100 milionów złotych dla szpitali na dostępność. Ruszył kolejny nabór w projekcie Dostępność Plus dla zdrowia

Od poniedziałku (28 marca) szpitale mogą składać wnioski o powierzenie grantu
w projekcie Dostępność Plus dla zdrowia. Na ich realizację będą miały czas do końca sierpnia 2023 roku.
Granty są dedykowane na zadania, które umożliwią spełnienie wybranych przez Wnioskodawców Standardów Dostępności Szpitali. Wymagania odnoszą się do trzech zakresów dostępności: architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.
O granty mogą ubiegać się:

  1. • szpitale I i II stopnia (budżet: 29,4 mln zł);
  2. • szpitale III stopnia, ogólnopolskie, onkologiczne, pulmonologiczne lub pediatryczne (budżet: 68,6 mln zł).

Wnioskodawcy muszą posiadać aktualną umowę z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Systemie Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej. O granty nie mogą jednak ubiegać się te podmioty, z którymi zawarto umowy w I naborze.
Maksymalna wartość grantu wynosi 2 mln zł, zaś minimalna 500 tys. zł. Utrzymano też dotychczasowe limity wydatków należących do cross-financingu na poziomie 40% oraz 70% na zakup środków trwałych oraz cross-financingu. Wnioskodawcy nie są zobligowani do wniesienia wkładu własnego.
Nabór wniosków ma charakter otwarty, co oznacza, że można  je składać w sposób ciągły od 28.03.2022 r. do wyczerpania alokacji lub 30.06.2022 r. Podobnie jak w I naborze ocena wniosków składać się będzie z III etapów: oceny spełniania warunków wstępnych, audytu wstępnego u Wnioskodawcy oraz oceny ostatecznej opartej o wyniki audytu.
Szczegółowe informacje o naborze dostępne są tutaj.


 

Źródło: Zdrowie.gov.pl