Dostępność na Slot Art Festival

Tegoroczna edycja Slot Art Festival odbędzie się w dniach 9-13 lipca w Lubiążu.

Czym jest Slot Art Festival i jaka jest jego historia?

Historia Slotu sięga lat 80 i kontrkulturowego fermentu tamtych lat. Wtedy na zaproszenie kilku osób przyjechał z Amsterdamu do Polski punkowo – nowofalowy zespół No Longer Music. Mieli wystąpić na scenie festiwalu w Jarocinie, ale ponieważ ich koncert był de facto spektaklem opartym na ewangelicznej historii pasji Jezusa to dostali zakaz i koncert odbył się nieoficjalnie poza terenem festiwalu. Oczywiście hasło “zakazany koncert” był wtedy najlepszą reklamą więc spory tłum się zebrał.
Potem ekipa dzisiejszego Slotu jeszcze kilkakrotnie organizowała w Polsce trasy dla No Longer Music. Były to  niepowtarzalne, magiczne, uduchowione spotkania – ludzie zostawali po koncertach – chcieli rozmawiać, modlić się. Organizatorzy przekonali NLM, żeby zamiast kolejnych koncertów zorganizować zlot. Do miejscowości Stacze przyjechało ok 60 osób. Była to punkowa impreza – centralnym miejscem była scena pod folią rozciągniętą między dwoma wojskowymi beczkami na której grały dwa zespoły z tym samym składem. Jeden z nich nazywał się oczywiście “Folia Band”.
Ponieważ to wydarzenie szybko obrosło legendą, trzeba było szukać większego miejsca na kolejny rok. Wybór padł na Twierdzę Boyen w Giżycku. Festiwal zaczął się rozwijać z dynamiką śniegowej kuli. Praktycznie bez żadnej promocji, prawie co rok podwajała się liczba uczestników, koncertów, potem warsztatów, spektakli, projekcji i… czasu który trzeba było poświęcić na zorganizowanie wszystkiego.
W 2001 roku Slot Art Festival został przeniesiony do Lubiąża. Dlaczego właśnie tu?
Powodów było kilka. Razem z rozwojem imprezy pojawiła się potrzeba większego miejsca, już nie na kilkaset, ale na kilka tysięcy uczestników. Czytaj dalej →

Rekrutacja na studia podyplomowe „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją”

Źródło: inf. pras.

Ruszyła rekrutacja na II edycję studiów podyplomowych „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją”. Studia realizowane są w ramach projektu „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 4.3., którego partnerem jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Celem studiów podyplomowych „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją” jest przekazanie wiedzy dotyczącej specyfiki zarządzania procesem rehabilitacji osób z niepełnosprawnością oraz doskonalenie praktycznych umiejętności dotyczących prowadzenia osoby z niepełnosprawnością przez wszystkie etapy rehabilitacji. Studia podyplomowe mają za zadanie przygotować specjalistów do kompleksowego zarządzania rehabilitacją osób z niepełnosprawnością.
Studia realizowane są na 4 polskich uczelniach:
<ol/ Czytaj dalej →

Ruszyło głosowanie w konkursie REGIOSTARS

Każdego roku Komisja Europejska nagradza projekty finansowane z unijnych funduszy, które wyróżniają się wysokim poziomem doskonałości i proponują nowe podejścia do rozwoju regionalnego. Zakwalifikowane projekty zajmują centralne miejsce w unijnych działaniach komunikacyjnych, aby dzięki temu mogły stać się inspiracją dla pozostałych regionów i kierowników projektów z całej Europy. Czytaj dalej →

Na poczcie z pierwszeństwem obsługi. Zmiany weszły w życie

Źródło: inf. pras.

W czerwcu br. w punktach Poczty Polskiej pojawią się nowe oznaczenia. Będą informować o pierwszeństwie obsługi osób z niepełnosprawnością, a także kobiet w ciąży oraz osób z dziećmi do drugiego roku życia. Zmiany są wynikiem współpracy Poczty Polskiej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nowe regulacje obejmą wszystkie placówki w kraju. Wzrasta również liczba osób z niepełnosprawnościami, które podejmują pracę u pocztowego operatora.
Kwestia priorytetowej obsługi klientów uprzywilejowanych nie jest obecnie uregulowana w przepisach prawa. Wprowadzenie tego rodzaju zasad zależy od usługodawcy. Z tego przywileju można korzystać w wielu miejscach na mocy wewnętrznych regulaminów. Również w placówkach Poczty Polskiej obowiązywały standardy obsługi osób uprzywilejowanych, ale ze względu na to, że były interpretowane w sposób niejednoznaczny, wprowadzono wewnętrzny akt prawny normujący tę kwestię. – Myślę, że warto pozytywnie ocenić wszelkie inicjatywy przypominające o dobrych standardach obsługi klientów z niepełnosprawnością. W wielu sklepach, marketach są kasy pierwszeństwa, ale także w  instytucjach osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mogą być obsłużone bez kolejki. Pracujemy nad tym, by możliwie szeroko wprowadzać zmiany w tym obszarze – zapowiada Marlena Maląg, Prezes Zarządu PFRON. Oznaczenia w placówkach Poczty Polskiej będą zwracały uwagę na udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością, kobiet w ciąży oraz osób z dziećmi do drugiego roku życia.
Podejmowanie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w sferze społecznej i zawodowej jest jednym z głównych elementów działalności PFRON. Instytucja tworzy warunki sprzyjające pełnemu uczestnictwu osób z niepełnosprawnościami w życiu zawodowym i społecznym poprzez realizowane programy, m.in. „Aktywni Plus”, na które zostało przeznaczonych ponad 35 mln zł. W rezultacie osoby z niepełnosprawnością mogą podejmować zatrudnienie na otwartym rynku pracy w dużych przedsiębiorstwach realizujących misję społecznej odpowiedzialności biznesu. – Dotychczas nawiązaliśmy współpracę Pocztą Polską, Grupą Enea oraz PKN Orlen, przygotujemy odpowiednie stanowiska pracy. Już teraz możemy się pochwalić zwiększeniem zatrudnienia osób niepełnosprawnych na Poczcie Polskiej. Następnie nowe stanowiska pracy powstaną także w Grupie Enea oraz PKN Orlen – tłumaczy Marlena Maląg. Według Prezes PFRON pocztowy operator zatrudnia obecnie ponad 1650 osób z niepełnosprawnościami, z czego 283 osoby zostały zatrudnione we współpracy z Fundacją Aktywizacja w ramach programu Praca-Integracja. Do końca 2019 roku liczba ta ma wzrosnąć do 400 osób.
Porozumienia takie jak z Grupą Enea, Pocztą Polską SA i PKN Orlen mają na celu upowszechnianie dobrych praktyk w biznesie. Zakończone sukcesem działania zwiększające zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami w gronie dużych i znaczących podmiotów są istotnym instrumentem upowszechniania otwartych postaw wśród pracodawców. Czytaj dalej →

Profilaktyka zdrowotna na wyciągnięcie ręki

Źródło: zdrowie.pap.pl

Już wkrótce każdy Polak będzie mógł pobrać na smartfona specjalną aplikację, dzięki której będzie na bieżąco otrzymywał informacje o prowadzonych w jego okolicy programach profilaktyki zdrowotnej. Umożliwi to przełomowy projekt informatyczny o nazwie ProfiBaza, realizowany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny.
– Zanim projekt zostanie zakończony, czyli nim ta cała baza ruszy, nasze dane częściowo będą dostępne w internetowym koncie pacjenta na stronie CSIOZ (Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia). Docelowo, dla wszystkich zainteresowanych będzie dostępna specjalna apka, którą będzie można bezpłatnie pobrać na różne urządzenia. Dzięki temu każdy będzie mógł na bieżąco sprawdzać, jakie programy zdrowotne są właśnie realizowane w jego okolicy – mówi dr Ewa Urban, opiekun merytoryczny projektu ProfiBaza, ekspertka ds. promocji zdrowia z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH).
Prace nad tym innowacyjnym projektem, współfinansowanym przez Unię Europejską, trwają od marca 2018 r., a planowany termin jego zakończenia to luty 2021 r.
Wspomniany system i powiązana z nią aplikacja będą bardzo nowoczesne i interaktywne. Oznacza to w praktyce, że każdy z nas po wprowadzeniu podstawowych danych na swój temat (m.in. wiek, płeć), a także swoich preferencji i zainteresowań (np. odnośnie konkretnych chorób), będzie otrzymywał spersonalizowane, adekwatne dla siebie powiadomienia o dostępnych projektach profilaktycznych.
Na tym jednak nie koniec. Dzięki ProfiBazie będzie też można sprawdzić, jakie problemy zdrowotne najczęściej występują w danej okolicy (m.in. na poziomie powiatu) i w danej grupie populacyjnej, co ułatwi osobom chcącym lepiej i bardziej świadomie zadbać o swoje zdrowie podjęcie decyzji o konkretnych działaniach z zakresu profilaktyki.
– Ten projekt to pierwsza próba uporządkowania ogromnego zasobu dostępnych w Polsce danych, dotyczących sytuacji zdrowotnej ludności, profilaktyki chorób, programów zdrowotnych i promocji zdrowia – podkreśla dr Ewa Urban.
Specjalistka dodaje, że w ramach projektu planowane jest też stworzenie bazy dobrych praktyk, z której będą mogły korzystać w swoich działaniach profilaktycznych nie tylko placówki medyczne i samorządy, lecz także organizacje pozarządowe.
Głównym celem projektu ProfiBaza, realizowanego przez NIZP-PZH, jest cyfrowe udostępnienie informacji publicznej na temat sytuacji zdrowotnej ludności oraz realizacji programów zdrowotnych dla potrzeb profilaktyki chorób i promocji zdrowia w Polsce.
„Dzięki bezpłatnemu i łatwemu dostępowi do tych danych (dotychczas rozproszonych i trudno dostępnych), możliwa będzie szybsza identyfikacja zagrożeń zdrowia, a także opracowanie efektywnych działań służących poprawie zdrowia Polaków” – czytamy w materiałach dotyczących projektu.
Na portalu ProfiBaza publikowane mają być m.in. dane dotyczące: Czytaj dalej →

Polski system sztucznej inteligencji dla osób niedowidzących nagrodzony

Źródło: inf. pras.

Toucan Eye – innowacyjne urządzenie dedykowane osobom z dysfunkcją wzroku – otrzymało Nagrodę Związku Banków Polskich i Fundacji „Promyk Słońca”. Uroczyste wręczenie wyróżnienia nastąpiło 11 czerwca 2019 r. podczas XIV Kongresu Gospodarki Elektronicznej w Warszawie.
Nagroda Związku Banków Polskich i Fundacji „Promyk Słońca” przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w obszarze rozwoju nowych technologii, wspierających osoby niepełnosprawne. W tym roku już po raz trzeci Kapituła nagrody przyznała to honorowe wyróżnienie.
Rozwiązanie Toucan Eye zostało docenione za nowatorstwo, kontekst prospołeczny oraz wspieranie zasad dostępności. Produkt wpływa na poprawę jakości życia osób niedowidzących i umożliwia im udział w życiu społecznym, kulturalnym i zawodowym.
„Prace nad Toucan Eye rozpoczęliśmy na początku 2017 roku. Na potrzeby projektu zbudowaliśmy dedykowany zespół, składający się z programistów, inżynierów, mechaników i elektroników – mówi Radosław Zdunek, prezes Zarządu Toucan Systems. – Włożyliśmy dużo energii i serca w ten projekt, bo wierzymy, że jest to rozwiązanie, które realnie wspomoże osoby niedowidzące. Tym bardziej ogromnie cieszy nas fakt, że praca ta została dostrzeżona i doceniona przez niezależnych ekspertów. Nagroda Kapituły jest dla nas dużym osiągnięciem i wyróżnieniem” – dodaje.
Widzieć i rozumieć więcej
Toucan Eye to rewolucyjne urządzenie, wspomagające osoby z dysfunkcją wzroku w ich codziennym życiu. System umożliwia odczytywanie napisów znajdujących się w przestrzeni publicznej – pozwala dojrzeć w otoczeniu to, co dotychczas było dla nich niemożliwe do zidentyfikowania.
„Rozwiązanie składa się z bezprzewodowej słuchawki, wyposażonej w miniaturową kamerę oraz mieszczącego się w kieszeni minikomputera wielkości smartfona. To w nim dokonuje się cała magia – dochodzi do analizy obrazu z kamery, odczytania danych oraz przetworzenia ich na dźwięk, czyli precyzyjnych komunikatów głosowych, które docierają do użytkownika” – wyjaśnia inż. Krzysztof Bork-Ceszlak, szef zespołu programistów pracujących nad zaawansowanym algorytmem sztucznej inteligencji Toucan Eye.
Urządzenie znajduje się obecnie w końcowej fazie prac badawczo-rozwojowych. Jego premiera nastąpi pod koniec 2019 roku.
Pomysłodawcą i autorem urządzenia jest gdańska spółka technologiczna Toucan Systems. Czytaj dalej →

Poznański Ethno Port – Festiwal zasługujący na dostępnościowy medal

12. edycja festiwalu Ethno Port Poznań odbędzie się w dniach
13–16.06.2019 roku w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.
Festiwal prezentuje muzykę
wywodzącą się z tradycji kulturowej wybranych regionów świata.
Aktywność sceniczna i fonograficzna artystów przypisywana jest
do kategorii world music, etno lub folk. Na festiwalu zaprezentują się zarówno
artyści kultywujący tradycję i najwybitniejsze osiągnięcia
dziedzictwa polskiej i światowej kultury muzycznej, jak i ci,
których projekty, stosując oryginalne środki artystycznej ekspresji,
kreują nowe wartości.
Nie tak dawno, na naszej stronie w zakładce Wydarzenia, pisaliśmy o udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych podczas Orange Warsaw Festiwal. Teraz Poznański Ethno Port Festiwal, dołącza do elity dostępnych wydarzeń. Jak piszą organizatorzy na swojej stronie internetowej: Czytaj dalej →

PFRON: Nawet 600 osób niepełnosprawnych będzie mogło skorzystać ze stażu w administracji publicznej

W poniedziałek w siedzibie MRPiPS wiceminister Krzysztof Michałkiewicz i prezes zarządu PFRON Marlena Maląg zachęcali przedstawicieli administracji rządowej do zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Mówili m. in. o programie „Stabilne zatrudnienie”. Dofinansowanie z programu może być przeznaczone m.in. na wsparcie asystenta i wypłatę stypendium dla skierowanej na staż osoby z niepełnosprawnością.
„Mamy dziś w Polsce historycznie najniższy poziom bezrobocia. Jest to ogromna szansa także na zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych. Ważne jest, aby oferowane im miejsca pracy były przyjazne i dostosowane do ich potrzeb, a zatrudnienie miało charakter stabilny. Niezmiernie cieszę się z każdej inicjatywy, która może się do tego przyczynić” – podkreślił pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, wiceminister Krzysztof Michałkiewicz.
Prezes zarządu PFRON Marlena Maląg przedstawiła założenia nowego modułu programu „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”. Czytaj dalej →

Zmiany przepisów związanych z prawami pacjenta oraz refundacją wyrobów medycznych – dwie ustawy z podpisem prezydenta

6 czerwca 2019 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 7 ustaw, w tym między innymi:

  1. • Ustawę z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw;
  2. • Ustawę z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta;

