Powiat Opolski: 100 tysięcy złotych na ułatwienia dla niewidomych i niedowidzących w urzędzie

Powiat Opolski pozyskał 100 tys. zł na wprowadzenie ułatwień, przede wszystkim dla osób niewidomych i niedowidzących w budynku Starostwa przy ul. 1 Maja 29 oraz w wydziałach i jednostkach zlokalizowanych w budynkach przy ul. Książąt Opolskich i przy Pl. Wolności. Są to pieniądze z unijnego projektu realizowanego przez PFRON.
Za pieniądze z grantu kupione zostaną terminale informacyjne, fachowo nazywane planami tyflograficznymi.  Takie terminale wyposażone są w wypukły plan budynku urzędu, system nagłaśniający odczytujący komunikaty, klawiaturę oraz podpisy brajlowskie – wypukłe i w druku powiększonym.
– Dzięki temu osoby niewidome czy słabowidzące, ale też starsze i mające problemy ze słuchem uzyskają informacje o przestrzeni, w której się znajdują – mówi starosta Henryk Lakwa.
Takie terminale staną w budynku głównym Starostwa przy 1 Maja, w budynku przy ul. Książąt Opolskich, gdzie mieści się Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Zarząd Dróg Powiatowych, czy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz w budynku przy Pl. Wolności, gdzie znajduje się między innymi Wydział Geodezji i Kartografii, obsługujący na co dzień bardzo dużo Klientów.
Oprócz terminali informacyjnych, we wszystkich trzech budynkach pojawią się między innymi tzw. pola uwagi, czyli żółte pasy informujące osoby niedowidzące, gdzie zaczynają się i kończą schody, oraz specjalne metalowe  kątniki czy tabliczki informacyjne w alfabecie Braille’a na drzwiach do pomieszczeń, a także inne drobniejsze ułatwienia.


 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Opolu