Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań e-zdrowia przyjęty przez rząd

We wtorek, 9 lipca, Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań e-zdrowia, przedłożony przez ministra zdrowia.
Projekt zawiera największy w historii pakiet zmian służący przyspieszeniu informatyzacji systemu ochrony zdrowia w Polsce i stanowi realizację zapowiedzi zawartych w exposé  premiera Mateusza Morawieckiego.
Z wprowadzanych zmian skorzystają przede wszystkim pacjenci, którzy będą mogli m.in.:

 1. • otrzymać bezpłatne leki w ramach programu 75+ także podczas wizyty u lekarza specjalisty i przy wypisie ze szpitala;
 2. • założyć w placówce podstawowej opieki zdrowotnej Internetowe Konto Pacjenta (IKP) oraz potwierdzić w niej Profil Zaufany;
 3. • złożyć zdalnie deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej;
 4. • przeglądać aktualną listę podmiotów mających kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia wraz z informacją o zakresie oferowanych usług oraz najbliższym wolnym terminie;
 5. • wystąpić zdalnie o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego;
 6. • uzyskać informację o dopasowanej do swoich potrzeb ofercie badań profilaktycznych finansowanych ze środków publicznych;
 7. • otrzymać SMS, mail lub powiadomienie o wycofanych z obrotu lekach, które wykupili w aptece;
 8. • skorzystać z rejestracji w placówce medycznej przy pomocy aplikacji mObywatel;
 9. • w łatwy i szybki sposób zrealizować e-receptę przy użyciu e-dowodu osobistego;
 10. • mieć dostęp do IKP na urządzeniu mobilnym
 11. • ocenić, za pomocą interaktywnej ankiety, jakość usług medycznych sfinansowanych przez NFZ.

Nowe przepisy odpowiadają także na postulaty zgłaszane przez środowisko medyczne i obejmą:

 1. • wprowadzenie mechanizmu automatycznie określającego poziom odpłatności leków na e-recepcie na podstawie wskazania medycznego;
 2. • wydłużenie okresu realizacji e-recepty do 360 dni;
 3. • automatyczne udostępnienie zawartych w platformie e-zdrowie (P1) danych pacjenta lekarzom przyjmującym (w praktyce lekarza rodzinnego);
 4. • poszerzenie uprawnień asystentów medycznych o możliwość wystawienia, na podstawie dokumentacji medycznej, e-recept oraz e-skierowań;
 5. • stworzenie rejestru uprawnień dodatkowych pacjentów, które m.in. będą automatycznie przypisywane podczas wystawiania e-recept;
 6. • rozszerzenie katalogu osób objętych tzw. receptami „pro familae”, o osoby pozostające we wspólnym pożyciu oraz o dalszych członków rodziny;
 7. • umożliwienie lekarzowi dokonywania wyboru między refundowanymi odpowiednikami w przypadku leków określonych w obwieszczeniu refundacyjnym.

Przewidziano także kolejne środki przeznaczone na informatyzację świadczeń opieki zdrowotnej – dodatkowy budżet na lata 2020-2022 wyniesie 150 mln złotych.
Dzięki wprowadzanym zmianom możliwe stanie się także wdrożenie e-recepty transgranicznej, tj. możliwej do zrealizowania w innych krajach Unii Europejskiej. Projekt wprowadza także zmiany do zasad prowadzenia rejestrów oraz wymiany danych między Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
Wejście w życie ustawy będzie także stanowiło zakończenie działań ministra zdrowia dotyczących likwidacji obowiązku stosowania pieczątek (przez usunięcie go z obowiązujących przepisów), a także nałożenie na NFZ obowiązku wyeliminowania ich z dokumentów funkcjonujących na podstawie zarządzeń prezesa w ramach wprowadzanych ułatwień w obiegu dokumentacji, w tym ich elektronizacji.