Rząd przyjął projekt ustawy regulującej dostępność niektórych produktów i usług


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze, przedłożony przez minister funduszy i polityki regionalnej. Projekt będzie służył zapewnieniu większego dostępu do najpowszechniejszych produktów i usług dla osób z niepełnosprawnościami. Polskie prawo zostanie w tym zakresie dostosowane do przepisów Unii Europejskiej w sprawie wymogów dostępności produktów i usług (tzw. Europejski Akt o Dostępności).
Nowe przepisy dotyczą zapewnienia przez podmioty gospodarcze dostępności oferowanych przez nie produktów i usług, w oparciu o wspólne dla państw UE wymagania dostępności. – Chodzi o takie projektowanie produktów i usług, aby jak największa liczba osób mogła z nich samodzielnie korzystać.
– Dotyczy to przede wszystkim osób z niepełnosprawnościami, ale również wszystkich innych osób, które doświadczają trudności w codziennym funkcjonowaniu, związanych np. z wiekiem, chorobami lub utratą sprawności.
Ustanowione zostaną wymagania dostępności, które dotyczyć będą m.in.:
– produktów – takich jak komputery, telefony komórkowe, czytniki książek elektronicznych, terminale płatnicze w sklepach, czy inne terminale samoobsługowe (bankomaty i wpłatomaty, automaty biletowe, urządzenia do odprawy samoobsługowej);
– usług – takich jak usługi telekomunikacyjne, usługi cyfrowe w transporcie pasażerskim (autobusowym, autokarowym, lotniczym, wodnym oraz kolejowym, jeśli chodzi o m.in. strony internetowe i aplikacje mobilne oraz bilety elektroniczne), dostęp do audiowizualnych usług medialnych, bankowość detaliczna czy handel elektroniczny.
Nowe przepisy określą także funkcjonowanie systemu nadzoru rynku dotyczącego  spełniania obowiązków dostępności przez podmioty gospodarcze.
Zaproponowane rozwiązania mają wejść w życie 28 czerwca 2025 roku.


 

Źródło: KPRM