10 porad, jak dbać o wzrok niemowlaka

Często nie zdajemy sobie sprawy jak duży wpływ na prawidłowy rozwój dziecka ma wzrok – od tego, czy maluch dobrze widzi, zależy, czy nauczy się prawidłowo chodzić, mówić, będzie miał odpowiednią koordynację ruchową. Poza wyjątkowymi sytuacjami możemy jednak zadbać o to, aby wzrok dziecka rozwijał się prawidłowo. Sprawdź, jak.
Wzrok to zmysł, który dostarcza nam najwięcej informacji o świecie zewnętrznym. Oczy  wysyłają do mózgu odpowiednie sygnały, które przetwarzane są tam na obrazy.
– To, jak bodźce do niego docierają, wpływa zarówno na rozwój centralnego układu nerwowego, jak i nasz proces postrzegania świata. Mówiąc innymi słowy – jeśli dziecko będzie widziało dobrze, w niezakłócony sposób będzie mogło poznawać świat i prawidłowo się rozwijać – mówi dr n. med. Anna Maria Ambroziak z Centrum Okulistycznego Świat Oka w Warszawie.
Choć wzrok dziecka rozwija się aż do około 8. roku życia, to najważniejsze są pierwsze lata. Specjaliści ostrzegają, że jeśli nie nauczymy mózgu widzieć prawidłowo do 3., najpóźniej do 5. r.ż., nie da się nadrobić tego czasu.
– Dlatego tak ogromnie ważne jest zatroszczenie się o to, by oczy malca od jego pierwszych dni na świecie były zdrowe, a jego wzrok rozwijał się prawidłowo – podkreśla okulistka. Czytaj dalej →

Częstochowa: Przestrzeń publiczna stanie się bardziej przyjazna dla osób niepełnosprawnych

Wykonawcy nowych miejskich inwestycji będą zobowiązani przestrzegać norm, które zapobiegną tworzeniu barier architektonicznych. Tego rodzaju ujednolicone standardy w polskich miastach są ciągle nowością.
Dzięki nowym wytycznym projektowym wspólna, publiczna przestrzeń Częstochowy będzie dopasowywała się do specyficznych potrzeb osób z niepełnosprawnościami w sposób przemyślany, metodyczny i systemowy. Zobowiązani do przestrzegania wytycznych będą wszyscy projektanci i realizatorzy inwestycji związanych z miejską przestrzenią.
– Osoby z niepełnosprawnościami doświadczają dyskomfortu w publicznej przestrzeni znacznie częściej niż większość z nas – mówi prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. – Dlatego od teraz wszystkie projektowane miejskie inwestycje będą musiały uwzględniać wytyczne, dzięki którym Częstochowa – krok po kroku – chce stawać się miastem znacznie bardziej przyjaznym osobom z rozmaitymi ograniczeniami.
Z inicjatywy społecznego rzecznika osób z niepełnosprawnościami Tomasza Tyla Miejski Zarząd Dróg i Transportu przygotował stosowny materiał, opierając się m.in. na opracowaniach warszawskiej Fundacji Integracja oraz Polskiego Związku Niewidomych. Został on publicznie przedstawiony w czerwcu i od tego czasu do początku września instytucje i organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami miały czas na zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków.
Wprowadzenie wytycznych będzie miało konsekwencje dla działań różnych jednostek organizacyjnych samorządu, ze szczególnym uwzględnieniem MZDiT i MPK. To te podmioty organizują przetargi na większość inwestycji w zakresie infrastruktury dla pieszych, kierowców czy pasażerek i pasażerów miejskiej komunikacji. A to w tych obszarach osoby z niepełnosprawnościami napotykają ciągle na sporo utrudnień. Chodzi nie tylko o osoby na wózkach inwalidzkich czy poruszające się o kulach, ale też niewidome i słabowidzące, niedosłyszące czy osoby starsze. Łatwiejsza w użytkowaniu przestrzeń miejska ułatwi też codzienne funkcjonowanie np. kobietom w ciąży, osobom bardzo niskim czy bardzo wysokim, osobom z nadwagą czy urazami kończyn. Z wolnej od barier infrastruktury skorzystają także ci, którzy muszą np. przetransportować duży bagaż.
11 września w Urzędzie Miasta – w obecności przedstawicieli mediów – zarządzenie wprowadzające w życie nowe wytyczne podpisał prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. Obecni byli także: pełnomocniczka Prezydenta Miasta ds. osób z niepełnosprawnościami Jolanta Sulema, społeczny rzecznik osób z niepełnosprawnościami Tomasz Tyl, oraz Arkadiusz Zemła z MZDiT, który odpowiedzialny był za opracowanie zbioru wytycznych, stanowiących załącznik do zarządzenia prezydenta. Czytaj dalej →

