MRiPS: Ponad 100 milionów złotych na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami

W środę, 24 marca  podpisano listę projektów skierowanych do etapu negocjacji w konkursie Rozwój potencjału zawodowego osób niepełnosprawnych (Dz.1.5 PO WER). Zainteresowanie konkursem było duże, w efekcie czego do organizatora wpłynęły aż 144 wnioski, z których do negocjacji skierowano 34 projekty z największą liczbą uzyskanych punktów. Na wszystkie projekty przeznaczono ponad 100 mln zł.
Wśród wybranych są duże organizacje, jak Fundacja Aktywizacja, zgłaszająca program „Work-For-All”. Zespół Fundacji to 140 pracowników i 200 wolontariuszy.  Działają w 13 województwach. Pomagają osobom z niepełnosprawnościami z całego kraju w podnoszeniu ich kwalifikacji oraz kompetencji społeczno-zawodowych, znalezieniu pracy lub jej zmianie, a pracodawcom oferują doradztwo
w obszarze zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, szkolenia i pośrednictwo pracy.
W gronie konsultowanych projektów są też przedsięwzięcia regionalne takie, jak Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Niewidomych, który przygotował program „Czas na rozwój, czas na zatrudnienie”.
Do konkursu zgłosiło się także Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi z Lasek, stowarzyszenie mające ponad stuletnią historię i powstała już w XXI wieku Spółdzielnia Socjalna „Open Technologies”. Wszystkim przyświeca jeden cel – zwiększenie poziomu i jakości zatrudnienia osób
z niepełnosprawnościami oraz osób biernych zawodowo z powodu choroby.

Priorytetami dostęp do rehabilitacji i aktywizacji

Wspieranie osób z niepełnosprawnościami jest jednym z filarów polityki prorodzinnej, konsekwentnie realizowanej przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Najlepszym dowodem konsekwencji w podejściu do wprowadzania realnych zmian w tym zakresie jest ogłoszona przez Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Marlenę Maląg oraz Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Pawła Wdówika w lutym tego roku Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami. Jej głównym celem jest włączanie ich w życie społeczne i zawodowe, a tym samym realizacja praw zagwarantowanych im w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.
Dokument uwzględnia postulaty tego środowiska i zakłada kompleksowe, horyzontalne, ponadsektorowe podejście polityki publicznej do wsparcia osób z niepełnosprawnościami, uwzględniające różne potrzeby w zakresie niezależnego życia i włączenia społecznego.


 

Źródło: MRiPS