500+ dla niepełnosprawnych: Przyznano już ponad 767,5 tysięcy świadczeń

Przyznano ponad 767,5 tys. świadczeń uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Z tej grupy 43 proc. to seniorzy powyżej 75 roku życia – poinformował wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. – Świadczenie to jest potrzebne przede wszystkim osobom, które nie mają dochodów. Osoby, które mają najniższą emeryturę czy rentę socjalną, również mogą skorzystać z tej pomocy – dodał wiceminister.
W czwartek wiceminister Stanisław Szwed odpowiadał w Sejmie na pytania w sprawie realizacji świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Świadczenie zostało uruchomione w październiku 2019 r. Kierowane jest do osób, które ukończyły 18 lat i mieszkają w Polsce i mają stwierdzoną w formie orzeczenia całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji.
Wiceminister poinformował, że od momentu uruchomienia świadczenia wpłynęło ponad 1,1 mln wniosków.

  1. • Do tej pory przyznano 767,5 tys. świadczeń
  2. • Świadczenie w pełnej wysokości, a więc 500 zł zostało przyznane dla 58 proc. ubezpieczonych.
  3. • 43 proc. osób, które pobierają świadczenia to seniorzy powyżej 75 roku życia.
  4. • Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wypłacili świadczenia na ponad 7,5 mld zł

To pokazuje, jak ważne jest to wsparcie i jak bardzo potrzebne – mówi wiceminister Stanisław Szwed.

Komu przysługuje prawo do świadczenia?

Ustalaniem prawa do świadczenia – na podstawie złożonych wniosków – zajmują się ZUS, KRUS i organy rentowe służb mundurowych. By móc złożyć taki wniosek osoba zainteresowana powinna posiadać jedno z orzeczeń o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez lekarza orzecznika lub lekarza rzeczoznawcę organu rentowego.
Osoby, które nie posiadają orzeczenia potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji, powinny w pierwszej kolejności złożyć wniosek o jego wydanie, wraz z zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia oraz dokumentacją medyczną.


 

Źródło: MRiPS