1,95 mln euro na wsparcie osób z niepełnosprawnościami

30 czerwca została podpisana umowa na realizację projektu „Pogranicza równych szans”, która pozwoli na utworzenie ośrodków całodobowej opieki w Zamościu i ukraińskim Krzemieńcu.

Rodziny opiekujące się osobami z niepełnosprawnościami napotykają wiele przeszkód w codziennym funkcjonowaniu. Chcemy pomagać takim rodzinom. Budowa ośrodków całodobowej opieki będzie dla nich realnym wsparciem: odciąży rodziców i pozwoli im mniej martwić się o przyszłość swoich dzieci

– powiedziała wiceminister Anna Gembicka.
Polsko-ukraiński projekt będą realizować Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu oraz Stowarzyszenie rodziców dzieci z niepełnosprawnościami i ich przyjaciół „Zorza nadziei” w Krzemieńcu. Dzięki dofinansowaniu powstanie całodobowy ośrodek opieki dla 28 osób z niepełnosprawnościami w Zamościu, a w Krzemieńcu placówka, która będzie mogła przyjąć 80 podopiecznych. Ponadto, partnerzy wraz z ekspertami opracują zintegrowany system rehabilitacji oraz przeprowadzą szkolenia dla rehabilitantów. Na swoje działania Zamość otrzyma 1,2 mln euro, a Krzemieniec 750 tys. euro z programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.


 

Źródło: funduszeeuropejskie.gov.pl