Mazowsze: Ponad 880 tys. zł na przystosowania budynków na potrzeby osób z niepełnosprawnościami

Likwidacja barier architektonicznych i tworzenie dostępnych dla wszystkich przestrzeni w  Urzędach Gminy w Stanisławowie oraz Jakubowie – to dwa projekty, które otrzymały dziś dofinansowanie na kwotę ponad 880 tys. zł. Środki przekazane przez samorząd województwa pochodzą z PFRON. W podpisaniu umów w Siedlcach wzięły udział członkinie zarządu województwa mazowieckiego: Elżbieta Lanc oraz Janina Ewa Orzełowska.
W marcu tego roku radni województwa mazowieckiego podzielili 24 mln zł środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które przyznane zostały Mazowszu na zadania realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

– W tym roku środki, nad podziałem których obradowali radni województwa, to aż 24 mln zł. Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęły 22 wnioski o dofinansowanie tzw. robót budowlanych, ale pozytywną weryfikację formalną przeszło 12 z nich. Na podstawie wnioskowanych kwot i zobowiązań wynikających z już prowadzonych projektów wieloletnich, radni zdecydowali, że na ten cel zabezpieczonych będzie ponad 6,2 mln zł. Wśród nich są projekty ze Stanisławowa i Jakubowa

– mówi Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.
Dofinansowanie projektów dotyczących robót budowlanych wykonywanych w budynkach, które służą rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami, pozwala stworzyć przestrzeń dostępną właśnie dla tych osób. Prace mogą mieć różny zakres, ale nie mogą wiązać się tylko z rozbiórką obiektu.

– Projekty, na które dziś podpisaliśmy umowy, to modernizacje niezbędne do zwiększania dostępności miejsc publicznych, do których dostęp powinien mieć każdy mieszkaniec. Urzędy Gminy w Stanisławowie oraz Jakubowie to obiekty, które są odwiedzane przez osoby z niepełnosprawnościami, dlatego zmiany, jakie w nich zajdą, są tak ważne do umożliwienia im swobodnego poruszania się po nich. Wszystko to będzie służyć ich integracji społecznej

– mówi członek zarządu województwa mazowieckiego, Janina Ewa Orzełowska.

Większa dostępność w Urzędzie Gminy Stanisławów

Urząd Gminy Stanisławów będzie realizował roczny projekt, na który od sejmiku województwa otrzymał ponad 690 tys. zł dofinansowania (całość inwestycji wyniesie w sumie ok. 1,4 mln zł). Dzięki temu wsparciu budynek Urzędu Gminy oraz znajdujący się w nim Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będą mogły przejść konieczną rozbudowę. W budynku nie ma windy – jedyny sposób komunikacji pomiędzy piętrami to klatka schodowa. Obecnie osoby z niepełnosprawnościami mogą załatwić sprawy, wywołując pracownika zainstalowanym na zewnątrz dzwonkiem. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu możliwa będzie dobudowa nowej klatki schodowej i szachtu windowego, co poprawi komunikację. Jednocześnie w obecnej klatce schodowej możliwe będzie stworzenie toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Zmiany w Urzędzie Gminy w Jakubowie

Urząd Gminy w Jakubowie w ramach rocznego projektu zaplanował rozbudowę budynku o windę zewnętrzną wraz z częściową rozbiórką i przebudową istniejących schodów wejściowych i pochylni. Środki, które sejmik przekazał na realizację prac, to prawie 189 tys. zł (całość inwestycji kosztować będzie w sumie ponad 377 tys. zł).


 

Źródło: Biuro Prasowe MCPS