„Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga”

Źródło: Fundacja Santander/inf. pras.

Cykl wyjątkowych koncertów „Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga” rozpoczął się w Krakowie w Centrum Kongresowym ICE, gdzie 7 czerwca odbył się koncert Śląskiej Orkiestry Kameralnej wraz z zespołem Vołosi.
Koncerty rozpoczynały się utworem autorstwa niewidomego, hiszpańskiego kompozytora Joaquína Rodrigo, i były grane przez orkiestrę w całkowitej ciemności. W trakcie występów było można usłyszeć dzieła innych wybitnych twórców, którzy zmagali się z dysfunkcją wzroku, takich jak Johann Sebastian Bach czy Georg Friedrich Händel. Granie w ciemności to dla orkiestry duże wyzwanie artystyczne. Występ wymagał od muzyków porozumienia scenicznego oraz opanowania repertuaru na pamięć tak, aby mogli grać bez nut i pomocy dyrygenta.
Na koncertach wystąpili muzycy Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej oraz Śląskiej Orkiestry Kameralnej wraz z gwiazdami takimi jak m.in. Waldemar Malicki, Krzesimir Dębski, Carmen Giannattasio, Anna Jurksztowicz. Wydarzenia prowadzili wymiennie Dariusz Stańczuk (redaktor RMF Classic) i Filip Jaślar (lider Grupy MoCarta). Koncerty odbyły się w okresie od 7 do 25 czerwca w takich miastach jak: Kraków, Bydgoszcz, Białystok, Legnica, Katowice, Wrocław, Warszawa, Szczecin, Łódź, Zielona Góra i Poznań.
Wśród zaproszonych gości znalazły się zarówno osoby widzące, jak również osoby z dysfunkcją wzroku, a wśród nich przedstawiciele Polskiego Związku Niewidomych.
Organizatorem koncertów był Santander Bank Polska we współpracy z POLFUND Funduszem Poręczeń Kredytowych S.A. oraz Filharmonią Śląską. Patronem inicjatywy była Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego. Partnerem społecznym był Polski Związek Niewidomych Instytut Tyflologiczny. Czytaj dalej →

Trybunał Konstytucyjny: Korzystny wyrok dla opiekunów osób niepełnosprawnych

26 czerwca 2019 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie w sprawie skargi dotyczącej wyłączenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w stosunku do osób pobierających rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy.
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w zakresie, w jakim stanowi, że świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, jest niezgodny z art. 71 ust. 1 zdanie drugie w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.
W pozostałym zakresie Trybunał umorzył postępowanie.
Orzeczenie zapadło większością głosów.
Zdanie odrębne złożył wiceprezes TK Mariusz Muszyński.
Trybunał Konstytucyjny uznał, że sytuacja faktyczna oraz prawna opiekunów mających ustalone prawo do renty, lecz rezygnujących z dalszego zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną wskazuje na podobieństwo do sytuacji opiekunów, którzy nie mają przyznanego prawa do renty, lecz również rezygnują z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną. W świetle tych okoliczności wyłączenie przez ustawodawcę możliwości uzyskania przez opiekuna-rencistę świadczenia pielęgnacyjnego, a przez to również obarczenie rodziny osoby niepełnosprawnej kosztami związanymi z opieką nad tą osobą oraz pozbawienie w tym zakresie niepełnosprawnego członka rodziny pomocy socjalnej, stanowi nieproporcjonalne i nieuzasadnione różnicowanie. Brak jest podstaw do wykluczenia z pobierania świadczenia osób, które nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną z tego tylko względu, że mają one przyznane prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, zwłaszcza jeżeli świadczenia tego nie pobierają.
Trybunał Konstytucyjny uznał, że różnicowanie sytuacji prawnej osób rezygnujących z pracy w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnymi w oparciu o przyjęte przez ustawodawcę kryterium posiadania przez takie osoby ustalonego prawa do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy jest niedopuszczalne. Prowadzi ono do wyłączenia opiekunów-rencistów z kręgu podmiotów uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych. Pomimo że sytuacja faktyczna osób sprawujących opiekę nad niepełnosprawnymi (gdy nie podejmują oni zatrudnienia, które mogli podjąć przy jednoczesnym pobieraniu świadczenia rentowego) jest tożsama z sytuacją osób zdolnych do pracy, lecz rezygnujących z niej w celu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem.
Utrata mocy zaskarżonego przepisu ustawy o świadczeniach rodzinnych nastąpi po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Czytaj dalej →

Gdynia: Z myślą o niewidomych odsłonięto makietę statku Dar Pomorza

Źródło: Gdynia/inf. pras.

