Śląskie: Ponad 400 tysięcy złotych dla 26 podmiotów na projekty dla niepełnosprawnych

Rozstrzygnięto konkurs na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych ,,Śląskie dla niepełnosprawnych II”
Środki pochodzące z  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczono na wsparcie w trzech obszarach:

  1. prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek
  2. prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych
  3. organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych, wspierających ich aktywność w tych dziedzinach

Celem konkursu była m.in. poprawa sprawności fizycznej i integracji osób niepełnosprawnych, nabywanie przez nich umiejętności zwiększających samodzielne funkcjonowanie oraz tworzenie stałych więzi z otoczeniem.
W konkursie oferty złożyło 26 podmiotów. Wszystkie otrzymały dofinansowanie.
Umowy na dofinansowanie wręczyła Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego. W uroczystości wzięły udział także radne Sejmiku Województwa Śląskiego Maria Materla i Alina Nowak oraz Jan Wroński – Dyrektor Oddziału Śląskiego PFRON.


 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego