Projekty społeczne w sześciu odsłonach. Najciekawsze praktyki przedstawione podczas VI Kongresu Różnorodności

23 stycznia 2020 roku odbył się w Warszawie VI Kongres Różnorodności „Fixing tomorrow with diversity — czyli jak różnorodność wpływa na budowanie kapitału społecznego”. Inicjatywa – której organizatorami są firmy Henkel Polska i BETTER – gościła w tym roku we wnętrzach Międzynarodowego Centrum Kultury, Nowy Teatr.
Podczas tegorocznej, szóstej już edycji Kongresu Różnorodności, jednego z kluczowych wydarzeń CSR w Polsce, zaproszeni goście – przedstawiciele biznesu, administracji publicznej, świata akademickiego i organizacji pozarządowych – dyskutowali o idei różnorodności oraz o tym, jak oddziałuje ona na budowanie szeroko rozumianego kapitału społecznego w różnych dziedzinach życia.
Jednym ze stałych punktów Kongresu Różnorodności, bardzo lubianym przez publiczność, jest Przegląd „Praktycy Różnorodności”. Podczas tej części zaprezentowano sześć najciekawszych projektów społecznych realizowanych na rzecz dzieci z domów dziecka, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz młodzieży.
Człowiekowi, nawet będącemu w trudnej sytuacji, wystarczy dać szansę, aby stał się aktywnym członkiem społeczeństwa – przekonywały uczestniczki kongresowej dyskusji panelowej, podczas której omawiano przykłady prowadzonych działań.
Taką szansę osobom niewidomym postanowiła dać Anna Bocheńska z Fundacji Człowiek w Potrzebie. Wspólnymi siłami stworzyli oni restaurację Different – pierwszą w Polsce, której klienci są obsługiwani w całkowitej ciemności i wyłącznie przez niewidomych kelnerów.
„Nasi goście zdobywają wiedzę i umiejętność obcowania z osobą niewidomą” – mówiła Anna Bocheńska. Według niej, w restauracji „role się zupełnie odwracają: osoba niewidoma staje się przewodnikiem osoby widzącej, a osoba widząca jest zdana na opiekę osoby niewidomej”.
Jak podkreśliła Anna Bocheńska, dla niewidomych pracowników to była całkowita zmiana w życiu. „To, co najczęściej od nich słyszymy, to: +mam kontakt z ludźmi, mogę z nimi rozmawiać, czuję się wartościowym człowiekiem+” – dodała.
Także „od kuchni”, ale tym razem dzieciom z domów dziecka, pomaga Zuzanna Skoczek realizująca projekt Samodzielność Od Kuchni. Według niej, dzieciom z domów dziecka ciągle brakuje wiedzy i umiejętności w zakresie takich czynności i spraw, jak przyrządzanie posiłków czy budżet domowy. „Młodzież nie ma, jak nauczyć się gotować czy robić zakupy” – opisuje współautorka projektu. Do tej pory warsztaty dla młodzieży udało się zorganizować w 6 województwach i wzięło w nich udział 400 wychowanków placówek opiekuńczych.
Wspierającą dłoń wyciąga do młodzieży również inicjatywa „Kosmos dla Dziewczynek”. Zrodziła się ona z potrzeby rodziców, którzy chcieli pokazać swoim córkom, że nie ma niczego, co byłoby zarezerwowane wyłącznie dla chłopców. I tak powstał dwumiesięcznik „Kosmos dla Dziewczynek”, który narodził się z różnorodności. Magazyn ma uświadomić dziewczynkom, że bez względu na to, co lubią i co chcą robić w życiu, są silne i nie znaczą mniej od innych.
