„Kraków bez barier” – rozstrzygnięto XV edycję konkursu

Konkurs od kilkunastu lat pomaga promować dobre praktyki, innowacje i rozwiązania architektoniczne, a także inicjatywy, postawy i przedsięwzięcia, które osobom z niepełnosprawnościami pozwalają uczestniczyć w życiu miasta.

– Miasto jako przestrzeń dostępna i przyjazna dla wszystkich mieszkańców to podstawowe założenie działań i inwestycji, które realizujemy w Krakowie. Nie zawsze tak było, odrobiliśmy jednak niejedną lekcję i przez lata wraz z partnerami uczyliśmy się, jak ważna jest dostępność i spełnienie potrzeb różnych grup mieszkańców i odwiedzających nas gości – dostosowanie do nich zarówno architektury, jak też oferty miasta. Dzięki wspólnym wysiłkom, a także działaniom podejmowanym przez partnerów, takich jak laureaci tej i poprzednich edycji konkursu „Kraków bez barier”, zmienia się nie tylko nasze miasto, ale też zmienia się nasze myślenie. Pokonujemy bariery zewnętrzne oraz te, które tkwią w przekonaniach

– mówi Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa ds. polityki społecznej i komunalnej.
Do tegorocznej, XV już edycji konkursu wpłynęło 27 zgłoszeń, z których powołane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Jury wybrało zwycięzców.
W kategorii budownictwo dostępne nagrody i wyróżnienia przyznawane są za dostosowywanie obiektów i przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Kategoria została podzielona na trzy obszary:

  1. • w obszarze „obiekty użyteczności publicznej” nagrodę główną otrzymał budynek Teatru KTO przy ul. Zamoyskiego, a wyróżnienie Winda przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Kozłowce” oraz Centrum Sportu i Rekreacji Przystań na Eisenberga, ul. Eisenberga 4
  2. • w obszarze „przestrzeń publiczna” nagrodę główną otrzymał Park Bagry Wielkie ul. Kozia/ul. Bagrowa, wyróżnienia nie przyznano
  3. • w obszarze „obiekty i przestrzenie zabytkowe” nagrodę główną otrzymało Muzeum Fotografii
    w Krakowie ul. Rakowicka 22A, a wyróżnienie Pałac Krzysztofory z wystawą stałą „Kraków od początku, bez końca”.

W kategorii innowacyjne technologie i innowacyjne projekty badawcze zwyciężył projekt prototypu protezy podudzia dla baletnicy, który ma na celu umożliwienie osobom po amputacji kończyny rozwijania zainteresowań, wsparcia aktywności fizycznej, a tancerzom powrotu na scenę. Autorkami projektu są absolwentki Politechniki Krakowskiej na kierunku inżynieria biomedyczna: Zuzanna Gwiazdonik i Anna Wątek. Wyróżnienie w tej kategorii trafiło do Muzeum Narodowego oraz Stowarzyszenia „Tęcza” za projekt „Audyt z Zespołem”, którego celem była poprawa dostępności informacyjno-komunikacyjnej dla osób z Zespołem Downa. Innowacyjność projektu polegała na zaproszeniu w charakterze audytorów/ekspertów osób z zespołem Downa.
Kolejna konkursowa kategoria to projekty i wydarzenia społeczne promujące Kraków jako miasto przyjazne osobom z niepełnosprawnościami. W obszarze projektów nagroda główna trafiła do organizatorów Festiwalu Integracji Artystycznej „Uszanowanko”, Fundacji For Heroes. Twórczynią festiwalu jest Martyna Masztalerz, która promuje ideę zrzeszania zdolnych artystów z niepełnosprawnościami, często z ogromnym dorobkiem. W ten sposób pragnie pokazać, że scena klubowa powinna być dostępna dla wszystkich
Wyróżnieniem uhonorowane zostały projekt Głusi Małopolska TV24, którego głównym założeniem jest zwiększenie wśród osób Głuchych wiedzy dotyczącej spraw publicznych i obywatelskich oraz egzekwowania i przestrzegania praw osób niesłyszących. Kanał GłusiMałopolskaTV24 stworzony przez Małopolski Oddział PZG cieszy się dużą popularnością w całej Polsce. Wyróżnienie otrzymał także projekt Shell Business Operation Kraków miejscem przyjaznym osobom niewidomym i przygotowanym na przyjęcie psa przewodnika, polegający na podjęciu i wdrożeniu szeregu działań mających na celu zapewnienie zatrudnionym osobom niewidomym odpowiednich udogodnień technicznych, stworzenie mechanizmów reagowania, zasad postępowania i niezbędnych procedur, co w efekcie stwarza przyjazne stanowisko pracy również dla psa przewodnika.
Kolejne wyróżnienie w tej kategorii otrzymał projekt Treningi i zawody sportowe Cross Fit na wózkach realizowany przez fundację Brak Barier. W ramach projektu organizowane są cykliczne treningi CrossFit dla osób z niepełnosprawnością, poruszających się na wózku oraz zawody, a jego celem jest promowanie aktywności fizycznej wśród osób z niepełnosprawnościami oraz podnoszenie społecznej świadomości o osobach z niepełnosprawnościami.
W podkategorii wydarzeń nie przyznano nagrody głównej, natomiast wyróżnienie trafiło do działającego przy Polskim Związku Głuchych oddział Małopolski Koła Robótek Ręcznych „Szydełko” za Jubileusz 15-lecia. Koło „Szydełko” jest miejscem spotkań w siedzibie Polskiego Związku Głuchych i liczy 11 członków. Relację z wydarzenia można było obejrzeć w programie TVP3 „Spotkania w świecie ciszy” jak i na kanale YouTube – GłusiMałopoIskaTv24.
W kategorii osobowość roku zwycięzcą i tym samym zdobywcą statuetki Herkulesa została Martyna Masztalerz – dziennikarka TVP Kraków oraz twórczyni Festiwalu „Uszanowanko”, nagrodzona za działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, a także za optymizm oraz inspirowanie i motywowanie swoją postawą.
Tytuł najlepszej firmy wspierającej Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem i statuetkę Hermesa otrzymał Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, nagrodzony za największą liczbę zniżek wśród partnerów prywatnych, udzielonych posiadaczom karty „N” oraz dodatkowe inicjatywy na rzecz osób z niepełnosprawnościami. W tej kategorii wyróżnienie trafiło także do Muzeum Lotnictwa Polskiego.


 

Źródło: UM Kraków / Anna Latocha