Ukazał się nowy informator dla osób z niepełnosprawnością

Nowe wydanie Informatora dla osób z niepełnosprawnością to efekt współpracy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
W publikacji można znaleźć przydatne informacje na temat oferowanego przez te instytucje wsparcia. W informatorze opisane zostały m.in. zasady przyznawania rent, przebieg orzecznictwa lekarskiego, warunki rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez ZUS czy uprawnienia pracownicze.
PFRON dodatkowo wyjaśnia, na jakie wsparcie mogą liczyć osoby z niepełnosprawnościami oraz pracodawcy zatrudniający lub chcący zatrudnić takich pracowników. Omówione zostały zasady ubiegania się o wsparcie, warunki jego udzielenia i niezbędne dokumenty.
Z informatora można dowiedzieć się również w jaki sposób wnioskować o dofinansowania przez internet za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego przez PFRON (SOW).
Informator dla osób z niepełnosprawnością można pobrać klikając tutaj.


 

Źródło: PFRON