W sobotę 29 czerwca o godzinie 13:00 na Molo Południowym w Gdyni, odbyła się uroczystość odsłonięcia makiety statku Dar Pomorza.
Klub Rotary International Gdańsk – Sopot – Gdynia od 2012 roku przy wsparciu miasta realizuje program dla osób niewidomych „Zobaczyć Świat Rękoma”, polegający na budowie makiet z brązu najbardziej znanych zabytków historycznych Trójmiasta. Celem projektu jest zmniejszanie barier wynikających z niepełnosprawności, a także kultywowanie pamięci o wydarzeniach ważnych dla Gdyni i kraju. „Dar Pomorza” będzie trzecią po ORP Błyskawica i M/S Batory makietą powstałą dzięki współpracy Klubu Rotary, Lions Club Gdynia, OPEC Sp. z o.o. i Gdyni.
Pomniejszona kopia „Daru Pomorza”, podobnie jak wszystkie poprzednie, powstała we wrocławskiej pracowni artystycznej Stanisława Wysockiego i jego syna Michała. Artystom udało się uchwycić nie tylko strukturę przestrzenną żaglowca ze wszystkimi detalami nadbudówek, linami i fakturą  drewnianego pokładu – ich model żegluje. W pomarszczonych żaglach jest wiatr.
Jednymi z pierwszych osób, które poczuły dynamikę tej pracy, byli przedstawiciele Polskiego Związku Niewidomych, goście specjalni sobotniej uroczystości odsłonięcia makiety. Wydarzenie z udziałem m.in. prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka, rektora Uniwersytetu Morskiego prof. Janusza Zarębskiego oraz licznych fundatorów rozpoczęło się o godzinie 13 na pokładzie „Daru Pomorza”. Opowieści o historii Białej Fregaty oraz prezentacji organizacji charytatywnych działających w Trójmieście było można posłuchać i przyjrzeć się także z nabrzeża.
Powyższy projekt Gdyński Klub Rotary realizuje wspólnie z Klubem Orłowskim i Gdańskim, z Lions Club Gdynia oraz firmą OPEC przy współudziale Miasta Gdyni, Urzędu Morskiego, Uniwersytetu Morskiego w  Gdyni, Narodowego Muzeum Morskiego. Sponsorami makiety są pomorskie firmy, organizacje i osoby fizyczne. Czytaj dalej →

Naukowcy pracują nad technologią, która pozwoli osobom niewidomym widzieć oczami osoby widzącej

Źródło: Rice University/mat. pras.