Do nieco starszych dziewcząt skierowany jest projekt Rebelki, organizowany przez firmę Henkel Polska. To dodatkowa akcja przy społecznym projekcie Zwolnieni z Teorii. Mogą brać w niej udział uczennice liceum, które uczą się, jak wdrażać projekty i zajmować w nich odpowiednie role. Nie dostają za to żadnej nagrody, ale często same muszą starać się o dofinansowanie, by zrealizować wybrany przez siebie cel. W tym zadaniu wspierają je mentorki z firmy Henkel. Dzięki szkoleniom oferowanym w ramach programu, mentoringowi oraz pracy zespołowej, młode liderki rozwijają kompetencje w obszarach przywództwa, pracy w zespole, zarządzania projektami i zwiększania ich skali.
„Mówimy im: musicie się dogadać. Musicie znaleźć wspólny pomysł na projekt, musicie siebie nawzajem przekonać do tego, żeby ten projekt razem zrobić. Musicie znaleźć w sobie elastyczność, która pozwoli wspólnie wszystko dociągnąć do końca” – opisuje Anna Kobierska z Henkel Polska, jedna z mentorek projektu.
Energię kumulowaną za biurkiem wykorzystuje z kolei Inicjatywa SPOT – niosąca wsparcie w remontowaniu i adaptowaniu budynków dla organizacji społecznych. Jak mówi jej założycielka Agata Bosiacka, pomysł powstał na studiach, gdzie nauczonym teorii studentom architektury brakowało praktyki. Jak się wkrótce okazało – praktykę można też wykorzystać w celu charytatywnym.
Według niej, powody dla których ludzie biorą udział w takim wolontariacie, są naprawdę przeróżne. To zarówno chęć pomagania, jak i nauka, dokształcenie się oraz poznanie innych ludzi.
Już nie fundacją czy inicjatywą, a całkowicie miejskim programem jest Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie. W dawnym budynku żłobka mieści się ośrodek, w którym czas mogą spędzać osoby starsze. „Walczymy o to, aby osoby na pograniczu samodzielności i aktywności, tę samodzielność i aktywność zachowały” – mówi Katarzyna Jabłońska z CAM. Młodzi ludzie przychodzą tutaj spędzić ze seniorami trochę czasu, porozmawiać, posłuchać. A osoby starsze – dzięki temu, że są słuchane – czują się potrzebne.
Uczestnicy VI Kongresu Różnorodności poza Przeglądem „Praktycy Różnorodności” mogli też posłuchać o tym, jak różnorodność rozwija się w Stanach Zjednoczonych, gdzie działa ok. 1,5 mln organizacji pozarządowych oraz o tym, jak miasto Gdańsk promuje i wspiera ideę różnorodności.
Jan Jakub Wygnański, prezes Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, w swoim wystąpieniu zaznaczył, że różnorodność odgrywa szczególną rolę w budowaniu kapitału społecznego. Dodał, że to różnorodność jest też motorem powstających w firmach innowacji.
Do takiego samego wniosku doszli uczestnicy panelu na temat mocy kapitału w biznesie. Ich zdaniem różnorodność wpływa pozytywnie na procesy biznesowe, ekonomiczne czy społeczne. Firma BETTER podczas Kongresu przedstawiła także raport z efektów realizacji programu „W drodze do pracy”, organizowanego przez Henkel Polska i Fundację Miejsce Kobiet, w którym biorą udział kobiety pozostające przez długi czas, co najmniej rok, poza rynkiem pracy.
Uczestnicy Kongresu zastanawiali się też nad tym, jak z różnorodnością radzą sobie sztuczna inteligencja i nowe technologie.
Wydarzenie odbyło się pod patronatem merytorycznym Karty Różnorodności, koordynowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Patronami medialnymi wydarzenia byli Personel i Zarządzanie, employerbranding.pl; proto.pl; ngo.pl; nienieodpowiedzialni.pl. Czytaj dalej →

