Uwaga przedsiębiorcy! Wystartował konkurs „Design dla przedsiębiorców. Dostępność Plus”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła 26 października 2020 roku konkurs na projekt wzorniczy, którego wdrożenie zaspokoi specyficzne potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi. W konkursie „Design dla przedsiębiorców. Dostępność Plus” mogą wziąć udział mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z całej Polski z wyłączeniem makroregionu Polska Wschodnia.
Celem konkursu „Design dla przedsiębiorców” jest dofinansowanie opracowania nowego lub ulepszonego projektu wzorniczego, którego efektem będzie wdrożenie na rynek innowacji produktowej oraz dofinansowanie niezbędnej do jej wdrożenia inwestycji. Innowacja produktowa ma zaspokoić specyficzne potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi i poznawczymi).
Konkurs jest organizowany w ramach Programu Inteligentny Rozwój (2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.5 Design dla przedsiębiorców, Inteligentny Rozwój).
Najlepsze projekty mogą otrzymać aż ponad 1,1 mln zł dofinansowania ze środków unijnych.
Wnioski w konkursie można składać od 24 listopada 2020 roku.
Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć tutaj.


 

Źródło: MFiPR