Echolokacja nie tylko dla zwierząt! Innowacyjny projekt „echoVis”

Echolokacja to system określania położenia przeszkód lub poszukiwanych obiektów w otoczeniu z użyciem zjawiska echa akustycznego. Metoda stosowana przez  zwierzęta takie jak: nietoperze, walenie, niektóre ryjówkowate,  i ptaki do nawigacji. Wydobywane dźwiękiprzydatne są do  wykrywania i chwytania zdobyczy oraz w komunikacji międzyosobniczej. Znane są również przypadki wykorzystania echolokacji przez ludzi, głównie niewidomych.

Wykształcenie tej umiejętności pozwala osobom niewidomym i słabowidzącym na większą niezależność. Stworzenie rozwiązania informatycznego w ramach projektu „EchoVis” może w znacznym stopniu przyczynić się do zwiększenia zdolności postrzegania świata przez osoby z dysfunkcją wzroku.

Moduły treningowe pozwolą na wprowadzenie w świat dźwięków binauralnych oraz echolokacji określonych grup docelowych (dzieci, dorośli, z różnym poziomem umiejętności). Natomiast sama gra będzie umożliwiała dalszy rozwój umiejętności echolokacji poprzez pokonywanie coraz trudniejszych etapów przechodzenia przez akustycznie odzwierciedlone pomieszczenia czy tereny. Odwzorowanie będzie polegało na nagraniu w poszczególnych miejscach, próbek dźwiękowych w różnych konfiguracjach. Format tego opisu będzie formatem otwartym co pozwoli na tworzenie i udostępnianie kolejnych zadań w grze poprzez zaangażowaną społeczność działającą na rzecz upowszechnienia echolokacji.

Nad grą pracuje firma Transition Technologies, znana chociażby z takich aplikacji mobilnych jak Seeing Assistant Move, czy Seeing Assistant Home.

Projekt Rozwój zdolności echolokacji osób z dysfunkcją wzroku poprzez grę wykorzystującą dźwięki binauralne –  współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Źródło: Transition Technologies.