Gliwice: Weź udział w projekcie „Punkt zwrotny”

Do udziału w projekcie zaprasza MDS Centrum Wsparcia Biznesowego Mirella Doluk-Świerczek z Gliwic.
Projekt „Punkt zwrotny” przeznaczony jest dla osób nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych i osób niepełnosprawnych. Mogą wziąć w nim udział osoby zamieszkałe na terenie Gliwic lub w Gminie Toszek.
Osoby, które wezmą udział w projekcie będą mogły skorzystać z bezpłatnej pomocy, m.in. szkoleń zawodowych, staży u pracodawców, doradztwa zawodowego, wsparcia pośrednika i trenera pracy oraz pomocy doradców prawnych i psychoterapeuty. Dla uczestników przewidziano też treningi rozwijające zainteresowania zawodowe i kompetencje społeczne, kurs języka angielskiego, szkolenie komputerowe oraz warsztaty z przedsiębiorczości i poruszania się po rynku pracy. Uczestnicy projektu otrzymają też stypendia szkoleniowe i stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu. By móc uczestniczyć w projekcie osoby które mają pod opieką dzieci do 7 roku życia oraz mamy opiekujące się dziećmi niepełnosprawnymi na czas zajęć otrzymają wsparcie opiekunek.
Więcej informacji:
Tel.: 501-944-977;
E-mail: punktzwrotny@mdscentrum.pl
www.mdscentrum.pl


 

Źródło: UM Gliwice