Prezes PFRON o działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością podczas wizyty u Pierwszej Damy

O formach wsparcia osób z niepełnosprawnościami rozmawiała we wtorek w Pałacu Prezydenckim Agata Kornhauser-Duda z Marleną Maląg i Martą Mordarską.
Reprezentantki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mówiły o aktywności osób z niepełnosprawnościami oraz o inicjatywie objętej przez Małżonkę Prezydenta patronatem honorowym, trwa bowiem XVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”. Ponad 1800 zgłoszeń w pięciu kategoriach ilustruje talenty, otwartość i wszechstronność uczestników, a rozstrzygnięcie zmagań odbędzie się jesienią.
Organizowany nieprzerwanie od 2003 roku przez PFRON konkurs jest jednym z największych przeglądów twórczości artystycznej osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Ideą adresowanej przede wszystkim do uczestników warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy oraz niepełnosprawnych mieszkańców domów pomocy społecznej inicjatywy jest promocja ich twórczości artystycznej. Istotnym elementem wydarzenia jest także umożliwienie niepełnosprawnym artystom zaistnienia, wsparcie ich działań oraz zachęcenie do podjęcia aktywności.
Panie podzieliły się z Pierwszą Damą doświadczeniami oraz spostrzeżeniami z pracy na rzecz osób niepełnosprawnych. Rozmawiano o społecznym postrzeganiu odmienności, formach ułatwiania osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym oraz o zjawisku samodzielnej opieki rodziców nad dorosłymi niepełnosprawnymi dziećmi.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest instytucją wspierającą pracodawców, osoby indywidualne oraz organizacje pozarządowe i fundacje, których działania są nakierowane na pomoc osobom niepełnosprawnym. (KS) Czytaj dalej →

