Już niebawem kolejne przepisy ustawy o dostępności wchodzą w życie

6 września 2021 r. wejdą w życie kolejne przepisy ustawy, które przybliżają nas do poprawy jakości życia osób ze szczególnymi potrzebami. Naszym celem jest dostępność cyfrowa, architektoniczna i informacyjno-komunikacyjna przestrzeni publicznej, w tym administracji – zapowiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.
Nowe przepisy ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wprowadzają instrument postępowania skargowego. Składa się on z kilku elementów. Jednym z nich jest możliwość zwrócenia uwagi organizacji publicznej na brak  dostępności przez każdego obywatela. Czytaj dalej →

Konin: Dwie placówki edukacyjne otrzymają pieniądze w ramach projektu „Dostępna szkoła”

Dwie konińskie placówki: Szkoła Podstawowa nr 11 i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy poprawią swoją dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. A wszystko sfinansowane zostanie z pieniędzy projektu „Dostępna Szkoła”, realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
– Jesteśmy pierwszym miastem średniej wielkości w Polsce, które otrzyma takie wsparcie – mówi zastępca prezydenta Konina Witold Nowak.
Koniński projekt pn. „Szkolna ławka dla każdego” został złożony w pierwszym naborze wniosków prowadzonym w projekcie „Dostępna Szkoła”. Jest to projekt pilotażowy działania „Szkoła bez barier” programu Dostępność Plus.
Cały projekt w zamyśle instytucji finansującej skierowany jest do szkół podstawowych wymagających poprawy szeroko rozumianej dostępności. Celem projektu jest wypracowanie Modelu Dostępnej Szkoły, który będzie wyznaczał standardy w obszarach dostępności architektonicznej, w wymiarze technicznym, edukacyjnym oraz społecznym, a także w zakresie organizacji szkoły oraz procedur.
Wniosek miasta Konina został złożony w ścieżce B – dla szkół z terenów powyżej 50 tys. mieszkańców. Miasto Konin znalazło się na pierwszym miejscu listy rankingowej. Wartość tego projektu to 1 677 700 zł, z czego wartość dofinansowania wynosi 1 349 900 zł.
Pieniądze z projektu pozwolą na przeprowadzenie prac inwestycyjnych – adaptację pomieszczeń, dostosowanie ciągów komunikacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych, sal lekcyjnych, sal sportowych, stołówki, świetlicy, pomieszczeń sanitarnych. Ze środków projektu będą zakupione pomoce dydaktyczne, wyposażone niektóre sale lekcyjne. Sfinansowane zostanie również doskonalenie zawodowe nauczycieli.
– Bardzo się cieszę, że po raz kolejny pokazujemy jak skutecznie pozyskiwać pieniądze pozabudżetowe, ale głównie z tego, że miasto Konin potrafi dzięki energii kompetentnych osób przecierać szlaki dla innych – mówi Witold Nowak zastępca prezydenta Konina ds. społecznych.
Realizacja projektu rozpocznie się 1 października 2021 i potrwa do 31 lipca 2023 r. Czytaj dalej →

To już prawie dwa lata obowiązywania ustawy o dostępności

Ustawa stopniowo, rok po roku, wprowadza kolejne wymagania i mechanizmy stojące na straży dostępności lub zachęcające do jej wprowadzania. Przede wszystkim, daje nam prawo do wymagania dostępności w miejscach takich jak urząd, czy publiczny basen, szkoła, ośrodek kultury. Wynika to z art. 6 zgodnie z którym podmioty publiczne muszą spełniać minimalne wymagania w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej, informacyjno – komunikacyjnej. Poza działaniami wynikającymi z tego przepisu w ciągu niemal 2 lat ruszyło, lub wkrótce zostanie uruchomionych, wiele innych ważnych dla dostępności procesów wynikających z wdrożenia ustawy. Czytaj dalej →

PARP ogłosiła wyniki konkursu „Design dla przedsiębiorców – Dostępność plus”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła wyniki konkursu „Design dla przedsiębiorców – Dostępność plus”. Przedsiębiorcy złożyli łącznie 851 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 461 mln zł. Pozytywnie oceniono 201 projektów. Duża liczba dobrze rokujących projektów przełożyła się na zwiększenie alokacji konkursu do prawie 104 mln zł. Konkurs finansowany jest z Funduszy Europejskich Programu Inteligentny Rozwój. Czytaj dalej →

Polscy przedsiębiorcy dzięki środkom unijnym usuwają bariery

1088 zgłoszonych inicjatyw o wartości ponad 679 mln złotych. Polscy przedsiębiorcy dzięki środkom unijnym od 3 lat usuwają bariery i zapewniają dostępność w aspekcie architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym w domach, szpitalach, szkołach, urzędach czy w przestrzeni publicznej miast. Źródłami finansowania konkursów z komponentem
Dostępność Plus” są Fundusze Europejskie. Czytaj dalej →

Podcast Prosto ze Wspólnej. O genie dostępności, rewolucji i psach przewodnikach

Jak ważna jest dostępność? Tak jak Ty potrzebujesz latarki, kiedy nie ma prądu, tak osoba niewidoma czy niesłysząca potrzebuje dostępności. Dostępność to tak naprawdę samodzielność. Nie dotyczy tylko osób z niepełnosprawnościami, ale też seniorów, rodziców z dziećmi i kobiet w ciąży. O tym, czym jest dostępność, jak usuwane są bariery architektoniczne i mentalne oraz po co nam Program Dostępność Plus, mówi Przemysław Herman z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
Posłuchaj podcastu! Czytaj dalej →

Rusza doradztwo dla dostępności

26 lipca 2021 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej (OWDA) – kompleksowe usługi w zakresie dostępności architektonicznej dla podmiotów publicznych”.
Projekt będzie realizowany przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” we współpracy z PFRON i ARQiteka Biuro Projektowe Marta Kulik. Eksperci ośrodka będą oferowali nieodpłatną pomoc podmiotom publicznym o charakterze ogólnopolskim i lokalnym z całej Polski w identyfikacji barier architektonicznych. Dodatkowo wspomogą w projektowaniu nowych rozwiązań zapewniających pełną dostępność budynków i przestrzeni publicznych.
W Ośrodku podmiot publiczny będzie mógł również skonsultować projekty planowanych inwestycji pod kątem dostępności. Działania ośrodka będą realizowane stacjonarnie i zdalnie, dzięki czemu będą niezależne od obostrzeń pandemicznych.
Zgodnie z planami z działalności OWDA powinno skorzystać 450 podmiotów publicznych. Start działalności ośrodka zaplanowano jeszcze w tym roku. Czytaj dalej →

Parki narodowe i krajobrazowe dostępne dla wszystkich turystów

Dziś, w pięknych okolicznościach przyrody, w Poleskim Parku Narodowym stawiamy pierwszy krok na ścieżce do poprawy dostępności w obszarze turystyki i rekreacji. Rusza projekt „Obszar chroniony, obszar dostępny” z budżetem 7,3 mln zł, z czego dofinansowanie UE wynosi blisko 7 mln – powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.
Ideą projektu jest wypracowanie modelu dostępnego parku narodowego oraz krajobrazowego i wdrożenie sprawdzonych rozwiązań przez 10 parków przyrodniczych w Polsce. – Chcemy dostosować ofertę turystyczną tych wyjątkowych miejsc do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zależy nam, aby turyści z różnymi potrzebami mogli samodzielnie poruszać się i korzystać z edukacyjnych walorów przyrodniczych tych terenów – wyjaśniła wiceminister. Czytaj dalej →

Ścieżka turystyczna w Wapienicy dostępna dla osób niewidomych

Na tej cieszącej się dużą popularnością 4-kilometrowej ścieżce zadbano o elementy ułatwiające orientację w przestrzeni przez osoby niewidome i słabowidzące. Znajduje się tam m.in. plan tyflograficzny okolicy oraz 12 stanowisk edukacyjnych zintegrowanych z systemem nadajników YourWay.
Aby skorzystać z systemu, potrzebujemy telefonu komórkowego i darmową aplikację YourWay, przygotowaną dla osób z dysfunkcją wzroku. Nadajnik przekazuje sygnał do aplikacji, przez co zbliżając się do każdego  stanowiska telefon wibruje, a dodatkowo odtwarza komunikaty zawarte na planszach edukacyjnych. To przykład wykorzystania w praktyce innowacji społecznej, bo tą jest Aplikacja YourWay, która powstała w projekcie „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Wiedza Edukacja Rozwój.
Warto dodać, że pomysłodawcą inicjatywy jest Lokalna Organizacja Turystyczna Beskidy, a ścieżka została przystosowana dla osób o szczególnych potrzebach również dzięki dotacji w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii Turystyka 2021. Czytaj dalej →