Pittsburgh: Pierwszy pacjent w USA chorujący na AMD z wszczepionym innowacyjnym implantem

W Centrum Medycznym Unniwersytetu w Pittsburghu wszczepiono do siatkówki pierwszemu pacjentowi w Stanach Zjednoczonych innowacyjne bezprzewodowe urządzenie w ramach badania klinicznego, mającego na celu częściowe przywrócenie wzroku pacjentom z zaawansowanym zwyrodnieniem plamki żółtej (AMD), chorobą, która prowadzi do trwałej ślepoty.
„W ostatnich latach badania wzroku znacznie się rozwinęły, a UPMC stoi na czele tej rewolucji. To pierwsze z takich przełomowych badań prowadzonych przez UPMC i Pitta, które przyniesie korzyści dla pacjentów z utratą wzroku nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale również na całym świecie” – powiedział José-Alain Sahel, Dyrektor UPMC Eye Center. „Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy pierwszym ośrodkiem w Stanach Zjednoczonych, który przetestował implant siatkówki nowej generacji, który może pomóc w leczeniu nieuleczalnej choroby, takiej jak AMD”.
System o nazwie PRIMA ma na celu przywrócenie wzroku u pacjentów chorujących na zwyrodnienie siatkówki. Składa się z miniaturowego bezprzewodowego fotowoltaicznego mikroukładu 2×2 mm, o grubości 30 mikronów, umieszczonego pod uszkodzoną siatkówką i współpracuje z okularami opartymi na rozszerzonej rzeczywistości, które mają wbudowaną miniaturową kamerę i projektor na podczerwień.
Układ działa jak maleńka sztuczna siatkówka, złożona z 378 maleńkich elektrod, które przetwarzają światło podczerwone z okularów na sygnały elektryczne przenoszone przez nerw wzrokowy do mózgu. Po otrzymaniu implantu pacjenci przechodzą intensywny program rehabilitacji, który ćwiczy ich mózgi, aby rozumieli i interpretowali sygnały z implantu w połączeniu z ich naturalnym zachowaniem wzroku. W porównaniu z implantami poprzedniej generacji, PRIMA jest bezprzewodowy i ma znacznie więcej elektrod, co pozwala na przesyłanie większej ilości informacji wizualnych. Czytaj dalej →

Wołów: Osadzeni też bywają „pozytywnie zakręceni”

Dzięki zaangażowaniu kadry penitencjarnej oraz osadzonych odbywających karę w wołowskim więzieniu zebranych zostało 31 worków plastikowych nakrętek, które zostały przekazane Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie.
Koordynatorem przedsięwzięcia był ppor. Waldemar Kulas, pełniący służbę wychowawcy w dziale penitencjarnym. Wspólnie z kadrą penitencjarną propagowali ideę zbierania nakrętek, której celem oprócz pomocy drugiemu człowiekowi było zdobycie wiedzy na temat zagadnień związanych z recyklingiem odpadów wśród więźniów. Zebrane przez skazanych nakrętki przekazywane są osobom niepełnosprawnym, które zwróciły się do administracji zakładu karnego z prośbą o przeprowadzenie takiej zbiórki. Warto dodać, że do akcji przyłączyli się również funkcjonariusze i pracownicy wołowskiej jednostki penitencjarnej.
Uczestnikiem kolejnej już edycji mógł zostać każdy z osadzonych przebywających w zakładzie karnym, zainteresowany niesieniem pomocy osobom niepełnosprawnym oraz problematyką dotyczącą ochrony środowiska. Skazani chętnie uczestniczyli w przedsięwzięciu, czego potwierdzeniem było zebranie 31 worków nakrętek.
W środę 22 stycznia ppor. Waldemar Kulas oraz Bartłomiej Gidel przekazali nakrętki Prezes Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wołowie Pani Elżbiecie Bereza. Środki finansowe otrzymane w zamian za nakrętki zgromadzone przez funkcjonariuszy i osadzonych, posłużą do pokrycia części kosztów związanych z zakupem specjalistycznego wózka inwalidzkiego dla jednego z podopiecznych stowarzyszenia. Czytaj dalej →

Paweł Wdówik z wizytą w ośrodku w Laskach

23 stycznia wiceminister Paweł Wdówik, Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych odwiedził Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach.
Podczas środowego spotkania, młodzież z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych przeprowadziła z wiceministrem Pawłem Wdówikiem wywiad.  Padły pytania o pracę w ministerstwie, o młodość i szkołę. Wiceminister rozmawiał z młodzieżą także o perspektywach zawodowych przyszłych absolwentów szkół w Laskach. Podkreślił, że niewidomi absolwenci szkół SOSW w Laskach z powodzeniem pracują jako matematycy, informatycy, akustycy, masażyści, artyści.
W ośrodku szkolno-wychowawczym w Laskach w zależności od rocznika uczy się od 250 do 300 uczniów z całej Polski. Kadra pedagogiczna placówki liczy 118 osób. Wiceminister po spotkaniu z młodzieżą zwiedził szkołę, pracownię masażu, anatomii, informatyki oraz programowania. Pełnomocnikowi Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Pawłowi Wdówikowi towarzyszyli Prezes PFRON Krzysztof Michałkiewicz oraz Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł. Czytaj dalej →

