Polski Ład: Nowy bon mieszkaniowy ma poprawić sytuację mieszkaniową Polaków z naciskiem na osoby niepełnosprawne

Bon mieszkaniowy i mechanizm gwarancji kredytowej to element Polskiego Ładu. Rozwiązanie będzie wspierało rodziny w zakupie lub najmie mieszkań. Bon mieszkaniowy i mechanizm gwarancji dla kredytów hipotecznych będą dopasowane do różnych sytuacji życiowych.
Bon mieszkaniowy będzie przyznawany na wniosek, decyzją terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Bon będzie można zrealizować od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku następującego po roku jego przyznania, z możliwością przedłużenia – za opłatą – jego ważności o kolejny rok.
Środki będą przekazywane przez banki pośredniczące – w zależności od rodzaju bonu – na rachunek właściwego podmiotu (tj. TBS/SIM, SM etc.).

Dwa warianty bonu

Na wysokość i sposób wykorzystania bonu będzie wpływać liczba członków gospodarstwa domowego ze szczególnym uwzględnieniem liczby dzieci i osób niepełnosprawnych. Przewidywane są dwa warianty bonu:

  1. • społeczny
  2. • rodzinny.

Społeczny bon mieszkaniowy będzie przeznaczony dla osób, które nie mają własnego mieszkania, a ich dochody ograniczają możliwość uzyskania kredytu. Przeznaczyć go będzie można na partycypację w towarzystwie budownictwa społecznego (TBS/SIM), od których wynajmowane będzie mieszkanie, albo na sfinansowanie wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej.
Przyjmuje się, że:

  1. • jednoosobowe gospodarstwa domowe otrzymałyby pomoc w wysokości 5 tys. zł,
  2. • małżeństwo bez dzieci – 10 tys. zł,
  3. • małżeństwo z jednym dzieckiem – 25 tys. zł,
  4. • małżeństwo z dwojgiem dzieci – 40 tys. zł.

Rodzinny bon mieszkaniowy zaplanowano z myślą o rodzinach, w których skład wchodzi co najmniej troje dzieci lub osób niepełnosprawnych. Będzie go można przeznaczyć na partycypację w TBS/SIM, wkład mieszkaniowy w spółdzielni mieszkaniowej, a ponadto na zakup mieszkania/domu jednorodzinnego lub budowę domu jednorodzinnego. Dodatkowo wysokość wsparcia będzie wyższa o 45 tys. zł jeżeli rodzina przed dniem realizacji bonu nie posiadała mieszkania lub domu, albo ich metraż nie przekraczał 65 m2.
Na wysokość bonu mieszkaniowego będzie wpływać także liczba członków gospodarstwa domowego.
Przyjmuje się, że

  1. • małżeństwo z trojgiem dzieci – 55 tys. zł (dla rodzin posiadających mieszkanie/dom – opcja 1) lub 100 tys. zł (dla rodzin nieposiadających mieszkania/domu lub posiadających do 65 m2 – opcja 2),
  2. • małżeństwo z czworgiem dzieci – 70 tys. zł (opcja 1) lub 115 tys. zł (opcja 2),
  3. • małżeństwo z pięciorgiem dzieci – 85 tys. zł (opcja 1) lub 130 tys. zł (opcja 2),
  4. • małżeństwo z sześciorgiem dzieci – 100 tys. zł (opcja 1) lub 145 tys. zł (opcja 2).

Rządowy program poręczeniowo-gwarancyjny dla spłaty kredytów hipotecznych

Planowany program wprowadzi rozwiązanie dla osób posiadających zdolność kredytową, ale nie oszczędności na pokrycie wymaganego przez banki wkładu własnego. Obecnie przyjmuje się założenie, że gwarancja będzie udzielana do wysokości 40% wartości mieszkania, w przypadku gdy mamy do czynienia z zakupem mieszkania bez wkładu własnego, zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym.
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii jest w trakcie opracowywania projektu ustawy. Wprowadzenie bonu mieszkaniowego wymagać będzie stworzenia systemu informatycznego, więc projektowaną datą wejścia w życie tych przepisów jest 1 stycznia 2023 r. W przypadku programu poręczeniowo-gwarancyjnego dla spłaty kredytów hipotecznych resort planuje, że przepisy wejdą w życie w przyszłym roku.


 

Źródło: MRPiT