Rośnie liczba osób z niepełnosprawnościami, które znajdują zatrudnienie

W Polsce liczba osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wynosi ok. 1,68 mln, co stanowi ok. 7,7 proc. ludności Polski w tym wieku.  Znalezienie zatrudnienia przez te osoby wiąże się jednak z ograniczeniami, a wielu pracodawców nie wie jak radzić sobie z tym wyzwaniem już na poziomie rekrutacji. Jest jednak wiele przykładów na polskim rynku, które udowadniają, że niepełnosprawni są tak samo efektywni jak ich pełnosprawni koledzy, dlatego nie powinni być dyskryminowani jako pracownicy. Poczta Polska od 3 lat systematycznie rekrutuje pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością – dynamika zatrudnienia takich pracowników wynosi  ok. 20% rok do roku.
Osoby niepełnosprawne wciąż zmagają się z barierami wejścia na rynek pracy. Choć podlegają  takim samym zasadom w zakresie podejmowania pracy, jak każda inna osoba, często mają trudności w podjęciu zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami, a także problemy z barierami architektonicznymi w potencjalnych miejscach zatrudnienia.
W poniedziałek grono ekspertów miało okazję wymienić się doświadczeniami w zakresie odpowiedzialnej polityki pracowniczej i zatrudniania osób niepełnosprawnych. Wśród obecnych gości byli m.in. przedstawiciele PFRON, Krajowej Izby Gospodarczej, Instytutu Biznesu, a także Poczty Polskiej.
– Współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych (w wieku produkcyjnym) w 2018 roku wynosił 28,3 proc., wskaźnik zatrudnienia wyniósł 26,2 proc., a stopa bezrobocia – 7 proc. Aby zwiększyć poziom aktywności zawodowej wśród osób z niepełnosprawnościami, należy skoncentrować się na podwyższeniu przez nich kompetencji i wykształcenia. Należy jednak zwrócić uwagę na znaczny problem ze znalezieniem odpowiedniej oferty na rynku pracy, niełatwo jest podjąć osobom z niepełnosprawnościami pierwsze zatrudnienie po ukończeniu studiów. Dlatego uruchomiliśmy projekt „Absolwent”, wspomagający uzyskanie pierwszego zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnościami. Do tej pory w każdej edycji programu skorzystało kilkaset osób i mamy nadzieję, że dzięki niemu zwiększamy szanse na podjęcie pierwszego zatrudnienia – Dorota Habich, wiceprezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Polski rynek pracy stawia przed kandydatami z niepełnosprawnościami bardzo wysokie wymagania, pomimo, iż od kilku lat stopa bezrobocia jest na rekordowo niskim poziomie. Istnieją jednak firmy, które zachęcają niepełnosprawnych do podejmowania pracy w ich organizacji, dzięki czemu udowadniają, że niepełnosprawność nie powinna być ograniczeniem w normalnym funkcjonowaniu i obecności w życiu społecznym.
– Poczta Polska stawia za cel stworzenie warunków pracy odpowiednich dla wszystkich pracowników, również tych z niepełnosprawnościami. Rynek pracy też się zmienił, podjęliśmy współpracę m.in. z PFRON i Fundacją „Aktywizacja”, dzięki których mogliśmy zatrudnić więcej osób z niepełnosprawnościami. Obecnie w Poczcie Polskiej pracuje ok. 1730 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności,  co stanowi ok. 2,2% wszystkich zatrudnionych. Wśród naszych pracowników największą liczbą osób stanowią pracownicy z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Są zatrudniani m.in. jako specjaliści ds. obsługi klienta, ds. spraw ekspedycyjno-rozdzielczych, opracowywania przesyłek, kierowcy oraz listonosze – mówi Agnieszka Grzegorczyk, dyrektor zarządzający Pion Kapitału Ludzkiego, Poczta Polska.
Pomimo pozytywnego przykładu na polskim rynku jakim jest Poczta Polska, niepełnosprawni wciąż muszą się mierzyć z barierami systemowymi. Zamiast zachęcać ich do podjęcia zatrudnienia w Polsce promowana jest często bierność zawodowa.
– Jeżeli popatrzeć na statystyki to pracuje pół miliona ludzi z niepełnosprawnościami. Jednak 2,5 mln jest wciąż bierna zawodowo. Coraz bardziej popularne jest umożliwianie pracownikom telepracy, co otwiera drzwi dla wielu niepełnosprawnych, którzy do tej pory nie mogli wyjść z domu, bądź mieli w tym zakresie ograniczenia. Często jednak niepełnosprawni muszą walczyć z systemem, który zamiast nagradzać ich za aktywność, często ich karze – bardzo często podjęcie zatrudnienia skutkuje bowiem np. utratą jakiegoś świadczenia. Edukacja zarówno pracowników, pracodawców jak i właśnie decydentów w tym zakresie jest tu kluczowa – mówi Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej.
Instytut Biznesu uważa, że przy wdrożeniu odpowiednich rozwiązań możliwe jest zagospodarowanie potencjału 75 proc. osób z niepełnosprawnościami w wieku produkcyjnym, które obecnie nie pracują. W efekcie oznacza to aktywizację zawodową 12 proc. ogółu osób w okresie ich aktywności zawodowej czyli ludzi, którzy na rynku pracy są równie dobrzy co pracownicy pełnosprawni. Instytut Biznesu w swojej koncepcji inspiruje się rozwiązaniami w tym zakresie regulacjami, które w chwili obecnej obowiązują m. in. we Francji.
– Wprowadzenie osób z niepełnosprawnością na rynek pracy to nie tylko zaspokojenie potrzeb pracodawców względem kapitału ludzkiego lecz również działanie na rzecz samych, tych osób, które ciągi pracy mogą się realizować życiowo. W przypadku wprowadzenia ich na rynek pracy powiększa się potencjał gospodarczy Polski, albowiem rośnie produkt krajowy brutto (PKB) a także konsumpcja, a więc również przychody dla budżetu – Monika Hołymczuk, Instytut Biznesu, Pomysłodawczyni Projekt Narodowego Programu Pracy dla osób z niepełnosprawnością. Czytaj dalej →