Zespół naukowców z Rice University w Houston w Teksasie opracowuje technologie, które mogą umożliwić niewidomemu oglądanie świata oczami osoby widzącej.
Projekt obejmie udostępnianie obrazów wizualnych między dwoma mózgami. Odczytuje wzrok osoby widzącej i udostępnia obrazy, które ta osoba widzi w mózgu osoby niewidomej „telepatycznie” w czasie krótszym niż 1/20 sekundy.
Zespół neuroinżynierów rozpoczął pracę nad zestawem słuchawkowym lub hełmem, który bezpośrednio łączy ludzki mózg z maszynami bez potrzeby operacji. Ten zestaw słuchawkowy i technologie, które go zasilają, umożliwią to telepatyczne udostępnianie wizualne.
Działa poprzez wykorzystanie światła i pól magnetycznych do interakcji ze specjalnie przeprogramowanymi neuronami w mózgu użytkownika. Zespół badawczy planuje przekazać obrazy wizualne postrzegane przez jedną osobę w umysłach niewidomych pacjentów jako dowód koncepcji.
Ten ambitny, czteroletni program nazywa się projektem magnetycznego, optycznego i akustycznego dostępu neuronowego (MOANA). Jest finansowany ze środków amerykańskiej Agencji Zaawansowanych Projektów Badawczych Obrony (DARPA).
Projekt DARPA jest zainteresowany ze względu na jego program Nonsurgical Neurotechnology (N3) nowej generacji, którego celem jest opracowanie dwukierunkowych interfejsów, które mogą przesyłać dane między ludzkim mózgiem a maszynami.
Dzielenie się obrazami między dwoma mózgami brzmi futurystycznie, ale Jacob Robinson, główny badacz, powiedział, że kilka ostatnich odkryć technologicznych czyni ten pomysł wykonalnym.
„Musimy dekodować aktywność neuronalną w korze wzrokowej jednej osoby i odtwarzać ją w umyśle innej osoby w mniej niż jedną dwudziestą sekundy”, powiedział Robinson. „Technologia, która to robi, bez operacji, jeszcze nie istnieje. To właśnie stworzymy.”
Ponieważ operacja wszczepienia urządzenia do ludzkiego mózgu nie może być wykorzystana, zespół Rice planuje użyć kombinacji światła, ultradźwięków lub energii elektromagnetycznej do odczytu i zapisu aktywności mózgu. MOANA przetestuje techniki, które wykorzystują wszystkie te trzy kombinacje.
Robinson powiedział, że technologie dekodowania i kodowania MOANA będą wykorzystywać dostarczanie genów wektora wirusowego, technologię, która jest stosowana w badaniach klinicznych w leczeniu zwyrodnienia plamki żółtej, niektórych nowotworów i stanów neurologicznych.
Aby „odczytać” aktywność neuronalną, zespół Rice MOANA przeprogramuje neurony, aby wytworzyć syntetyczne białka zwane „wskaźnikami zależnymi od wapnia”, zaprojektowane do pochłaniania światła. Czytaj dalej →

W placówce Nest Banku zadbasz o swój wzrok i słuch

Źródło: inf. pras.

Badanie wzroku, słuchu czy gęstości kości podczas wizyty w banku? Teraz to możliwe. Nest Bank we współpracy z Vision Express, Polską Profilaktyką i firmą Geers prowadzi cykl akcji prozdrowotnych w placówkach partnerskich. Celem akcji jest promowanie zdrowego stylu życia i regularnego monitorowania stanu zdrowia.
Od początku działalności Nest Bank koncentruje się na rozwiązaniach wspierających rodziny i rodzinne firmy. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo swoich klientów bank nawiązał współpracę m.in. z Vision Expres, Polską Profilaktyką i Geers. Dzięki temu od końca zeszłego roku w placówkach partnerskich banku prowadzone są bezpłatne badania wzroku, słuchu i gęstości kości.
– Akcję badań profilaktycznych w placówkach partnerskich uruchomiliśmy testowo we wrześniu zeszłego roku. Zaczęliśmy od badań wzroku prowadzonych we współpracy z Vision Express. Do tej pory odbyło się 25 akcji badania wzroku w 25 miastach i skorzystało z nich ponad 640 osób – mówi Jacek Biskup z Nest Banku – Badania wzroku w placówkach partnerskich spotykały się z dużym zainteresowaniem klientów. Dlatego zdecydowaliśmy się na rozszerzenie akcji o inne badania profilaktyczne. Od lutego 2019 r. prowadzimy badania gęstości kości, a od początku czerwca 2019 r. ruszyliśmy z badaniami słuchu. W przyszłości nie wykluczamy rozszerzenia akcji o inne badania profilaktyczne – dodaje Jacek Biskup z Nest Banku.
W ramach badania wzroku w placówkach Nest Banku można wykonać  automatyczne badanie jakości widzenia (refrakcji) oraz skonsultować się ze stylistą oprawek. Podczas badań słuchu specjaliści z firmy Geers przeprowadzają m.in. przesiewowy test słuchu czy sprawdzają zewnętrzny kanał słuchowy. Natomiast we współpracy z Polską Profilaktyką odbywają się badania gęstości kości oraz badania audiometryczne.
Najbliższa akcja odbędzie się 03.07.2019 r. w placówce partnerskiej Nest Banku w Lubinie, przy ulicy Kisielewskiego 20. Z bezpłatnego badania słuchu może skorzystać każdy, niezależnie czy jest klientem banku czy nie. Czytaj dalej →

Wyjątkowy koncert dla osób niepełnosprawnych w Toruniu

Źródło: inf. pras.

