Blisko 3 mln złotych w ramach Inkubatora Włączenia Społecznego na pomysły wspierające osoby wykluczone

Blisko 3 miliony złotych na test 60 innowacyjnych rozwiązań i produktów wspierających osoby wykluczone społecznie lub zagrożone wykluczeniem społecznym czeka w Inkubatorze Włączenia Społecznego.
Rozwiązania zgłaszane do Inkubatora powinny pozwolić na szybsze, skuteczniejsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów społecznych w Polsce w obszarze włączenia społecznego, tj. integracji społecznej i zawodowej, zwalczania ubóstwa, ułatwienia dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, oddalenia od rynku pracy, obciążenia rolami opiekuńczymi, wyzwań związanych z wiekiem czy niepełnosprawnościami, etc.
Poszukiwane są pomysły, które są całkowicie nowymi czy usprawniają już funkcjonujące rozwiązania. Mogą to być produkty, usługi, modele pracy, formy wsparcia czy aktywizacji, metody działania, sposoby komunikacji, a także inspiracje zagraniczne z obszaru wsparcia grup wykluczonych.

Jak oceniana jest innowacyjność rozwiązania?

Do Inkubatora Włączenia Społecznego poszukiwane są rozwiązania innowacyjne w skali kraju, czyli takie, które są zupełnie nowe albo takie, które w istotny sposób zmieniają wykorzystywane już rozwiązania.

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie?

  1. • dajemy szanse na opracowanie i sprawdzenie w praktyce swojego autorskiego rozwiązania,
  2. • umożliwiamy eksperymentowanie w bezpiecznym środowisku, przy wsparciu opiekunów innowacji,
  3. • budujemy sieć kreatywnych osób, zaangażowanych w rozwój innowacji społecznych i zmianę społeczną,
  4. • tolerujemy ryzyko wpisane w ideę testowania nowych rozwiązań,
  5. • skupiamy się na efektach innowacji i tak też ją rozliczymy (uproszczone rozliczanie środków),
  6. • finansujemy 100% kosztów testowania innowacji (maksymalna kwota grantu to 100.000zł – średnia wartość grantu to 49.000zł),
  7. • nie wymagamy wkładu własnego ze strony Wnioskodawcy (finansowego ani rzeczowego),
  8. • oferujemy zróżnicowane wsparcie: szkolenia, warsztaty czy sieciowanie z innymi innowatorami.

Najbliższe posiedzenie Komisji Oceny Innowacji będzie poświęcone wnioskom, które zostaną złożone do 30 września 2021! Nie czekaj więc i zgłoś się na konsultacje pisząc na iws@rops.krakow.pl lub zadzwoń pod numer: (+48) 12 422 06 36 wewnętrzny 34.
Aktualne informacje na temat Inkubatora będą pojawiać się na stronie rops.krakow.pl oraz na Facebooku.


Inkubator Włączenia Społecznego to ogólnopolski projekt realizowany przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ.


 

Źródło: inf. pras.