Gdynia: W październiku rusza poradnia stomatologiczna dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności

6 września 2019 r. została otwarta rejestracja na bezpłatne leczenie stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym dla dzieci i dorosłych z orzeczeniem o niepełnosprawności, posiadających wskazania do tego typu leczenia.
Rejestracji dokonywać można drogą telefoniczną (58) 726-08-60 lub osobiście w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 1, 81-348 Gdynia, parter budynku zabytkowego A (wejście od strony Placu Kaszubskiego). Czytaj dalej →

„Wyborczy rentgen z Fundacją Mir”: Zgłoś zamiar głosowania korespondencyjnego przez internet

Dziś oficjalnie ruszamy z obiecanym cyklem „Wyborczy rentgen z Fundacją Mir”, w ramach którego sprawdzimy wyborcze obietnice największych komitetów wyborczych. Na początek jednak udzielimy kilku istotnych wskazówek na temat głosowania przez wyborców z niepełnosprawnościami.
Masz orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności? Nie możesz głosować w lokalu wyborczym? Zgłoś zamiar głosowania korespondencyjnego. Dzięki temu zagłosujesz z domu lub z innego miejsca, w którym przebywasz – pakiet wyborczy otrzymasz pocztą. Sprawdź, jak to zrobić.
Jeśli chcesz zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego przez internet – potrzebujesz profilu zaufanego. Pozwala on potwierdzić twoją tożsamość. Czytaj dalej →

Korzystasz z bankowości internetowej? Zmienia się sposób logowania do banków. Po 14 września konieczny będzie odcisk palca albo dodatkowy kod

