Seminarium: Kultura dostępna dla osób ze specjalnymi potrzebami

Termin i miejsce wydarzenia:
09.10.2023 (poniedziałek)
Wydarzenie on-line na platformie Teams
Udział bezpłatny. Zgłoszenia należy przesyłać do 10 września 2023 r. na adres mailowy:
edukacja.pawilon@mnwr.pl


 

Muzeum Narodowe we Wrocławiu zaprasza do udziału w ogólnopolskim seminarium poświęconemu kwestii dostępności w obszarze kultury dla osób z niepełnosprawnościami w Polsce.
Celem wydarzenia jest wspólne zastanowienie się, jak budować ofertę kulturalną, biorąc pod uwagę specjalne potrzeby naszych gości. Konferencja odbędzie się online na platformie Teams 9 października 2023 roku.
Tematyka seminarium obejmować będzie aspekty związane z procesami pełnego udostępniania instytucji kultury dla osób z różnymi specjalnymi potrzebami. Organizator zachęca do zgłaszania abstraktów na podstawie przykładowych pytań badawczych:

  1. Jakie są największe wyzwania związane z zapewnieniem pełnej dostępności muzeum dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności?
  2. Innowacyjne metody i narzędzia służące do zapewnienia osobom  z niepełnosprawnościami pełniejszego korzystania z wybranych propozycji
  3. Najważniejsze aspekty dotyczące projektowania wystaw i ekspozycji w celu uwzględnienia różnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
  4. Strategie i metody pedagogiczne, które są najbardziej skuteczne w prowadzeniu programów edukacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami.
  5. Jakie są korzyści dla osób z niepełnosprawnościami wynikające z udziału w programach edukacyjnych w muzeum i w jaki sposób wpływają one na ich rozwój?
  6. Jakie są najlepsze praktyki dotyczące szkolenia personelu muzealnego w obszarze dostępności i obsługi osób z niepełnosprawnościami?
  7. Znaczenie angażowania osób z niepełnosprawnościami w procesy podejmowania decyzji dotyczące muzeum, takie jak planowanie wystaw czy programów edukacyjnych.
  8. Główne bariery społeczne i instytucjonalne utrudniające pełne uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami w muzealnych doświadczeniach. Przygotowania uczestników do wizyty w danej instytucji.
  9. Narzędzia technologiczne, które mogą być wykorzystane do zwiększenia dostępności muzeum dla osób z niepełnosprawnościami.
  10. Jakie są przyszłe kierunki rozwoju działań muzealnych w celu zapewnienia równościowych i dostępnych doświadczeń dla osób z niepełnosprawnościami?

Zgłoszenia, zawierające tytuł prezentacji oraz abstrakt (do 600 znaków) należy przesyłać do 10 września na adres: edukacja.pawilon@mnwr.pl.
Wydarzenie realizowane w ramach programu Kultura Dostępna 2023, dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego