Gdynia: Ruszyły zgłoszenia do 2. edycji konkursu o Nagrodę im. Piotra Pawłowskiego

Autor: Magdalena Śliżewska


 

Zbliża się 2. edycja konkursu o Nagrodę im. Piotra Pawłowskiego. To nobilitacja osób wrażliwych, które zmieniają świat na lepsze, łamią stereotypy oraz są filarem godności i wolności człowieka. Laureatką poprzedniej edycji została Janina Ochojska – założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej i posłanka do Parlamentu Europejskiego. A kto w tym roku odbierze nagrodę? Zgłoszenia można przesyłać do 30 marca.
Zbliża się 2. edycja konkursu o Nagrodę im. Piotra Pawłowskiego. Jej laureatem zostanie osoba, która pamięta, że godność i wolność są powiązane ze sobą, a ich wspólnym mianownikiem jest człowiek i jego dobro. Bez względu na sprawność czy posiadaną niepełnosprawność.
Nagrodę ustanowił prezydent Gdyni Wojciech Szczurek. Powstała ona w dowód uznania i pamięci po zmarłym Piotrze Pawłowskim, honorowym obywatelu i przyjacielu Gdyni, wizjonerze, inicjatorze i twórcy zmian na rzecz osób z niepełnosprawnością.
To szczególne wyróżnienie przyznawane jest osobom wyznaczającym w Polsce nowe standardy społeczne, zmieniającym rzeczywistość oraz poszerzającym świadomość społeczną. Jest uhonorowaniem tych, którzy swoją wrażliwość wyraziły działaniem na rzecz spraw lub osób wymagających wsparcia, podkreślając ich godność osobistą. Laureat otrzyma statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. złotych.
Godność i wolność człowieka to najważniejsze prawo, które stanowi źródło i fundament praw oraz wolności jednostki. Niestety w wielu obszarach życia społecznego wciąż jeszcze zostaje wiele do robienia. Swoją postawą życiową i zaangażowaniem pokazała nam to laureatka pierwszej edycji konkursu – Janina Ochojska, założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej i posłanka do Parlamentu Europejskiego.

Zgłoszenia

Kandydata do nagrody może zgłosić osoba fizyczna, prawna, organizacja pozarządowa, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub członek kapituły konkursowej. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 marca 2023 roku.
Zgłoszenie należy:

  1. • wysłać pocztą na adres: Urząd Miasta Gdyni, al. marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia (z dopiskiem „Nagroda im. Piotra Pawłowskiego”),
  2. • złożyć w zamkniętej kopercie (z dopiskiem „Nagroda im. Piotra Pawłowskiego”) w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.

Zgłoszone kandydatury zostaną rozpatrzone przez kapitułę nagrody, w skład której wchodzą: prezydent Gdyni – Wojciech Szczurek, pełnomocnik prezydenta ds. osób z niepełnosprawnością – Beata Wachowiak-Zwara oraz Ewa Pawłowska – prezes zarządu Fundacji Integracja.

Piotr Pawłowski

Piotr Pawłowski był aktywistą na rzecz osób z niepełnosprawnością, założycielem i prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji oraz Fundacji Integracja oraz Honorowym Obywatelem Gdyni.
Urodził się 30 marca 1966 w Legionowie. Gdy miał 16 lat, podczas wakacji skoczył do wody. Od tamtej pory był prawie całkowicie sparaliżowany i poruszał się na wózku inwalidzkim.
Mieszkał i pracował w Warszawie. Piotr Pawłowski był absolwentem Instytutu Studiów nad Rodziną Uniwersytetu im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Podyplomowego Studium Etyki i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, a także doktorantem Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN.
Wszystko, co robił Pawłowski od 1994 roku było w Polsce działalnością nowatorską. Zaczynając od wprowadzenia zmian do systemu edukacji, aby dzieci niepełnosprawne mogły bez problemów uczęszczać do normalnych szkół, aż po uświadamianie wszystkim, że niepełnosprawni mogą być – jeśli im tylko pomożemy – pełnoprawnymi obywatelami swojego kraju.
Dzięki powołanemu przez niego Stowarzyszeniu Przyjaciół Integracji i Fundacji „Polska bez barier” edukował i informował o tym, jak wiele jest jeszcze do zrobienia, aby niepełnosprawni mogli zaistnieć zgodnie ze swoimi możliwościami i aspiracjami w życiu naszego kraju.
Organizował kampanie społeczne, konferencje, spotkania, wystawy, koncerty i konkursy – m.in. Lidera Dostępności. Prowadził akcje edukacyjne, wydawał czasopismo, książki i broszury, tworzył programy radiowe i telewizyjne.
Jeśli miewał wolny czas, malował ustami, najchętniej pejzaże i martwą naturę. Swoje prace wystawiał m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie. Był też doskonałym konferansjerem, o czym mogli się przekonać uczestnicy finałów konkursu „Gdynia bez barier”.
Za swoje działania został uhonorowany m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Nagrodą im. Andrzeja Bączkowskiego, Medalem Rzecznika Praw Obywatelskich i Medalem Rzecznika Praw Dziecka.
Zmarł w październiku 2018 roku w Warszawie.


 

Źródło: kom. pras. / UM Gdynia