Toruń: Osoby niepełnosprawne i seniorzy mogą wnioskować o mieszkania na wynajem

Ruszył nabór wniosków do udziału w programie pn. „Mieszkania na wynajem dla osób starszych i niepełnosprawnych”.
Na nowych najemców czekają lokale mieszkalne w nowo wybudowanych dwóch blokach przy ul. Watzenrodego 15 i 15a na tzw. osiedlu Jar. Jest to 48 mieszkań wspieranych: 12 mieszkań jednoosobowych oraz 36 mieszkań dwuosobowych. Powstały one z myślą o osobach starszych, niesamodzielnych w tym niepełnosprawnych i stanowią alternatywę dla pobytu w placówce całodobowej. Mieszkania te mają służyć osobom niesamodzielnym, wymagającym wsparcia w formie usług opiekuńczych i asystenckich. Będą one w pełni wyposażone i gotowe do zamieszkania. Na parterze budynku przy ul. Watzenrodego 15 utworzone zostaną Klub Seniora oraz Dom Dziennego Pobytu. Czytaj dalej →

Warszawa: Możliwości niePEŁNOsprawności – uczniowie z 50 LO zaangażowani w wyjątkowy projekt

„MOŻLIWOŚCI niePEŁNOsprawności” to projekt, który z wielkim zaangażowaniem realizuje pięciu uczniów z 50 liceum przy ul. Burdzińskiego.
Kiedy jesienią na szkolnym korytarzu zobaczyli plakat informujący o olimpiadzie „Zwolnieni z teorii” polegającej na tworzeniu projektów społecznych, dzięki którym życie innych może stać się lepsze i chociaż trochę łatwiejsze, zaczęli drążyć temat. Z pomocą przyszła Beata Cegłowska, nauczycielka podstaw przedsiębiorczości. Po ujrzeniu nieposkromionego zapału chłopaków: Mateusza, Szymona, Staśka, Wojtka i Kuby, uczniów I klasy, pomogła nieco uporządkować pomysły i wybrać z nich właśnie temat osób z niepełnosprawnością.
– Osoby niepełnosprawne jeszcze w liceum są w swojego rodzaju inkubatorze. Tutaj mają opiekę. Później są rzucane na głęboką wodę i to jest bardzo trudne – mówi Beata Cegłowska. Temat nie wziął się znikąd – 50. LO jest szkołą integracyjną i są tu niepełnosprawni licealiści. A projekt „MOŻLIWOŚCI niePEŁNOsprawności” ma m.in. pokazać, że osoba z dysfunkcją ma takie same szanse na karierę jak osoba w pełni sprawna.
Panowie szybko wzięli się do pracy. Dopełnili niezbędnych formalności – zgłosili swój projekt, stworzyli logo, fanpage i zaczęli działać.
– Postawiliśmy sobie za cel pokazać jak największej liczbie osób niepełnosprawnych, dlaczego są tak bardzo potrzebne na rynku pracy oraz o jakich swoich możliwościach jeszcze nie mają pojęcia. Brzmi całkiem fajnie, ale tak naprawdę, dojście do konkretnych ustaleń wymagało wiele rozmów, to były prawdziwe burze mózgów – śmieją się uczniowie.
Jak chcą przekonać osoby niepełnosprawne do tego, by nie rezygnowały z kariery tylko dlatego, że są w pewien sposób ograniczone? Przede wszystkim dzięki rozmowom z osobami, które osiągnęły już sukces. Wśród zaproszonych przez licealistów gości będzie m.in. Mirosława Gajewska – wykładowczyni matematyki na SGH (osoba niepełnosprawna), inż. Krzysztof Łoń – pełnomocnik do spraw osób niepełnosprawnych, dr Robert Manowski – rektor Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie, st.kpr. Tomasz Rożniatowski – weteran wojenny, Radek Łukasiewicz i Tomasz Bidus – niepełnosprawny rugbista.
Młodzi panowie prowadzą na fb fanpage MOŻLIWOŚCI niePEŁNOsprawności, na którym zamieszczają informacje związane ze zmianami w prawie i dofinansowaniami, z których mogą korzystać niepełnosprawni. Wszystko to co znajdą w doniesieniach medialnych, a co może się przydać w codziennym życiu osobom na wózkach.
Każdy zgodnie podkreśla, że choć chwilami nie jest łatwo pogodzić szkołę z tym projektem, to warto się w takie akcje angażować. Już dzisiaj wiedzą, że nawet jeśli nie odniosą zwycięstwa w olimpiadzie i nie zdobędą Złotych Wilków (a taka jest stawka), ich praca na pewno nie pójdzie na marne, bo jeśli chociaż jedna osoba uwierzy w siebie i nie zrezygnuje z marzeń dzięki temu co robią, to będzie wielki sukces! Czytaj dalej →