29 czerwca 2019 roku w Centrum Targowym Park odbędzie się koncert promujący Toruńską Kartę Osób z Niepełnosprawnością. Dla posiadaczy karty zaśpiewają Kamil Czeszel i Monika Kuszyńska.
1 czerwca 2019 roku wystartował miejski program „Toruńska Karta Osoby z Niepełnosprawnością” (TKOzN). Karta uprawnia osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16-go roku życia, ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności do korzystania z tworzonego w mieście systemu ulg i zniżek oferowanych przez miejskie instytucje oraz partnerów Programu.
29 czerwca o godz. 16.00 w Centrum Targowym PARK ul. Szosa Bydgoska 3 zaplanowano szczególne wydarzenie dla osób z niepełnosprawnościami, które wystąpiły o przyznanie TKOzN. Zaśpiewają dla nich: Kamil Czeszel oraz Monika Kuszyńska.
Ponadto uczestnicy spotkania będą mogli zapoznać się z prezentacjami działalności organizacji pozarządowych działających na rzecz osób doświadczonych niepełnosprawnością w Toruniu.
Wstęp na koncert jest bezpłatny, a do wejścia uprawniają zaproszenia wydawane wraz z Toruńską Kartą Osób z Niepełnosprawnością.
Wydarzenie organizuje Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia, a wspierają je: Urbitor Sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. oraz  Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. Czytaj dalej →

W urzędach znikną bariery architektoniczne i cyfrowe – Rząd przyjął projekt ustawy Dostępność Plus

W urzędach znikną bariery architektoniczne i cyfrowe, powstanie Fundusz Dostępności, z którego finansowane będą usprawnienia w budynkach dla osób z niepełnosprawnościami, każdy będzie mógł się poskarżyć na brak dostępności – między innymi takie rozwiązania przewiduje projekt ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, który przyjął dzisiaj rząd. Czytaj dalej →

Lublin: Urząd Miejski rozdaje ulotki o segregacji odpadów dostosowane dla osób niewidomych

Źródło: inf. pras.

W ramach realizowanej kampanii informacyjnej dotyczącej zasad postępowania z odpadami komunalnymi, po wysłuchaniu sugestii środowisk osób niewidomych i słabowidzących, Urząd Miejski w Lublinie opracował dedykowaną ulotkę, informującą o zasadach selektywnej zbiórki odpadów w wersji dla osób niewidomych i słabowidzących.
Dnia 19 czerwca 2019 roku materiały zostały przekazane do Polskiego Związku Niewidomych i Fundacji Szansa dla Niewidomych. W najbliższym czasie ulotki zostaną przekazane do Centrum Adaptacji Materiałów Dydaktycznych oraz pełnomocnikom ds. osób niepełnosprawnych  Politechniki Lubelskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego i Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej.
Lubelskiemu ratuszowi zależy aby wszyscy mieszkańcy Lublina mieli równie szanse w dostępie do ważnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji.
Osoby zainteresowane mogą ulotkę pobrać w sekretariacie Wydziału Ochrony Środowiska ul. Zana 38 oraz w Wydziale ds. osób niepełnosprawnych przy ul. Diamentowej 2. Czytaj dalej →

Upał nie odpuszcza, uważajmy na siebie!

Temperatury sięgające latem trzydziestu kilku stopni w cieniu przestają powoli dziwić. O ile młody zdrowy organizm radzi sobie z upałem bez większych problemów, o tyle dla osób starszych i małych dzieci może być on zwyczajnie niebezpieczny. – Apeluję o zwracanie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo zarówno nasze, jak i osób w naszym otoczeniu, zwłaszcza najmłodszych i osób starszych – mówi minister Bożena Borys-Szopa.
Wysokie temperatury jednych cieszą bardzo, innych trochę mniej, ale nie ma wątpliwości, że utrzymujący się wiele dni upał potrafi dać się we znaki. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydaje kolejne ostrzeżenia, a alerty pogodowe dotyczą wielu rejonów Polski.
Jak podkreśla minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa, na niebezpieczne działanie upałów szczególnie narażone są dzieci, osoby starsze i mniej samodzielne.
– Apeluję o zwracanie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo zarówno nasze, jak i osób w naszym otoczeniu, zwłaszcza najmłodszych i osób starszych. Jeśli spotkamy na ulicy seniora, który wygląda, jakby źle się poczuł, podejdźmy, zapytajmy, czy coś się stało, a w razie konieczności udzielmy pomocy. Uczulmy naszych bliskich, rodziców, dziadków, by unikali przebywania na pełnym słońcu dłużej niż to konieczne. To bardzo ważne, byśmy troszczyli się o siebie nawzajem – mówi minister Bożena Borys-Szopa.
Szefowa MRPiPS przypomina także o spoczywających na pracodawcach obowiązkach związanych z zapewnieniem pracownikom odpowiednich warunków pracy w gorącym letnim okresie.
– W Kodeksie pracy znajdują się wytyczne dotyczące tego, w jaki sposób zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy w czasie upałów. Gorąco apeluję, dbajcie o komfort pracy swoich pracowników. Dobre samopoczucie to efektywniejsza praca, ale przede wszystkim bezpieczeństwo – wskazuje minister Bożena Borys-Szopa. Czytaj dalej →

Już za chwilę będzie można składać wnioski o „500+”

Od 1 lipca program „Rodzina 500+” będzie obejmował wszystkie dzieci w rodzinie – również pierwsze i jedynaków. Również od 1 lipca możliwe będzie składanie online wniosków o świadczenie. Warto pamiętać, że złożenie takiego wniosku w okresie lipiec-sierpień gwarantuje wypłatę świadczenia – z wyrównaniem od lipca – najpóźniej do 31 października. Pierwsze pieniądze mogą trafić do rodziców jeszcze w lipcu.
Składanie wniosku o świadczenie w ramach programu „Rodzina 500+” online – poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia oraz portal PUE ZUS – jest nie tylko proste i wygodne. Złożenie takiego wniosku od razu, czyli od 1 lipca, daje szansę na otrzymanie pieniędzy jeszcze w tym samym miesiącu. Jak pokazuje doświadczenie z poprzednich lat, samorządy sprawnie radzą sobie z obsługą programu, a zniesienie kryterium dochodowego dodatkowo ułatwi całą procedurę.
Jak wyglądają poszczególne terminy składania wniosków i wypłaty świadczeń?
Wnioski o świadczenie z programu „Rodzina 500+” będzie można składać online już od 1 lipca, a drogą tradycyjną – od 1 sierpnia. Złożenie wniosku w okresie lipiec-sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie z wyrównaniem od lipca zostanie wypłacone najpóźniej do 31 października.
Złożenie wniosku we wrześniu daje gwarancję wypłacenia świadczenia, z wyrównaniem od lipca, najpóźniej do 30 listopada. Uwaga, jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku. Przykładowo złożenie wniosku w październiku oznacza, że świadczenie zostanie wypłacone do końca roku, ale z wyrównaniem jedynie od października.
Wniosek złożony w listopadzie to wypłata, z wyrównaniem od listopada, do 31 stycznia 2020 r. Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.
Rodzice, którzy mają obecnie przyznane do 30 września 2019 r. świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają od 1 lipca br. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca zostanie im przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają „500+”), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do końca września).
Nowelizacja ustawy wydłuża do 31 maja 2021 r. pierwszy okres, na jaki zostanie przyznane świadczenie wychowawcze na nowych zasadach. Oznacza to, że rodzice nie będą składać ponownie wniosków o świadczenie wychowawcze w 2020 r. Czytaj dalej →