Jaworzno: Powstał Punkt Informacyjny Dla Osób z Niepełnosprawnościami

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie połączyły siły czego efektem jest nowo powstały Punkt Informacyjny dla Osób Niepełnosprawnych. Punkt będzie funkcjonował w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności od środy, 5 sierpnia.
Ideą przewodnią powstania punktu była bezpłatna i kompleksowa pomoc osobom z niepełnosprawnością w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej.
Miejsce powstania punktu jest nieprzypadkowe. Czytaj dalej →

Wybory Prezydenckie 2020: Czy oddawano głosy za mieszkańców DPS-ów?

Kilkaset skarg i sygnałów od obywateli i organizacji społecznych wpłynęło  do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w związku z wyborami na prezydenta. Dotyczą one przede wszystkim zagwarantowania konstytucyjnych praw wyborczych w czasie walki z wirusem COVID-19.
21 lipca Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej zgłosiła problem głosowania w niektórych odrębnych obwodach głosowania utworzonych w Domach Pomocy Społecznej.
W piśmie wskazano, że z danych dostępnych na stronie PKW wynika, iż w kilkudziesięciu z obwodów głosowania zlokalizowanych w DPS-ach nie oddano ani jednego głosu na jednego z dwóch kandydatów. Pisały o tym także media.
Do Federacji napływały pośrednie i niepokojące sygnały oraz relacje części osób zatrudnionych w DPS-ach co do możliwych naruszeń czynnego prawa wyborczego.
Na głosowanie mieszkańcy byli prowadzeni przez opiekuna, który „pomagał” oddawać głos. Mieszkańcy relacjonowali później opiekunom, że inny opiekun zakreślał za nich na karcie do głosowania. Personel DPS-ów szczególnie niepokoiła sytuacja, gdy na głosowanie był prowadzony np. mieszkaniec niewidomy lub niesamodzielny w zakresie zdolności do podejmowania decyzji.
Według Federacji tegoroczne wybory miały w DPS-ach charakter wyjątkowo hermetyczny (stan epidemii), co nie sprzyjało ich transparentności – wobec ograniczonej możliwości udziału mężów zaufania.
Adam Bodnar poprosił przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Sylwestra Marciniaka o opinię o potencjalnych nieprawidłowościach w obwodach głosowania utworzonych w DPS-ach.
Pyta też, czy do PKW, komisarzy wyborczych czy Krajowego Biura Wyborczego napływały podobne sygnały. Chce także znać opinie PKW do co regulacji prawnej i praktyki powoływania obwodowych komisji wyborczych w DPS-ach, w tym także możliwości pełnienia przy nich funkcji mężów zaufania i obserwatorów społecznych. Czytaj dalej →

Ochronić rodziny, seniorów i niepełnosprawnych. Ministerstwo Rodziny opracowuje plan działań przed drugą falą COVID-19

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje zespół ds. planowania działań, których celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19. – Naszym priorytetem jest ochrona polskich rodzin, seniorów, osób niepełnosprawnych, a także pracowników i pracodawców – podkreśla minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.
Funkcjonujący w resorcie zespół ma za zadanie opracować plan działania, którego głównym celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19 przed nadejściem drugiej fali epidemii, a także przygotowanie instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych oraz pozostających w pieczy zastępczej na zagrożenia z tym związane.
Jak zaznacza minister Marlena Maląg, ochrona polskich rodzin, seniorów, osób z niepełnosprawnościami a także pracowników i pracodawców to priorytet w działaniach ministerstwa. – Dotychczasowe działania resortu, którym kieruję, pozwoliły polskim rodzinom przejść przez ten trudny czas w ostatnich miesiącach – mówi minister. – Zależy nam na skutecznej ochronie polskich rodzin. Zdajemy sobie sprawę, że pandemia odbiła się na codziennym życiu wielu polskich rodzin – dodaje. Czytaj dalej →

Uwaga mieszkańcy województwa świętokrzyskiego! Zapraszamy do udziału w projekcie „Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu drugiego”

