Warszawa: Jak miasto wspiera mieszkańców z niepełnosprawnościami?

Władze Stolicy nieustannie poprawiają dostępność Warszawy, dlatego likwidowane są bariery architektoniczne, a inwestycje miejskie ralizowane są zgodnie z przyjętymi standardami dostępności. Miasto zapewnia również usługi, które ułatwiają osobom z niepełnosprawnościami codzienne funkcjonowanie.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Do końca listopada pełnoletni mieszkańcy Warszawy, którzy posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i wymagają wsparcia przy wykonywaniu codziennych aktywności oraz funkcjonowania w życiu społecznym, mogą bezpłatnie skorzystać z usługi asystenckiej. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” (AOON) jest finansowany z rządowego Funduszu Solidarnościowego oraz środków miejskich. Usługi AOON realizują dla mieszkańców Warszawy Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” oraz Fundacja La Fontaine, organizacja pozarządowa wyłoniona w ramach otwartego konkursu ofert.
W ramach usługi asystenckiej oferowane jest w szczególności wsparcie:

 1. – w przemieszczaniu się do danego miejsca i z powrotem;
 2. – w komunikowaniu się z otoczeniem;
 3. – w jednorazowych zakupach okazjonalnych przy  aktywnym uczestnictwie odbiorcy usług (np. ubrań, obuwia, sprzętu elektronicznego – jednorazowo asystent może pomóc przynieść zakupy o wadze do 5 kg);
 4. – w pisaniu i czytaniu pism, listów osobom niewidomym, z wadą słuchu, posiadającym trudności w posługiwaniu się językiem polskim oraz niezdolnym do samodzielnego pisania ręcznego czy komputerowego;
 5. – w czytaniu prasy, książek, korespondencji osobom niezdolnym z uwagi na posiadaną niepełnosprawność do samodzielnego wykonywania tych czynności;
 6. – w korzystaniu z technologii (np. pomoc w wykonywaniu połączeń telefonicznych, korzystaniu z komputera);
 7. – w towarzyszeniu w aktywnym spędzaniu wolnego czasu (np. gry planszowe, rozwijanie pasji).

Do usług towarzyszących wykonywanych zalicza się również pomoc asystenta w:

 1. – zakładaniu/zdejmowaniu odzieży wierzchniej;
 2. – czynnościach pielęgnacyjnych i higienicznych (np. pomoc w skorzystaniu z toalety, asystowanie przy przejściu odbiorcy na wózek/fotel);
 3. – przygotowaniu i/lub podaniu drobnego posiłku albo napoju;
 4. – zakupach (do 5 kg)

Usługą towarzyszącą nie może być aplikowanie leków, które jest czynnością medyczną realizowaną przez osoby wykonujące zawody medyczne. Asystent nie wykonuje również czynności medycznych tj. cewnikowanie, zmiana opatrunków, zmiana pozycji ułożenia, toaleta przeciwodleżynowa.
Aby skorzystać z bezpłatnych usług asystenckich należy skontaktować się z wybranym realizatorem w celu ustalenia szczegółów przystąpienia do programu AOON:

 1. – Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”, ul. Nałkowskiej 11, 01-886 Warszawa; kontakt: tel. 22 277 49 89, mail: asystent@um.warszawa.pl,
 2. – Fundacja La Fontaine www.fundacjalafontaine.org, kontakt: tel. 575 866 880, mail: a.dyla@fundacjalafontaine.org.

Szczegółowe informacje dotyczące usługi AOON, w tym regulamin świadczenia oraz zakres usług asystenckich i karta zgłoszenia są dostępne na stronie: politykaspoleczna.um.warszawa.pl.

Transport specjalistyczny

Warszawa od 1993 roku zapewnia specjalistyczne usługi transportowe dla osób z niepełnosprawnościami, które mogą podróżować samodzielnie, z opiekunem lub psem przewodnikiem. Przewóz mieszkańców odbywa się w systemie „od drzwi – do drzwi”, czyli zapewniana jest pomoc w wydostaniu się ze zgłoszonego miejsca, dojazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego. Usługa transportu specjalistycznego jest dostępna na terenie Warszawy oraz – w przypadku przewożenia na leczenie lub rehabilitację – do 20 km od granic miasta.
Z usługi transportu specjalistycznego można korzystać od poniedziałku do piątku w godz. 06.00-22.00, a w soboty i niedziele w godz. 08.00–20.00. Transport nie jest świadczony w dni ustawowo wolne od pracy. Osoba korzystająca z transportu ponosi zryczałtowaną opłatę 15 zł.
Zlecenia na transport należy zgłaszać co najmniej trzy dni przed terminem planowanego przejazdu:
– od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 pod numerami telefonów: 22 298 59 00 lub 720 915 300;
– na adres e-mailowy bus@specjaltrans.pl.
Szczegóły dotyczące zamawiania transportu specjalistycznego dla osób z niepełnosprawnościami: warszawa19115.pl/-/uslugi-przewozowe-dla-osob-niepelnosprawnych.

Taksówki dla osób z niepełnosprawnościami

W tym roku miasto podpisało również umowę na przewóz taksówkowy dla osób z niepełnosprawnościami, które nie muszą korzystać ze specjalistycznego transportu. Przewóz taksówkowy realizuje firma WAWA Taxi Sp. z o.o. Zlecenia  przyjmowane są pod numerem telefonu (22) 333 4444 na hasło „Wawa Taxi bez barier”
Z przejazdów taksówkami mogą korzystać mieszkańcy Warszawy z niepełnosprawnościami, którzy posiadają:

 1. – ważne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym;
 2. – ważne orzeczenie o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidzkiej;
 3. – orzeczenie o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji wydane na podstawie ustawy o emeryturach i rentach;
 4. – ważne orzeczenie równoznaczne do orzeczeń wymienionych powyżej.

Kursy są realizowane w godz. 6.00–23.00 w dni powszednie oraz w niedziele i święta z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Zryczałtowana opłata za kurs wynosi 15 zł za przejazd w jedną stronę maksymalnie do 30 km na terenie Warszawy oraz do 20 km od granic miasta.
W przypadku kursu powyżej 30 km na terenie miasta oraz powyżej 20 km od jego granic, za każdy kolejny przejechany kilometr opłatę ponosi osoba korzystająca z przejazdu – według stawek taryfowych operatora.  Korzystający z przejazdu może podróżować z osobą towarzyszącą bez ponoszenia dodatkowych opłat.
Szczegółowe informacje oraz regulamin przejazdów:

warszawa19115.pl/-/uslugi-przewozowe-dla-osob-niepelnosprawnych


 

Źródło: Biuro Prasowe UM st. Warszawy