Warszawa: Miasto rozpoczęło kampanię informacyjno-promocyjną na temat dostępności architektonicznej

M.st. Warszawa rozpoczęło kampanię informacyjno-promocyjną na temat dostępności architektonicznej. Cel to miasto w pełni dostępne dla wszystkich, także dla osób z niepełnosprawnościami, które 3 grudnia obchodziły swój dzień.

„Miasto dostępne to miasto, w którym każdy mieszkaniec i mieszkanka w sposób równy i niezależny ma zapewniony dostęp do budynku w przestrzeni publicznej, usług czy komunikacji. To miasto gdzie każdy może żyć, uczyć się, pracować, podróżować czy też relaksować się w sposób komfortowy.  I właśnie po to, aby Warszawa stawała się coraz bardziej miastem dla wszystkich  uwzględniającym jak najszerzej potrzeby wynikające z  ograniczeń mobilności czy percepcji. Dlatego przyjęliśmy i wdrażamy standardy dostępności – powiedziała Donata Kończyk, pełnomocnik prezydenta m.st. Warszawy ds. dostępności.”

Wszystkie nowe miejskie inwestycje powinny być prowadzone w sposób uwzględniający potrzeby i możliwości jak najszerszej grupy mieszkańców.

„Dość jasnym dla wszystkich jest oczekiwanie, aby miasto było miastem bez barier, zaplanowanym uniwersalnie. Po prostu – aby było dostępne dla wszystkich mieszkańców, w tym osób z niepełnosprawnościami, seniorów, opiekunów z małymi dziećmi czy kobiet w ciąży. Realizacja tego wydawałoby się prostego celu to jednak mozolna praca, która powinna być realizowana według spójnych kryteriów i parametrów. I właśnie dlatego wprowadziliśmy standardy dostępności – dodała pełnomocniczka Prezydenta.”

Standardy Dostępności Architektonicznej zawierają wymagania i zalecenia dla projektowania i modernizacji przestrzeni publicznych m.st. Warszawy i budynków użyteczności publicznej. Są obowiązkowe w każdym przypadku, chyba że dotyczą budynków już istniejących.
Po pięciu latach obowiązywania standardów zdecydowano o wprowadzeniu zmian niektórych przepisów prawnych, tak aby bardziej wzmocnić ich stosowanie. Dotyczą one m.in. sporządzenia opisu dostępności projektowanego obiektu miejskiego oraz obowiązku uzgadniania nowych projektów miejskich z pełnomocnikiem Prezydenta m.st. Warszawy ds. dostępności.
Dla każdego z zaleceń wynikających ze standardów opracowane zostały karty informacyjne, które w sposób graficzny i tekstowy pokazują najważniejsze wymagania i wytyczne, jakie powinny zostać spełnione, aby inwestycja była dostępna dla wszystkich.
W ramach kampanii informacyjno-promocyjnej „Warszawa ma standardy” m.in. opublikowano w mediach animowane filmy promujące dostępność architektoniczną, a w prasie branżowej informacje merytoryczne.


 

Źródło: Wydział Prasowy, Urząd m.st. Warszawy