Pierwsza z nich ma na celu usprawnienie procesu zaopatrzenia w wyroby medyczne przez zmianę regulacji dotyczących realizacji zleceń.
Zgodnie z nowelizacją, potwierdzenie posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej oraz weryfikację zlecenia, w tym uprawnień dodatkowych, odbywa się na dwóch etapach realizacji zlecenia, tj. w chwili jego wystawiania oraz w momencie przyjmowania do realizacji danego zlecenia. Jednak weryfikacja zlecenia będzie dokonywana wyłącznie na etapie wystawienia zlecenia. Na etapie realizacji zlecenia świadczeniodawca zobowiązany będzie natomiast wyłącznie do sprawdzenia braku upływu okresu, w którym zlecenie może zostać zrealizowane, oraz wieku świadczeniobiorcy, jeżeli ma on wpływ na limit finansowania ustalony podczas weryfikacji dokonanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia na etapie wystawienia zlecenia.
Jednocześnie, aby uprościć wystawianie zleceń na wyroby medyczne, w sytuacji gdy będą podlegać one weryfikacji przez NFZ za pośrednictwem systemów informatycznych NFZ, wprowadza się dla ministra właściwego do spraw zdrowia fakultatywne upoważnienie do wydania rozporządzenia określającego uproszczone wzory zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Uproszczone wzory zleceń będą mogły obejmować węższy zakres danych, które są konieczne do wpisywania na zleceniu przez osobę uprawnioną do wystawienia zlecenia, będzie to co najmniej numer PESEL świadczeniobiorcy, a w przypadku jego braku – datę urodzenia, płeć oraz serię i numer paszportu albo serię i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Ustawa wprowadza także uregulowanie, które dotyczy okresu, na jaki są wystawiane zlecenia – nie dłużej niż 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych od dnia wystawienia.
Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie, w tym ich kontynuacja, będą wystawiane na okres nie dłuższy niż 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych od dnia ich wystawienia, a w przypadku gdy weryfikacja zlecenia odbyła się za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych NFZ będą wystawiane na okres nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych od dnia wystawienia.
Natomiast zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie, w tym ich kontynuacja, wystawione na więcej niż jeden miesiąc kalendarzowy będą mogły być realizowane częściami obejmującymi okresy nie krótsze niż miesiąc i nie dłuższe niż 6 miesięcy.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r., z wyjątkiem zmian do (1) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw oraz (2) ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, które wejdą w życie z dniem 30 czerwca 2019 r. Czytaj dalej →

Hulajnogi elektryczne będą mniejszym zagrożeniem dla niewidomych?

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk i wiceminister Rafał Weber zaprezentowali propozycję zmian w prawie, które unormują status urządzeń transportu osobistego (uto), w tym hulajnóg elektrycznych.
– Zależy nam na tym, aby poziom bezpieczeństwa na polskich drogach i chodnikach był jak najwyższy. Dzisiaj stan prawny hulajnóg elektrycznych jest nieuregulowany. To stwarza zagrożenie dla pieszych. Musimy podjąć to wyzwanie. Dzisiaj, zgodnie z obietnicą, prezentujemy nasze propozycje – powiedział minister Andrzej Adamczyk.
– Nowe technologie stawiają nowe wyzwania. Chcemy, aby prawo nadążało za zmieniającym się światem. Dlatego nowe przepisy określają ramy, w ramach których mogą funkcjonować nie tylko hulajnogi elektryczne, ale i wszystkie urządzenia transportu osobistego, które już się pojawiły i które w przyszłości mogą się pojawić – powiedział wiceminister Rafał Weber.
Według propozycji Ministerstwa Infrastruktury, zostanie wprowadzona definicja urządzenia transportu osobistego. Zostanie ono zdefiniowane jako „urządzenie konstrukcyjnie przeznaczone do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym urządzeniu, o szerokości nieprzekraczającej w ruchu 0,9 m, długości nieprzekraczającej 1,25 m, masie własnej nieprzekraczającej 20 kg, wyposażone w napęd elektryczny, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h”. Co więcej, do definicji roweru zostanie dodane zdanie „określenie to obejmuje również urządzenie transportu osobistego”. Dzięki temu wszystkie te prawa i obowiązki, które dzisiaj obowiązują rowerzystów, będą mogły objąć także użytkowników urządzeń transportu osobistego.
Co do zasady, infrastrukturą drogową, przeznaczoną dla kierującym uto, będą: Czytaj dalej →