Cukrzyca typu 2 jest chorobą, która dotyka coraz szerszą część społeczeństwa. W Polsce cierpi na nią ponad 3 miliony osób a liczba ta stale rośnie. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w przeciągu 10 kolejnych lat będzie ona jedną z głównych przyczyn zgonów populacji ludzkiej. Pogłębiający się problem jest wynikiem wielu składowych, przede wszystkim nadwagi, niewystarczającej aktywności fizycznej oraz złych nawyków żywieniowych. Według danych publikowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (na podstawie publikacji poszczególnych UW) wyraźnie widać, że w województwie świętokrzyskim szybciej niż na tle Polski rośnie liczba osób chorujących na cukrzycę typu 2, oraz osób obarczonych ryzykiem zachorowania na to schorzenie.
Wychodząc naprzeciw problemowi, Uzdrowisko Busko Zdrój S.A. realizuje projekt pn. „Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu drugiego” współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.
Celem głównym programu jest ochrona zdrowia oraz poprawa świadomości w zakresie profilaktyki cukrzycy, nadwagi i otyłości wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego poprzez przeprowadzenie interwencji edukacyjno-zdrowotnej do końca XI 2020 roku w grupie osób w wieku 45-64 lat.
Beneficjentem programu jest populacja mieszkańców województwa świętokrzyskiego w wieku 45-64 lata, którzy w przeciągu ostatnich 3 lat nie mieli wykonywanych badań w kierunku cukrzycy, oraz u osób z czynnikami ryzyka (PTD 2016). Preferencyjnie traktowane będą osoby zagrożone ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym, identyfikowane na podstawie informacji uzyskiwanych w trakcie wywiadu (wiek > 50 lat, bezrobocie, miejsce zamieszkania: wieś, wykształcenie poniżej średniego, samotność, niepełnosprawność itd.).
Jest to złożone, wieloetapowe przedsięwzięcie, które składać się będzie przede wszystkim z:
1) Identyfikacja grup ryzyka Czytaj dalej →

Od stycznia 2021 r. minimalne wynagrodzenie wzrośnie. Przeczytaj o ile

Założenia do projektu przyszłorocznego budżetu zakładają wzrost PKB o 4 proc. i inflacji o 1,8 proc. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. wyniesie 2 800 zł – to wzrost o 200 zł w porównaniu z 2020 r. i 550 zł – z 2019 r. Do 18,30 zł wzrośnie też minimalna stawka godzinowa.
Rada Ministrów zaproponowała, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. wyniosło 2 800 zł. To wzrost o 7,7 proc. w stosunku do płacy minimalnej obowiązującej w 2020 r., tj. 2 600 zł.
W rezultacie w 2021 r. minimalne wynagrodzenie będzie stanowić 53,2 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2021 r.
Przyjęcie tej propozycji spowoduje zwiększenie wydatków budżetu państwa o ok. 385,8 mln zł.
Wzrośnie też minimalna stawka godzinowa. Ma ona wynieść 18,30 zł. Przyjęcie tej propozycji spowoduje zwiększenie wydatków budżetu państwa o ok. 2,5 mln zł.
W porównaniu do 2015 r. płaca minimalna wzrosła o 850 zł – o 48,6 proc. w ciągu ostatnich pięciu lat. Biorąc pod uwagę propozycję na 2021 r., różnica ta wyniesie 1050 zł, co będzie oznaczało wzrost o 60 proc. Czytaj dalej →

ZUS wznawia kierowanie na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej

Jeśli jesteś skierowany na rehabilitację w systemie stacjonarnym, otrzymasz z ZUS zawiadomienie o skierowaniu na rehabilitację leczniczą wraz z ulotką.
Po otrzymaniu zawiadomienia skontaktuj się z ośrodkiem i podaj aktualny numer telefonu. Ośrodek rehabilitacyjny poinformuje Cię o wystawionym zleceniu na badanie – test w kierunku SARS-CoV-2.
Jeśli jesteś skierowany na rehabilitację w systemie ambulatoryjnym, nie wykonujesz testu w kierunku SARS-CoV-2.
Ważne: Czytaj dalej →

Łódź: Rodziny znowu będą mogły odwiedzać najbliższych w łódzkich domach pomocy społecznej

Na polecenie prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ przygotował wytyczne, które umożliwią spotkania mieszkańców Domów Pomocy Społecznej z rodzinami. Zasady te zostały uzgodnione z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Łodzi. Wizyty będą możliwe od 1 sierpnia. Czytaj dalej →

Wznowiono nabór do ośrodków rehabilitacji kompleksowej

Kompleksowa rehabilitacja to nowe na gruncie polskim rozwiązanie, mające na celu ułatwienie podjęcia lub powrotu do pracy osobom, które wskutek doznanego urazu lub choroby w różnych okresach życia utraciły zdolność do pracy. Głównym celem programu jest uzyskanie zatrudnienia przez jego uczestników lub uruchomienie przez nich działalności gospodarczej. Czytaj dalej →

Weź udział w Disabled Sailing Polish Cup 2020

Polski Związek Żeglarski zaprasza na siedmiodniowe regaty wraz ze szkoleniem regatowym dla osób z niepełnosprawnościami. Odbędą się one w dniach 5-11 września, a gospodarzem będzie Narodowe Centrum Żeglarstwa AWFiS Gdańsk w Górkach Zachodnich.
Zawody prowadzone będą na łodziach specjalnie dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Są to łódki klasy Hansa 303, zaadaptowane do potrzeb osób po amputacjach kończyn i z innymi dysfunkcjami ruchu czy intelektualnymi.
Wśród uczestników regat znajdą się również zawodnicy Kadry Narodowej Żeglarzy Niepełnosprawnych, którzy zapewne będą inspiracją dla mniej doświadczonych zawodników. Poza stroną sportową projekt ma na celu integrację środowiska osób niepełnosprawnych oraz pomoc w przełamywaniu własnych barier.
Projekt, oprócz wymiaru rywalizacji ma również na celu edukację zawodników, dlatego podczas treningów i zawodów nad rozwojem żeglarskim uczestników będzie czuwać trzech instruktorów, a każdy dzień kończyć się będzie zajęciami teoretycznymi z zagadnień żeglarskich oraz analizą nagrań z dotychczasowych wyścigów. Jeżeli tylko warunki atmosferyczne pozwolą to program zajęć zakłada dwie sesje wyścigów każdego dnia. Organizatorzy zapewniają uczestnikom w ramach bezpłatnego udziału w regatach zakwaterowanie i wyżywienie, ubezpieczenie, sprzęt żeglarski, pomoc wolontariuszy, medale, puchary dla zwycięzców oraz opiekę instruktorów na lądzie i wodzie.
Rejestracji na regaty można dokonać pod poniższym adresem:
https://pya.org.pl/polski-zwiazek-zeglarski/page/disabled-sailing–polish-cup—zgloszenia/
Zachęcamy także do zapoznania się z regulaminem zawodów. Czytaj dalej →

Olsztyn: W Szpitalu Wojewódzkim wznowiono zabiegi usuwania zaćmy i inne operacje okulistyczne

Oddział Kliniczny Okulistyczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie ponownie operuje pacjentów w pełnym zakresie. Dzięki temu oczekiwanie na usunięcie zaćmy nie przekracza dwóch miesięcy, a zabiegi witrektomii są wykonywane na bieżąco.
Zabiegi zostały czasowo wstrzymane z powodu epidemii koronawirusa.
Jak informuje dr n. med. Janusz Pieczyński – koordynator, od początku maja 2020, zgodnie z zaleceniami Konsultanta Krajowego Okulistyki, prof. Marka Rękasa i po spełnieniu wymogów bezpieczeństwa Zespołu Kryzysowego Szpitala, rozpoczął się stopniowy powrót do udzielania planowych świadczeń medycznych, czyli  zabiegów usunięcia zaćmy, zabiegów witrektomii, zabiegów przeciwjaskrowych oraz zabiegów okuloplastycznych.
W chwili obecnej czas oczekiwania na operacje zaćmy w Oddziale Klinicznym Okulistycznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie, w tym na wszczep soczewki torycznej (uwzględniającej astygmatyzm oka) wynosi do 2 miesięcy, a zabiegi witrektomii wykonywane są na bieżąco. Czytaj dalej →