Od 14 września br. zmieni się sposób autoryzacji transakcji i logowania się do banku. Klient będzie się logował z wykorzystaniem tzw. silnego uwierzytelniania, czyli poza podaniem hasła będzie potrzebna dodatkowa weryfikacja. Tak samo będzie też realizowana większość płatności kartowych, szczególnie tych powyżej 50 euro. Zmiany nie powinny przysporzyć problemów klientom bankowości, mają za to ograniczyć liczbę fraudów i wyłudzeń.
– Tzw. silne uwierzytelnianie musi być połączeniem dwóch z trzech kategorii. Pierwsza to kategoria wiedzy, czyli coś, o czym wie tylko klient. Druga to kategoria posiadania, czyli coś, co ma tylko klient. Trzecia to kategoria biometrii, czyli np. odcisk palca lub wzór siatkówki. Bank musi połączyć przynajmniej dwa z tych czynników, aby uwiarygodnić i zweryfikować tożsamość klienta – wyjaśnia w rozmowie z agencją Newseria Biznes Tomasz Klecor, partner w Kancelarii Legal Geek. – Nie wystarczy już, jak w tej chwili, samo podanie loginu i hasła. Od 14 września będziemy musieli podać hasło i dodatkowo autoryzowanej aplikacji banku wstukać kod albo użyć odcisku palca.
Większość banków wdrożyła już odpowiednie zmiany i poinformowała swoich klientów o tym, czego mogą się spodziewać i jak będzie wyglądała bankowość elektroniczna po 14 września. Ci powinni być gotowi, że przy płatnościach kartą albo logowaniu do konta bank będzie wymagać od nich czegoś więcej niż do tej pory. Z drugiej strony powinni też uważać na wiadomości od oszustów podszywających się pod banki. Ci wykorzystują zmieniające się przepisy do własnych celów.
– Tak naprawdę dla klientów zmiana nie będzie istotna. Większość z nich została już do tego przygotowana przez banki. Nie powinni się spodziewać więc żadnych przejściowych problemów z uzyskaniem dostępu do konta. Chyba że ktoś miał np. kartkę z kodami i nie wymienił jej zawczasu na aplikację mobilną. Wtedy 14 września faktycznie może mieć problem z zalogowaniem się do banku i będzie musiał udać do placówki, ale będą to raczej jednostkowe przypadki – mówi Tomasz Klecor.
Uwierzytelnianie dwuskładnikowe, czyli tzw. silne uwierzytelnianie, ma przede wszystkim ograniczyć liczbę wyłudzeń i fraudów – oszukańczych transakcji zlecanych przez osoby, które w jakiś sposób weszły w posiadanie telefonu komórkowego czy karty płatniczej klienta banku i próbują się pod niego podszyć. Ze statystyk BIK wynika, że w ubiegłym roku udaremniano średnio 15 wyłudzeń kredytów dziennie, jednak w sumie mogło dojść do nawet 67 tys. skutecznych wyłudzeń na sumaryczną kwotę ok. 600 mln zł.
– Najczęstszym błędem popełnianym przez klientów bankowości jest nieświadome udostępnienie swoich danych do logowania osobie trzeciej, np. oszustowi. Zwykle jest to efekt tzw. phishingu, czyli wysłania przez oszusta wiadomości, która łudząco przypomina tę z banku i zachęca do zalogowania się na swoje konto, bo np. wpłynął tam jakiś przelew, który trzeba potwierdzić. Klient nie weryfikuje tej wiadomości, wchodzi na taką fałszywą stronę i nieświadomie przekazuje swoje dane do logowania oszustowi. Innym sposobem wyłudzeń są przypadki, kiedy dzwoni ktoś podszywający się pod infolinię banku i prosi o potwierdzenie danych do logowania – mówi Tomasz Klecor.
Od 14 września rozszerzona zostaje również odpowiedzialność banku za nieautoryzowane płatności. Do tej pory zaczynała się ona od kwoty 150 euro, choć od tej zasady istniały pewne wyjątki. Obecnie odpowiedzialność banku w takich przypadkach będzie zaczynać się już od równowartości 50 euro.
– W przypadku, kiedy ktoś nam ukradnie kartę czy telefon, przy użyciu których dokona płatności, nasze ryzyko będzie ograniczone do kwoty 50 euro. Po tej kwocie będzie odpowiadał za to bank. Również w sytuacji płatności kartą, która zgodnie z nowymi przepisami wymaga tzw. silnego uwierzytelniania, bank będzie odpowiadał za całą tę transakcję – mówi partner w Kancelarii Legal Geek.
Zmiany obejmą wszystkie kraje UE. Wynikają one z unijnej dyrektywy PSD2, czyli drugiej dyrektywy dotyczącej świadczenia usług płatniczych. Czytaj dalej →

Racibórz: Spotkanie informacyjne w sprawie dodatku 500+ dla osób niepełnosprawnych

Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu oraz Oddział ZUS w Rybniku organizują wyjazdowe dyżury, w czasie których będzie można poznać szczegółowe informacje na temat świadczenia 500+ dla osób niepełnosprawnych.
Podczas spotkań z ekspertami będzie można dowiedzieć się m.in.: Czytaj dalej →