Niepełnosprawni z Bydgoszczy pomogą zwierzętom poparzonym w pożarach w Australii

Podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej „Tęcza” postanowili pomóc zwierzętom poszkodowanym w siejących spustoszenie pożarach w Australii. Poparzone koale, kangury i nietoperze dostaną uszyte przez nich woreczki i otulacze, które pomogą w rehabilitacji tych zwierząt. Wszystko w ramach międzynarodowej akcji Australi Rescue Craft Co.
W Warsztatach Terapii Zajęciowej biorą udział dorośli z niepełnosprawnościami. To właśnie w „Tęczy” mogą rozwijać swoje umiejętności i pod okiem opiekunów przygotowywać się do podjęcia pracy zawodowej, a tym samym – do samodzielnego i aktywnego życia społecznego.   W pracowni rękodzieła artystycznego, pod okiem Katarzyny Gąsiorowskiej uczą się m. in. szyć, wyklejać czy wykonywać inne prace plastyczne. Swoje umiejętności tym razem postanowili wykorzystać na rzecz poszkodowanych zwierząt, które masowo ucierpiały w pożarach w Australii.
W ramach międzynarodowej akcji pomocy dla Australii Rescue Craft Co, uszyli mięciutkie worki dla osieroconych i poparzonych kangurów i koali. Spod ich rąk wyszły także otulacze dla nietoperzy, a także zrobione na szydełku gniazda dla ptaków.
Wszystko uszyte zostało „pod wymiar”, zgodnie z wytycznymi od australijskich ratowników zwierząt. Otulacze i woreczki zrobione są z miękkich, naturalnych tkanin. Trafią do klinik weterynaryjnych i ośrodków pomocy dla zwierząt, które starają się przywrócić zdrowie poparzonym zwierzętom bądź uratować życie małych torbaczy, których matki nie przeżyły fali ognia.
Paczka z uszytymi przez bydgoszczan woreczkami trafi do Australii w przeciągu kilku najbliższych dni. Czytaj dalej →

Osoby z niepełnosprawnością na drodze

Osoby z niepełnosprawnością posiadają w ruchu drogowym szczególne prawa, z czego wielu kierowców nie zdaje sobie sprawy. Chodzi nie tylko o specjalne miejsca parkingowe, lecz także o możliwość przekraczania jezdni poza wyznaczonym przejściem dla pieszych czy niestosowania się do wybranych znaków drogowych. O czym należy pamiętać, by zapewnić takim osobom bezpieczeństwo na drodze?
Wiele osób z niepełnosprawnością prowadzi aktywne życie i regularnie pokonuje drogę do pracy, szkoły, lekarza czy sklepu. Istnieją przepisy, które mają ułatwić takim osobom przemieszczanie się, ale nie wszyscy kierowcy o tym wiedzą, co może prowadzić do negatywnych reakcji oraz zagrożeń na drodze. Czytaj dalej →

Zakopower zagra dla Olimpiad Specjalnych Polska!

