. Radosław Różycki z Centrum Medycznego MML w Warszawie. Czytaj dalej →

Ustawa o dostępności przyjęta przez Sejm

Źródło: inf. pras.

415 do 0 przy 2 wstrzymujących się – takim wynikiem może pochwalić się rządowy projekt ustawy o dostępności, przyjęty podczas piątkowego głosowania w Sejmie. Dokument zakłada między innymi utworzenie Funduszu Dostępności, zlikwidowanie barier architektonicznych i cyfrowych w instytucjach publicznych czy możliwość złożenia skargi na brak dostępności.
„W polityce, jak w każdej dziedzinie, są sprawy błahe, ważne i absolutnie kluczowe. Do tej trzeciej grupy można zaliczyć wsparcie dla tych, którzy w życiu mają nieco pod górkę. Ustawa #DostępnośćPlus, bo tak ją w skrócie nazywamy, ma być taranem, który otworzy drzwi do instytucji publicznych osobom z niepełnosprawnościami i seniorom. Wynik głosowania pokazuje, że przekonanie o skuteczności tego tarana jest ogromna” – powiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.
„Projekt jest istotnym krokiem w kierunku budowania nowego wizerunku podmiotów publicznych. Sektor publiczny będzie zobowiązany do zapewnienia przynajmniej minimalnej dostępności” – mówiła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak podczas dyskusji o projekcie w Sejmie.
We wtorek i w środę, 16-17 lipca, odbyły się czytania, na których wprowadzono drobne zmiany redakcyjne w treści ustawy. Ustawa została przyjęta przez Sejm w piątek 19 lipca. 415 posłów głosowało za projektem, 2 wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw.
Ustawa w sposób kompleksowy podejmuje tematykę dostępności, przede wszystkim dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów. Najważniejsze rozwiązania to przede wszystkim:
– zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej w instytucjach publicznych (szkołach, urzędach, uczelniach, placówkach służby zdrowia),
– utworzenie Funduszu Dostępności, z którego środki mają być przeznaczone na usprawnienia w budynkach dla osób z niepełnosprawnościami,
– możliwość złożenia skargi na brak dostępności, która w przypadku braku reakcji będzie mogła skończyć się nałożeniem grzywny na instytucję publiczną przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, –
– szansa zdobycia certyfikatu dostępności przez organizacje pozarządowe i podmioty prywatne, które będą spełniać wymagania dostępności,
– większa koordynacja prodostępnościowych inicjatyw – rządowym koordynatorem będzie minister inwestycji i rozwoju, wspierany przez Radę Dostępności. Czytaj dalej →

Nowelizacje ustaw o pomocy społecznej i o ochronie zdrowia przyjęte

Najważniejsze zmiany to poprawa bezpieczeństwa oraz warunków pobytu osób starszych i niepełnosprawnych przebywających w placówkach całodobowej opieki, ograniczenie skali nieprawidłowości i poszerzenie katalogu zwalniania z opłat za pobyt w placówkach. W piątek posłowie zdecydowali o przyjęciu nowelizacji ustaw o pomocy społecznej i o ochronie zdrowia publicznego.
– Zmiany mają przede wszystkim ograniczyć nieprawidłowości w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku. Chodzi o zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa i poprawę warunków życia mieszkańcom tych placówek – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa.
Nowe przepisy zakładają m.in., że podmiot, na który nałożono karę za prowadzenie jednej placówki bez zezwolenia, i który będzie prowadził inną placówkę także bez zezwolenia – otrzyma karę 40 tys. zł (nie dostanie także pozwolenia na prowadzenie działalności przez kolejne 5 lat od ukarania). To duża zmiana. To także obowiązek posiadania przez placówki dźwigu osobowego.
Doprecyzowano też przepisy dotyczące dokumentów wymaganych przy wniosku o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie placówki. Z kolei, aby pomóc niewielkim placówkom, w których przebywa do 5 osób, złagodzono niektóre standardy.
– Uzupełniono także dotychczasowe przepisy o dodatkowe wymagania dotyczące zatrudniania personelu opiekuńczego tak, aby opieki nie sprawowały osoby bez podstawowej wiedzy w tym zakresie – zaznacza minister Bożena Borys-Szopa. Jak dodaje, wojewoda będzie mógł kontrolować, czy zatrudnieni pracownicy mają odpowiednie kwalifikacje.
Poszerzono również katalog sytuacji, w których będzie można zwolnić z obowiązku wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej. Dotyczy to przede wszystkim dzieci, których rodzice zostali umieszczeni w domu pomocy społecznej, a w przeszłości zachowywali się w stosunku do nich wyjątkowo nagannie. – Chodzi o podstawowe poczucie sprawiedliwości – podkreśla szefowa MRPiPS. Czytaj dalej →

Drugi dzień posiedzenia Sejmu – 500 plus dla niepełnosprawnych i rozwiązania w obszarze e-zdrowia

Źródło: Sejm RP

W czwartek 18 lipca Sejm kontynuował pracę nad projektem o świadczeniu uzupełniającym, przewidującym przyznanie świadczenia w wysokości 500 zł miesięcznie osobom, które ukończyły 18 lat i których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji. Projekt został ponownie skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.
Następnym punktem poddanym pod debatę był rządowy projekt nowelizacji niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia. Przewiduje on wprowadzenie pakietu zmian służących przyspieszeniu informatyzacji systemu ochrony zdrowia w Polsce. Proponowane ułatwienia maja służyć pacjentom, jak np. możliwość założenia w placówce podstawowej opieki zdrowotnej Internetowe Konto Pacjenta, złożenia zdalnie deklaracji wyboru lekarza, wystąpienie zdalnie o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego czy skorzystanie z rejestracji w placówce medycznej przy pomocy aplikacji mObywatel. Z kolei w odpowiedzi na postulaty zgłaszane przez środowisko medyczne możemy przykładowo wymienić wprowadzenie mechanizmu automatycznie określającego poziom odpłatności leków na e-recepcie na podstawie wskazania medycznego, wydłużenie okresu realizacji e-recepty do 360 dni i wiele innych. Do III czytania projektu Izba przystąpi w bloku głosowań. Czytaj dalej →

Żmigród: Wystartował nabór w ramach programu Opieka Wytchnieniowa

Źródło: UG Żmigród

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie, w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, rozpoczął rekrutację uczestników do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019. Dokumenty przyjmowane są do 31.07.2019r.
– W ramach realizacji zadania planujemy świadczenie usługi wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osób legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, niekorzystających z innych form usług – mówi dyrektor GOPS Ewelina Kondracka.
W ramach Programu realizowane będą następujące formy wsparcia: Czytaj dalej →