Już 4 marca 2020 zespół Zakopower wystąpi na Ceremonii Otwarcia pierwszej części Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych, Zakopane-Bydgoszcz 2020  – największej sportowej i społecznej imprezie Olimpiad Specjalnych w tym roku w Polsce!
Od 4 do 7 marca w Zakopanem i od 17 do 20 marca w Bydgoszczy trwać będą Ogólnopolskie Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych, Zakopane-Bydgoszcz 2020. Blisko 500 sportowców z niepełnosprawnością intelektualną z całego kraju będzie rywalizowało w 6 zimowych dyscyplinach sportowych. Jednak nim rozpocznie się walka o medale, 4 marca wieczorem zawodnicy, trenerzy, wolontariusze a także kibice wezmą udział w Ceremonii Otwarcia pierwszej części Igrzysk. Na scenie ustawionej w samym centrum Zakopanego na Placu Niepodległości pojawią się gwiazdy sportu, świata kultury i mediów, ludzie o wyjątkowych sercach – ambasadorowie i przyjaciele Olimpiad Specjalnych Polska.
Główną muzyczną gwiazdą wieczoru będzie zespół Zakopower łączący góralską tradycję z nowoczesną muzyką rozrywkową i klubową, zdobywca najważniejszych polskich nagród muzycznych, w tym 4 Fryderyków i 2 Superjedynek. Muzycy zaprezentują zgromadzonej publiczności swoje największe przeboje, dzięki którym od kilkunastu lat zapełniają sale koncertowe w całej Polsce i wielu miejscach na świecie.
„Cieszymy się, że weźmiemy udział w tej niezwykłej imprezie i zagramy dla zawodników Igrzysk w Zakopanem! Warto wspierać osoby z niepełnosprawnością intelektualną i warto kibicować Olimpiadom Specjalnym!” powiedział Sebastian Karpiel-Bułecka, lider zespołu Zakopower.
„Ceremonia Otwarcia pierwszej części Igrzysk połączy ludzi świata muzyki, kultury, kibiców oraz przede wszystkim wspaniałych zawodników Olimpiad Specjalnych! Hasło #GrajmyRazem pokaże swoją moc. Każdy z naszych sportowców jest przykładem determinacji i wytrwałości w dążeniu do sukcesu w sporcie i poza nim. Na arenach Igrzysk wszyscy zobaczymy,  jak sport pomaga im spełniać marzenia i pozwala stawać się coraz lepszym. W Zakopanem oraz w Bydgoszczy czekają nas wyjątkowe emocje!” podkreśliła Anna Lewandowska Prezes Olimpiad Specjalnych Polska.
Uroczystego otwarcia Igrzysk dokona Małżonka Prezydenta RP, Agata Kornhauser-Duda –Patron Honorowy Olimpiad Specjalnych Polska i Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych, Zakopane-Bydgoszcz 2020.
„Wszyscy goście obu części Igrzysk i w Zakopanem i w Bydgoszczy,  chcą pokazać swoje wsparcie dla sportowców Olimpiad Specjalnych – niezwykłych zawodników, którzy każdego dnia pokazują, że nie ma rzeczy niemożliwych, a każdy postawiony sobie cel jest do zrealizowania, przy odpowiednim zaangażowaniu i determinacji.   Ogólnopolskie Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych, Zakopane-Bydgoszcz 2020 to wyjątkowe święto sportu i inkluzji. Zawody sportowe, ale też cały cykl przygotowań do nich – treningi, doskonalenie siebie – to dla sportowców z niepełnosprawnością intelektualną możliwość uczestniczenia w aktywnościach społecznych i spotkania z ludźmi. To także ważna możliwość przełamywania naszych barier wobec osób z niepełnosprawnościami. Kibicowanie na zawodach Olimpiad Specjalnych to świetna szkoła, że niezależnie od stopnia niepełnosprawności lub jej braku, wszyscy mamy podobną chęć dążenia do celu, marzymy o osiągnięciu sukcesu i chcemy stawać się coraz lepsi” powiedziała Joanna Styczeń-Lasocka, Dyrektor Generalny Olimpiad Specjalnych Polska.
W kolejnych dniach kibice będą mogli obserwować zmagania sportowe zawodników Olimpiad Specjalnych Polska. W Zakopanem rozegrane zostaną konkurencje narciarskie: biegowe i zjazdowe oraz bieg na rakietach śnieżnych. W Bydgoszczy zobaczymy mecze unihokeja, hokeja halowego oraz rywalizację łyżwiarzy szybkich.
„Dwa znakomite Komitety Organizacyjne tworzą w dwóch miejscach Polski wyjątkowe sportowe święto, podczas którego pokażemy naszą różnorodność i naszą jedność. Setki zawodników, trenerów i wolontariuszy, którzy zarówno pod Tatrami na obiektach COS Zakopane oraz Stacji Narciarskiej ‘Suche’ jak i w halach Artego Arena,  Immobile Łuczniczka, na lodowisku „Torbyd” Bydoszcz oraz na Zawiszy Bydgoszcz będą rywalizować o medale Igrzysk, promując jednocześnie akceptację i inkluzję osób z niepełnosprawnością intelektualną” dodała Joanna Styczeń-Lasocka.
Ogólnopolskie Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych, Zakopane-Bydgoszcz 2020 to najwyższy poziom zawodów w Polsce. Spośród medalistów tych Igrzysk kwalifikowani będą członkowie Polskiej Reprezentacji Olimpiad Specjalnych na kolejne Światowe Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych. Czytaj dalej →